Monthly Archives: Březen 2015

56.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 18.3.2015


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 18.3.2015 uskutečnila 56.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, FDC a razítek na FDC, která vyšla 18.3.2015. Dále byl představen vítězný návrh soutěže EUROPA 2016 (THINK GREEN) a nepřijaté návrhy soutěže. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Suvenýr „Ankety o nejkrásnější známku 2014“


Výsledky ankety o nejkrásnější známku za rok 2014 byly zveřejněny již koncem února 2015, nalezete je zde.


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 18.3.2015


Srdečně Vás zveme na 56. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek ve středu 18. března 2015 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout všechny výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané známky (aršíku), FDC a razítek na FDC, vycházející 18.3.2015. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známku a FDC pro následnou autogramiádu.


 

Katalog vlastních známek


NEWSPHILA

Společnost NEWSPHILA vydala nový katalog vlastních známek

Česká republika 2012 – 2015


 

Československá vlaková pošta – číslo 1/2015


Dovolujeme si Vám oznámit, že 5.3.2015 vyšlo

číslo 1/2015 časopisu „Československá vlaková pošta“.


 

Mezinárodní filatelistické výstavy – 2015


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 5.3.2015


Ve čtvrtek 5.3.2015 jsme se opět sešli na dalším pravidelném klubovém odpoledni. V úvodu našeho setkání hovořil jednatel Ing. Pravoslav Kukačka k chystaným změnám ve SČF (nové stanovy, valná hromada SČF a další informace). Poté jsme se již soustředili na přednášku PhDr. Jana Galušky – na téma „Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země“. Průběh setkání zaznamenal jako vždy náš dvorní fotograf Tomáš Chudoba.


 

Nová poštovní dopisnice P207


Česká pošta, s.p. – PostFila vydává do oběhu dne 5.3.2015 dopisnici s přítiskem k mezinárodní prodejní výstavě poštovních známek v Mnichově ve dnech 5.3. – 7.3.2015.

 

55.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 4.3.2015


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 4.3.2015 uskutečnila 55.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 4.3.2015. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Nový podtyp CN APOST 2A/9


Po delší době se objevuje nový podtyp cenné nálepky APOST 2A, který se liší od předchozích podtypů 1 až 8. Největší rozdíl lze vidět v délce okénka pro pořadové číslo zapsané zásilky, které má 42 mm narozdíl od předchozích podtypů, které měly 36 mm. Velikost pseudoznámky je přibližně stejná, podobně jako sklon žlutého podtisku loga a nápisu Česká pošta, který činí 25° stejně jak tomu bylo u podtisku 7 a 8.

Rozdíl je ještě patrný ve vzdálenosti mezi žlutými nápisy Česká pošta, který je 2,6 mm a velikosti trubky, která má šířku 5,5 mm a výšku 3,0 mm.