Tag Archives: Literatura

Literatura specializovaných oborů


Filatelistická literatura je jedním z důležitých zdrojů informací, faktů a souvislostí, které vedle archivních dokumentů patří mezi prameny, z nichž čerpá sběratel, badatel či vystavovatel při své činnosti. Lze ji definovat, jako písemný či elektronický materiál vztahující se k filatelii, primárně obsahující informace o poštovních známkách a poštovní historii. Jejím hlavním cílem je rozšiřování vědomostí a znalostí o filatelistických oborech a šíření informací mezi sběratele. K základnímu druhu literatury patří neodmyslitelně katalogy. Nesmíme také zapomenout na příručky, publikace, sborníky, filatelistické studie a další a další literaturu. V následujícím textu vám předkládáme přehled literatury (nikoli vyčerpávající) pro specializované sběratelství.

Tento přehled budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.


 

Praga 2018 – fotogalerie – Křest „Příručky poštovní historie Slovenska 1850-1867“


Výstava Praga 2018 skončila. Připomeňme si její atmosféru několika fotografiemi ze křtu „Příručky poštovní historie Slovenska 1850-1867“, autor Peter Severin. Jedná se o příručku celistvostí a poštovních razítek z území Slovenské republiky na poštovních známkách Rakouska 1850 – 1867. Autorem fotogalerie je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Publikace KF 06-22 A. Muchy Brno


Autorem obou nabízených publikací je pan Jaroslav Punčochář z KF 06-22 Brno. V předchozích letech se mu podařilo část ze svých poznatků vtělit postupně do několika prací. Vzhledem k tomu, že byly nabízeny již několik let a náklady na kusový tisk převýšily únosnou částku, uvádí už jen jejich přehled.


 

Literatura o polních poštách Velké války


Velká válka kromě lidských hrůz a rozvratu světa na úrovni rodin, skupin obyvatelstva a států přinesla miliony celistvostí přímých účastníků poštovního provozu, které se díky internetu staly běžně dohledatelnými na různých soukromých, ale i profesionálních serverech. Poskytují možnost seznámit se s dobou a lidskými osudy před sto lety.

 

75 let od vypuknutí II.světové války


Ve stínu Velké války si letos připomeneme smutné výročí druhého neméně zničujícího globálního konfliktu, který zachvátil před sedmdesáti pěti lety celý svět. Dne 31.srpna 1939 ve 12:40 hodin vydal Vůdce a vrchní velitel německé branné moci Adolf Hitler rozkaz k útoku na Polsko. Dne 1. září stejného roku byl spuštěn plán „WEISS“. Rozkaz byl vydán napodruhé – první se zjevil již 25.srpna s tím, že k útoku dojde 26.srpna. Vojenská akce v tyto dny byla odvolána na podkladě uzavření britsko-polské spojenecké smlouvy a na základě požadavků Itálie.

 

Katalog rakouských R-nálepek 1886-1918


Společnou prací Jiřího Müllera a Štěpána Kučery byl zpracován Katalog rakouských RN 1886-1918 jako Specializovaný katalog rakouských R-nálepek v Království českém 1886-1918. Všechny soubory katalogu byly převedeny z tabulkové formy (Excelu) do textové podoby (Wordu), což je přijatelnější zejména pro starší sběratele, u nichž je největší předpoklad, že R-nálepky tohoto období sbírají.

 

Katalog R-nálepek I.republiky


Katalog R-nálepek I.republiky autora Štěpána Kučery


 

140 let UPU


Světová poštovní unie (Union Postale Universelle, Universal Postal Union – ve zkratce UPU) byla založenaUPU_LOGO před 140 lety dne 9.října 1874 ve švýcarském Bernu. Základní dokument se jmenuje Bernská úmluva (The Treaty of Bern). Původně se jmenovala Generální poštovní unie, později se též nazývala Všeobecný poštovní spolek. UPU je druhou nejstarší mezinárodní organizací na světě a stále sídlí v Bernu. Na jedné fotografii u této aktuality je zobrazen pomník Světové poštovní unie (v němčině má název Weltpost-Denkmal), který je k vidění na zbytku bernských hradeb (Kleine Schanze) a je připomínkou založení UPU v Bernu. Bronzová plastika má název Autour du Monde (Kolem světa) a byla odhalena 5.října 1909. Je vytvořena podle návrhu Francouze Reného de Saint-Marceauxe (1845 – 1915). Plastika má zajímavé umístění: na umělé skalce za vodní nádržkou. Představuje zeměkouli,  kolem níž tančí alegorie kontinentů, jež si předávají dopisy. Na granitovém podstavci sedí vedle zeměkoule Berna se znakem města – personifikace města Bern v ženské podobě.

 

Základní filatelistická terminologie


Filatelistické názvosloví je neodmyslitelnou součástí sběratelství. Bez přesných definic nelze pojmenovat filatelistické předměty a prostředky, které je vytvářejí. Exaktní termíny slouží i k tvorbě publikačních NAZVOSLOVI_01počinů a k rychlému a snadnému dorozumění mezi jednotlivými sběrateli a entitami sběratelské obce. Přesné definice vyžadují i výstavní řády pro tvorbu exponátů. Druhou stranu této mince tvoří zdroje, ve kterých si sběratel filatelie může najít jednotlivé termíny, které potřebuje či které jej v džungli nepřeberného množství materiálu orientují. Dlužno říci, že většinou základní terminologie jsou roztříštěné a lze je najít v různých katalozích, příspěvcích ve filatelistických časopisech a zpravodajích a ve specializovaných příručkách. Dalším problémem je „zub času“, který se viditelně podepisuje na vydaných terminologických příručkách či soupisech zapříčiněný rychlým vývojem poštovních provozu. Nicméně jednotlivé specializované obory se se všemi problémy vypořádaly a základní terminologie pro ně v různých zdrojích existuje.

 

Česká pošta, s.p. – Věstník


Kromě Poštovních věstníků Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vydává i další věstník Česká pošta s.p. Zatímco Poštovní věstník ČTÚ zveřejňuje jen rozhodnutí ČTÚ v oblasticeska_posta poštovních služeb a informuje o vydání poštovních známek, Věstník – informace pro veřejnost, který vydává Česká pošta s.p. je více podrobnější a rozsáhlejší. Vychází elektronicky též jedenkrát měsíčně a lze jej najít na elektronických webových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz (Úvodní stránka … O české poště … Věstníky a změny poštovních podmínek). Na stránkách najdeme tyto věstníky v celkovém znění od roku 2007. Poslední věstník roku 2013 (částka 13) nese datum 20. 12.2013, první číslo roku 2014 (částka 1 má datum 24.1.2014).

 
Dnes (tedy 21.1.2022) je modrý výplatní otisk - Den veverek - pošta Praha 1
This is default text for notification bar