Monthly Archives: Březen 2023

Odborná společnost Fauna – Flora SČF přichází s novými modrými otisky


Odborná společnost Fauna – Flora SČF přichází s novými modrými otisky
výplatního stroje Quadient a překvapí hned čtyřmi příležitostnými motivy


Na základě sdělení pana Václava Fialy, předsedy výboru Odborné společnosti Fauna – Flora SČF vás můžeme informovat, že poté, co Česká pošta již v tomto roce nedovoluje využívání elektronických výplatních strojů Neopost na poštách (s licenčním číslem začínajícím L97) k umisťování příležitostných motivů (digitálních štočků) vedle digitální známky, přichází tato odborná společnost s vlastní nabídkou modrých otisků výplatního stroje Quadient (s licenčním číslem L87003682).

Stroj byl uveden do provozu 10.3.2023 vytištěním zkušebních i dalších otisků (také na dopisy do poštovního provozu) se základním digitálním štočkem s logotypem společnosti s textem odborná společnost Fauna-Flora (sken otisku je na připojeném obrázku).

V následujících dnech došlo k odesílání poštovních zásilek, a to i s připravenými příležitostnými motivy, které najdou své uplatnění zejména na Jarním veletrhu Sběratel, kde bude stroj instalován u stánku č. 48 a kde bude možno nechat si pořídit otisky a rovněž odeslat dopisy s dalšími čtyřmi, příležitostnými motivy (digitálními štočky):

  1. Burianosaurus augustai / 17. 3. / 120 let od narození paleontologa prof. RNDr. Josefa Augusty

  2. Rok od vydání sešitku vlastních známek Pravěk v Čechách / Trilobit Asaphellus desideratus

  3. Výročí vydání sešitku vlastních známek Papouščí ZOO Bošovice

  4. SBĚRATELÉ VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE / Jarní veletrh Sběratel 24. – 25. 3. 2022, Praha

Zájemci o tyto otisky se již nyní mohou informovat o příslušných podmínkách, event. si otisky objednat e-mailem na adrese osfafl@seznam.cz nebo telefonicky na 735 408 494. Pro návštěvu stánku na Sběrateli se doporučuje připravit si vlastní vyztužené obálky, a to třeba i s adresou, neboť převzaté poštovní zásilky pak budou odeslány obyčejně i doporučeně z pošty Praha 1 (takže na doporučených dopisech s otisky s „domicilem“ Plzeň 1 bude R-nálepka pošty Praha 1). Na místě bude také možnost objednat si dodávání dopisů s dalšími příležitostnými motivy (digitálními štočky), které bude Odborná společnosti Fauna-Flora v budoucnu iniciovat.

Z podkladů Odborné společnosti Fauna – Flora SČF zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka


 

Nové modré výplatní otisky (18.3.2023) – aktualizace


Nadále uvádíme k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.

Pokud nám budete zasílat skeny nalezených a dosud nepublikovaných modrých výplatních otisků, prosíme o následující parametry:

  • minimální rozlišení 300 dpi,

  • minimální velikost obrázku 1000 x 300 px,

  • formát obrázku JPG (případně PNG).


 

Příležitostné razítko – Velikonoční pošta


 

Nové vlastní známky – SKLO & VODA


Datum vydání: 17. 3. 2023


 

Dnešek na poště Praha 012 Hrad z pohledu filatelisty (aktualizace)


Aktualizace 11.3.2023


Velmi nás těší zájem návštěvníků našeho klubového webu o tento příspěvek, což nám dokládá statistika přístupů na web a počet přístupů přes tuto konkrétní adresu. Jistě to souvisí se službou rozesílání tzv. novinek z webu, ke které je přihlášeno přes 200 odběratelů. Snažíme se přinášet aktuální informace ze široké škály pohledů na filatelii a poštovní provoz a historii a občas se stává, že naše včasné sdělení je zakrátko překonáno určitou změnou, která si vyžaduje aktualizaci toho kterého příspěvku.

A tak nyní přistupujeme k jisté opravě našeho příspěvku z čtvrtečního večera (9.3.2023), který se týkal příležitostného razítka na poště Praha 012 Hrad a tam zahájeného prodeje tiskového listu – sedmibloku s přítisky Pražský hrad II. s označením V0000000370. Ten ve skutečnosti není reprintem tiskového listu V0000000355 „Pražský hrad“, vydaného 3.8.2022, jak se původně jevilo z nedostatečné úpravy webové stránky České pošty.

Ta stránka doznala během čtvrtečního odpoledne další úpravy, bohužel také nepřesné a zavádějící. Teprve včera, v pátek 10.3. po mém telefonickém hovoru s pracovnicemi odd. Známkové tvorby České pošty došlo k opravě na uvedené stránce a u první položky s tiskovým listem V0000000355 byl opět umístěn správný obrázek.

Z toho jasně vidíme, že tiskové listy ze dne 3.8.2022 a 9.3.2023 mají přítisky na kupónech odlišné. Během uvedeného telefonického hovoru mi také byl jasně potvrzen náklad nového tiskového listu 600 kusů.

Pravoslav Kukačka


 

Nová emise známek – 15.3.2023


Oddělení Známkové tvorby České pošty, s.p. oznamuje vydání nových poštovních známek.

Datum vydání 15. 3. 2023

Výstavka v den vydání poštovních známek se koná.

1. patro budovy pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou).

 

Klubová schůzka s přednáškou Dr. Petra Záruby


 

Do funkce ředitele České pošty nastoupil Miroslav Štěpán


 

Příležitostné razítko – 15 let Papouščí zoo 2008-2023


 

Příležitostné razítko – Fauna třetihor


 
Příležitostné razítko – Fauna třetihor - 24.3.2023
This is default text for notification bar