Tag Archives: Modré výplatní otisky

Nové modré výplatní otisky (24.9.2023) – aktualizace


Nadále uvádíme k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.

Pokud nám budete zasílat skeny nalezených a dosud nepublikovaných modrých výplatních otisků, prosíme o následující parametry:

  • minimální rozlišení 300 dpi,

  • minimální velikost obrázku 1000 x 300 px,

  • formát obrázku JPG (případně PNG).

Modré výplatní otisky, publikované na našich stránkách, najdete ke stažení ve formátu XLSX na tomto odkazu.


 

Nové digitální štočky Odborné společnosti Fauna – Flora na Sběrateli 2023


Na základě informace na webu veletrhu Sběratel připomínáme sběratelům, že Odborná společnost Fauna – Flora SČF bude působit na veletrhu Sběratel se svým výplatním strojem Neopost. Ve stroji mají být založeny nejméně dva nové digitální štočky, jejichž výtvarné provedení můžete vidět jak na uvedené webové stránce Sběratele, tak na připojených obrázcích.

 

Nový digitální štoček – Marie Horáčková


Na základě informace předsedy spolku Olympsport ČR Ing. Josefa Kočího vás můžeme informovat, že Olympsport připravuje další příležitostný motiv (digitálními štoček) vedle digitální známky v modrých tiscích svého elektronického výplatního stroje Quadient (s licenčním číslem L87003727).

Bude se jednat motiv s obrázkem a texty MARIE HORÁČKOVÁ, mistryně světa v lukostřelbě, Berlín 2023, MS v lukostřelbě 31.7.-6.8. Návrh, resp. předlohu pro grafické zpracování do digitální formy můžete vidět na připojeném obrázku. Termín užívání tohoto motivu ve výplatním stroji nám není dosud znám, ale může se jednat o některý z nejbližších dnů.

Zájemci o tyto tisky naleznou kontakty na Olympsport ČR, z.s. na jeho webových stránkách Olympsport ČR.

Z podkladů spolku Olympsport ČR zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka


 

Nový digitální štoček – Markéta Vondroušová (aktualizace)


Aktualizace 24.8.2023


Náš webový příspěvek doplňujeme o sken otisku z prvního dne používání digitálního štočku 21.8.2023.

 

4 nové digitální štočky spolku Olympsport ČR


Na základě informace předsedy spolku Olympsport ČR Ing. Josefa Kočího vás můžeme informovat, že Olympsport přichází s dalšími 4 příležitostnými motivy (digitálními štočky) vedle digitální známky v modrých otiscích svého elektronického výplatního stroje Quadient (s licenčním číslem L87003727).

 

Nový příležitostný digitální štoček ve výplatním stroji Quadient spolku Olympsport ČR – Petra Kvitová


 

Nový příležitostný digitální štoček – Kilián Ignác Dientzenhofer – Neopost Odborné společnosti Fauna – Flora


Na základě sdělení pana Václava Fialy, předsedy výboru Odborné společnosti Fauna – Flora SČF, vás můžeme informovat, že tato odborná společnost přichází s dalším příležitostným motivem (digitálním štočkem) vedle digitální známky v modrých otiscích svého elektronického výplatního stroje Quadient (s licenčním číslem L87003682).

Tentokrát se jedná o připomenutí významného českého architekta a stavitele německého původu, představitele vrcholného baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Sken otisku uvedeného výplatního stroje s novým digitálním štočkem vidíte na připojeném obrázku. Tento příležitostný motiv je používán od 23.5.2023.

Zájemci o tyto modré otisky se mohou informovat o příslušných podmínkách, event. si je objednat e-mailem na adrese osfafl@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 735 408 494.

Z podkladů Odborné společnosti Fauna – Flora SČF zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka


 

Nový příležitostný digitální štoček ve výplatním stroji Neopost – Santini Aichel (aktuality)


Aktualizace 23.5.2023


V návaznosti na naši informaci ze dne 17.5.2023 doplňujeme, že jsme obdrželi skeny otisků, které můžete vidět na připojených obrázcích (jedná se o otisky s nulovými hodnotami). Z těchto ukázek je vidět, že modré otisky výplatního stroje Neopost s digitálním štočkem J.B.Santini – Aichel … mohou mít na levé straně ještě čtyři různé doplňující texty, stručně popisující čtyři Santiniho významná stavební díla v Plzeňském kraji. Tyto doplňující texty budou používány již od zítřka, tj. od 24.5.2023.

 

Dva nové příležitostné digitální štočky Odborné společnosti Fauna – Flora (aktualizace)


Aktualizace 7.5.2023


V návaznosti na předchozí informace o nových modrých otiscích elektronického výplatního stroje Neopost Odborné společnosti Fauna-Flora s příležitostnými motivy doplňujeme, že jsme obdrželi další dva skeny otisků s příležitostným motivem J.W.Goethe …, avšak s novými doplňujícími texty na levé straně otisku. Obrázky jsou připojeny. Tyto doplňující texty budou používány do 31.8.2023.

 

Elektronický výplatní stroj Quadient IS 350 Olympsportu a jeho první tři digitální štočky


Na základě informace předsedy spolku Olympsport ČR Ing. Josefa Kočího sdělujeme, že Olympsport se rozhodl zásadním způsobem řešit novou situaci, kdy Česká pošta již od začátku tohoto roku neumožňuje spolkům, klubům a dalším institucím využívat možnosti příležitostných a propagačních štočků ve výplatních a orážecích strojcích Postalia a příležitostných motivů (digitálních štočků) v elektronických výplatních strojích Neopost, resp. Quadient na poštách.

 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar