Monthly Archives: Říjen 2014

Rabí ve starých pohlednicích


V Galerii Obecního úřadu v Rabí skončila před několika týdny zajímavá výstavka pohlednic sběratele Romana Lišky, kterou prezentoval pod názvem „Rabí ve starých pohlednicích“. Od nejstarších dob doVystava_pohlednic_Rabi_01 současných prezentoval na výstavě  pohlednice se vztahem k městu Rabí.

Vystavovatel se neomezil jen na averzní stranu pohlednic, kde jsme mohli spatřit v několika případech i známky s razítky, ale ukázal i reverz pohlednic. Pečlivě popsal vývoj tzv. reverzní strany s dlouhou adresou (bez textu, s textem na averzu), připomněl zlom přenesení textu na rub (rok 1905 v Evropě, v USA o několik let později) a své cestování zakončil v nedávném čase. Bohatý výběr pohlednic byl zařazen do časových období Rakouska-Uherska, I. republiky a dalších státních celků na území Československa. Návštěvník si mohl udělat široký obrázek o používání pohlednic a jejich vyplácení v jednom z atraktivních turistických míst České republiky.

Dobrý počin organizátorů a autora, dobrá předpremiéra očekávané známky Rabí autorů dr. A. Absolona a rytce Martina Srba v rámci cyklu „Krásy naší vlasti“, která vyjde 18.3.2015 a která bude slavnostně inaugurována v Rabí o týden později. Výstava pohlednic připomněla, že pohlednice (následovnice otevřeného listovního lístku, jehož 145.výročí vzniku jsme si připomněli před několika dny – 1.10.) je důležitým nosičem poštovních úkonů včetně poštovní známky, výplatního otisku a dalších způsobů vyplácení listovních zásilek. Výstava se zařadila k těm, které pohlednici propagují úspěšným způsobem mezi odborníky, ale i širokou veřejností.

 

Muzeum výplatních otisků v německém Asselu/Elbe


003aSen německých sběratelů výplatních otisků se stal skutečností. Dodávám, že nejen jich. Členové německého společenství výplatních otisků (Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V.) pánové Günther Borchers a Hans-Joachim Förster se rozhodli založit vlastní muzeum, které by se specializovalo na výplatní stroje a jejich otisky. Stalo se tak po dvacetiletém intenzivním sběratelství. Podporu našli u vedení Technického muzea dopravy ve městě Stade. Nabídlo jim prostory v budově Heimatstube ve městě Assel/Elbe na severu Německa. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 19. května 2007. Oficiální záštitu převzal tehdejší státní tajemník ministerstva v dolní Sasku, pan Hartmut Saager, též člen společenství výplatních otisků. Je až neuvěřitelné, že muzeum tohoto druhu, jediné ve světě, je otevřeno již více jak sedm let.

 

Fotogalerie – XXIV. setkání skautských sběratelů – 4.10.2014


V sobotu 4.10.2014 proběhlo v historické budově Hlavního nádraží v Praze XXIV. setkání skautských sběratelů. Atmosféru setkání vám přiblíží fotografie Tomáše Chudoby.


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 2.10.2014


Ve čtvrtek 2.10.2014 proběhlo další klubové odpoledne 35. přednáškového cyklu. Tentokrát se členem KF 06-10 Žďár nad Sázavou, Ing. Jiřím Koukalem. Jirka Koukal seznámil přítomné se svým filatelistickým exponátem „Autoři českých známek“. Jeho exponát získal na regionální filatelistické výstavě Svitavy 2014 hodnocení 71 bodů (pozlacená medaile). Ve své přednášce postupně představil 42 autorů českých známek, ukázal jejich první známku, kterou vstoupili do známkové tvorby a dále ukázky z výstav těchto autorů. Občas přidal i úsměvnou příhodu z osobního setkání s některými autory. Všechny filatelistické artefakty v exponátu jsou podepsány jejich autory. Autorem fotografií je Tomáš Chudoba z České pošty, s.p. a Ivan Leiš, předseda KF 00-15 Praha.


 

Exponáty našeho klubu ve Svitavách 2014


SVITAVY_2014Ve dnech 25. – 28.9.2014 se ve Svitavách po záštitou SČF, města Svitavy a Pardubického kraje konala regionální filatelistická výstava 2. a 3. stupně „SVITAVY 2014“. Náš klubVYSTAVA_SVITAVY_2014 byl zastoupen dvěma exponáty v soutěžních třídách.

Předně to byl exponát našeho klubu vystavený ve třídě „Filatelistická literatura N11“. Publikace „70 let KF, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha“ získala stříbrnou medaili. Exponát byl vystaven ve vitrině a návštěvníci si mohli brožuru prohlédnout na počítači.

Druhým vystaveným exponátem byl exponát našeho člena a webmastera našich internetových stránek Ing. Jiřího Marka. Tento exponát byl vystaven ve třídě „Tradiční filatelie N1“ a má název „Příběh aršíku Praga 1938“. Získal pozlacenou medaili.

Autorům na tomto místě bych rád jménem klubu, i jménem svým poblahopřál a poděkoval za propagaci našeho klubu.


Pro sběratele specializovaných oborů zbývá ještě doplnit, že třída poštovní historie byla dost bohatě zastoupena dvaceti šesti exponáty z různých oborů , třída celin obsahovala tři exponáty. Zajímavá byla i třída literatury (šest exponátů). I doprovodné akce měly vztah ke specializovaným oborům – zejména semináře Ing. Milana Černíka – Vzorky bez ceny v českých zemích od roku 1850, Ing. Lubora Kunce, Čs. polní pošta ve Velké Británii a Francii 1940 – 1945 a Zkusmé tisky kolků indických států od Ing. Jiřího Černého, Ph.D.  – dále propagační jízda poštovního dostavníku, razítka (atraktivní byl kašet dostavníkové pošty), dvě zajímavá razítka dětské pošty a výstava „Svitavská pošta“. Poštovní muzeum Praha přispělo zapůjčením výstavy „Pošta za Velké války aneb Píšu Vám z fronty“.

K výstavě byl vydán i bohatý filatelistický materiál. Kromě zmíněných razítek, to byla ještě R-nálepka a dopisnice „A“ s přítiskem výstavy, jehož autorkou je Miroslava Tomečková. Nechyběly ani známky s přítiskem na kuponu a devítibloky třídy „V“.,

Ivan Leiš, předseda KF 00-15 Praha


 

Fotogalerie – Zdeněk Mézl – Poštovní muzeum


V Poštovním muzeu v Praze se uskutečnila 23.9.2014 vernisáž výstavy „Zdeněk Mézl – Óda na marnost“ k umělcovým 80. narozeninám (známková tvorba, obrazy, ilustrace). Výstava potrvá v Poštovním muzeu až do 23.11.2014. Přinášíme vám prezentaci fotografií z vernisáže. Autorem je Tomáš Chudoba z České pošty, s.p.


 

XXIV. setkání skautských sběratelů – 4.10.2014


XXIII_SKAUTI_2013

Klub skautských sběratelů Junáka

zve všechny na tradiční velké setkání (už XXIV.) spojené s burzou historických i současných skautských a foglarovských artefaktů. Na své si přijdou sběratelé knih a časopisů, filatelie, turistických známek, odznaků, nášivek, pohledů, kalendáříků, skautské výstroje …

XXIII_SKAUTI_2013_01

 
Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022 - aktuality
This is default text for notification bar