Category Archives: Literatura

Sborník „Košice vo filatelii“


Koncem roku se mezi předplatitele dostává Sborník č.27 s názvem „KOŠICE VO FILATELII“, který vydává agilní klub filatelistov 54-01 Košice společně se Združením klubov filatelistov východoslovenského regiónu již dlouhou řadu let pro potřeby vzdělávání. Vydávání Sborníku podporuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenskej republiky v rámci programu „Národný program aktívného starnutia“.

 

Vyšla monografie seidlovek ze Šumavy


V pondělí 21.11.2016 se sběratelé pohlednic a obdivovatelé Šumavy dočkali vydání další knihy pohlednic ze Šumavy. Nová obsáhlá dvojjazyčná monografie (česko-německá) nazvaná „ŠUMAVA na pohlednicích ateliéru SEIDEL – Der BÖHMERWALD auf den Ansichtskarten des Ateliers SEIDEL“ autora a dlouholetého sběratele pohlednic (mimo jiné i odchovance Klubu mladých filatelistů při KF 00-15) Martina Leiše se tentokrát věnuje fotografickým dílům známého fotografa Josefa Seidela z Českého Krumlova (2.10.1859, Hasel (Líska), nyní součást České Kamenice – 21.10.1935, Český Krumlov).

 

Monografie wolfovek ze Šumavy (1.místo v kategorii FOTOGRAFIE)


Aktualizace k 13.11.2016


V sobotu dne 12.11.2016 ve Vimperku obdržel autor níže popisované monografie od sdružení ŠUMAVA LITERA 2016 Cenu Johanna Steinbrenera za 1.místo v kategorii FOTOGRAFIE. Ocenění provázela i jednohodinová přednáška k tématu pohlednice Šumavy, které se zúčastnilo 200 posluchačů.

Blahopřejeme a těšíme se na další zajímavá díla toho autora propagujícího Jižní Čechy se zvláštním zaměřením na Šumavu.

Autor: Eduard Rehberg


 

Nová verze katalogu CN APOST – k 30.10.2016


Po dvou letech je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST, jak v základní, tak i ve specializované verzi a v řazení podle abecedy nebo podle PSČ. Katalog eviduje nyní v základní verzi 21.878 ks a ve specializované verzi 25.391 ks různých nálepek a jejich variant. Elektronická verze umožňuje uživatelům obsah katalogu třídit dle vlastní potřeby a např. snadno vytřídit provizoria, příležitostné nálepky i nálepky partnerů.

 

Nenechte si ujít – rozhodně stojí za přečtení


Před několika dny se ve veřejném prostoru objevilo několik článků, které stojí za to si přečíst.

 

Bangladéš – poštovní historie a provoz


Místo: Indický subkontinent. Čas: počátek 70. let 20. století


 

Licenční čísla v českých výplatních otiscích


V příspěvcích o českých výplatních otiscích za rok 2015 jsem zvolil další do jisté míry netradiční pohled na sběratelství výplatních otisků, i když tento přístup je v literatuře doposud zásadně nezmíněný. Tento pohled se opírá o licenční čísla, která se v denních razítcích výplatních strojů soukromých uživatelů objevují od roku 1999 (schválena byla ke dni 1.10.1998). Podotýkám, že stále zůstáváme ve světě specializovaného sbírání založeném na identifikaci ne již „zrakové“ či „studijně pohledové“, ale buď jen identifikaci „podle přidělených licenčních čísel“ anebo v kombinaci obou způsobů. V některých případech se domnívám, že v některých případech může nastat překvapení, ale většina výplatních otisků a jejich soustavy (výrobci výplatních strojů) se dají takto určit, což je oproti minulým letům dost velký pokrok. Stručně řečeno: směrnice o přidělení licenčních čísel byla a je velkou pomocí.

 

Požadavek na spolupráci


Obrátil se na nás s níže uvedeným požadavkem pan Rudolf Coufal z Hostivice, který hledá kontakt na sběratele.


Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit ohledně navázání kontaktu a  případné možnosti získání filatelistického materiálu. Dlouhodobě (cca 10let) se zabývám  vybudováním exponátu a následné možnosti napsat odbornou příručku(snad i monografii) ohledně „Revolučních přetisků“ z roku 1918-1919 (ČSR I). Jedná se mi především o tyto přetisky. Pražský přetisk I a II, Skalický přetisk a Žilinský přetisk. Za kontakt na sběratele, který vlastní výše uvedený (hodnotný) materiál a byl by ochoten tento materiál prodat, či alespoň umožnit jeho prostudování, bych byl velmi vděčen.

S pozdravem a s nadějí získání kontaktů
Ing.Rudolf Coufal – tel. 602 343 917
mail: rudolfcoufal@seznam.cz


 

Literatura na Slovensku


 

Pozvánka na křest knihy Renáty Fučíkové