Monthly Archives: Říjen 2015

Co mají pivo a známky společného? (aktuality)


Pozvánka na výstavu v pivovaru a pivnici PEGAS


 

Nové poštovní dopisnice P211 a P212


Česká pošta, s.p. vydává do oběhu 2 poštovní příležitostné dopisnice s přítiskem PostFila.


 

Filatelistická literatura


Filatelistická literatura je jedním z důležitých zdrojů informací, faktů a souvislostí, které vedle archivních dokumentů patří mezi prameny, z nichž čerpá sběratel, badatel či vystavovatel při své činnosti. Lze ji definovat, jako písemný či elektronický materiál vztahující se k filatelii, primárně obsahující informace o poštovních známkách a poštovní historii.


 

Holubí pošta ve službách československé armády 1918-1939


Další přednáška  v rámci výstavy Holubí pošta se uskuteční v úterý 13. října 2015 v 17 hodin v Poštovním muzeu. O holubí poště v československé armádě v letech 1918-1939  bude přednášet historik Ivan Fuksa.


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 14.10.2015


Srdečně Vás zveme na 64. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek ve středu 14. října 2015 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vychází 14.10.2015. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známku a FDC pro následnou autogramiádu.


 

Od červené k modré


 

EDWIN MÜLLER se zasloužil o rozvoj sběratelství razítek


Čas od času věnujeme prostor na našich webových stránkách osobnostem, které se zasloužily o rozvoj specializovaných oborů ve filatelii. Jednou z dalších významných osobností specializovaných oborů ve filatelii a poštovní historie 20. století byl Edwin Müller později po emigraci z Rakouska do USA přejmenovaný na Edwin Mueller (2.12.1898, Vídeň – 5.10.1962, New York City). Jeho hlavní zásluha byla ta, že napomohl rozvoji sběratelství poštovních razítek zejména naší oblasti.

 

President a filatelista F. D. Roosevelt


 

Současná razítka Velké Británie


Pohled do zahraničí nikdy neuškodí, zvláště na poštovní provoz hospodářsky vyspělé země mající rozsáhlý poštovní provoz historicky i v současnosti v rámci celé země a se zeměmi Commonwealthu. Je na nás specializovaných sběratelích se nejen poučit, ale i zachytit funkci a zajímavosti poštovního provozu a jeho artefakty vytvářející širokou mozaiku poštovní historie. Dne se zastavíme v současnosti a pohlédneme na různorodost poštovních razítek Velké Británie.


 

Časopis „Československá vlaková pošta“ – 1/2015 – oprava


Do tisku a distribuce se omylem dostala varianta časopisu „Československá vlaková pošta“, která byla určena k elektronickému šíření. Jedná se o stranu 15 z čísla 1/2015, kde schází jedna fotografie vozu řady Fa, ke které vlastník omezil licenci jen na tištěnou verzi.