90 let ČSA


Letecká přeprava poštovních zásilek patří mezi velmi oblíbené specializované obory. V rámci organizované filatelie se zrodily různé entity, v jejichž rámci se setkávají sběratelé vyznávající artefakty tohoto oboru. V České republice existuje odborná Společnost aerofilatelie v rámci SČF. V rámci klubů filatelistů existovalo a existuje několik nadšenců, kteří se letecké poště a příbuzným oborům též věnují. Nejinak to bylo i v rámci našeho klubu. S leteckou přepravou úzce souvisí pochopitelně razítka několika druhů, výplatní otisky, poznámky pošty, různé nálepky, mnohdy i znaky cenzurních zásahů (zejména při válečných konfliktech). Smutná stránka, na které se toto sběratelství soustřeďuje, jsou celistvosti vzniklé při katastrofách dopravních prostředků. Kromě letecké přepravy existují i další příbuzné obory, z nichž populární je pošta přepravována vzducholoděmi a další.

V našem státě významně k přepravě poštovních zásilek (kromě dalších svých úkolů) přispěly ČSA (dříve Československé státní aerolinie, později Československé aerolinie a nyní České aerolinie).


CSA_02Koncem letošního října oslavily 90 let svého trvání. Československé státní aerolinie byly oficiálně založeny 6. října 1923 tehdejším Ministerstvem veřejných prací. Hlavním úkolem byla přeprava osob, zboží, ale i pošty. Pravidelný provoz tato nově  zřízená společnost zahájila na lince Praha – Bratislava dne 29. října 1923. Letecký stroj Aero-14 (Brandenburg) pilotovaný Karlem Brabencem měl na palubě i poštu. K výročí byla otevřena i výstava v odletové hale terminálu 2 Letiště Václava Havla. Návštěvník může vidět více jak 200 archivních i soudobých fotografií. Autorem expozice je Herbert Slavík. K výročí bylo napsáno několik zajímavých článků, z nichž uvádím jako referenci tyto:

  • www.csa.cz z 5.6.2013 (90. výročí založení Českých aerolinií připomíná výstava na letišti Václava Havla Praha),

  • www.pilotinfo.cz z 29.10.2013 (90 let od prvního letu ČSA od Lubora Obendraufa),

  • www.rozhlas.cz/archiv z 5.6.2013 (Československé státní aerolinie v éře první republiky 1923-1938, autor: Tomáš Bělohlávek). Výstava potrvá do konce roku 2013.


Jak jsem již zmínil, ČSA byly významným prvkem v československém a českém poštovnictví. Zasloužily se (společně s dalšími soukromými společnostmi v minulosti i nyní) o zrychlení přepravy a vytvořeníCSA_01 celé řady zajímavých celistvostí. Ve formě kroniky přibližuji zájemcům zajímavá fakta z historie přepravy poštovních zásilek leteckou poštou. Data jsem čerpal z různých zdrojů , nejvíce z vynikající knihy PhDr. Pavla Čtvrtníka „Cesta pošty dějinami silnicí, železnicí, letadlem“, vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, vydání I., Praha 1977, náklad 2000 výtisků, stran 212, cena 30 Kč). Tato publikace se letecké dopravě věnuje velmi podrobně. Užitečné byly i časopisy Čs. pošta a věstníky ministerstva pošt a telegrafů z tehdejší doby, které zájemcům o hlubší znalosti vřele doporučuji. Užitečné byly i účelové výroční publikace vydávané k různým výročím ČSA. I studium dalších materiálů – jako firmy České aerolinie Cargo, která se specialuzuje na přepravu leteckých zásilek a pošty na linkách Českých aerolinií – www.csacargo.cz, jistě osvětlí pravidla pro leteckou přepravu. Sloužit k tomuto účelu mohou i přepravní řády soukromých přepravců jakými jsou již dlouhá léta DHL, UPS a další.


Kronika letecké přepravy zásilek na území Československa/České republiky


1919

Na území státu se uskutečňují nepravidelné lety s poštovními zásilkami.

13.7.1919

Realizován první úspěšný pokus přepravy poštovních zásilek pražskou firmou Aero na trase Praha – Chrudim a zpět (14.7.1919). Přepraveny byly balíky s novinami (tam), několik dopisů (zpět).

1919-1920

Uskutečnily se pokusy o pravidelné dodávky pošty letecky (většinou vojenské lety). Jednou z frekventovaných tratí  byla Praha – Bratislava – Lučenec – Užhorod. Byl zřízen dokonce specializovaný Letecký dopravní oddíl. Jako datum zahájení se uvádí 8.10.1919. Letadla dopravovala zejména listovní služební zásilky, obyčejné i doporučené, peníze, služební balíky atd. Přeprava měla svá daná pravidla. Jedním z hlavním cílů byla tehdejší Podkarpatská Rus, součást první republiky. Byla přepravována i soukromá korespondence (nesměla být označována poznámkou „letecká pošta“).

X/1919

Československo stálo u zrodu významných dohod souvisejících s letectvím (IATA a Mezinárodní úmluva o letectví týkající se právní úpravy užívání vzdušného prostoru a provozu mezinárodní letecké přepravy). Tyto dokumenty položily základ rozvoje i československé letecké přepravy.

5.3.1920

Uskutečnil se první poštovní let na lince Praha-Bratislava-Praha, který byl v režii britské společnosti Aircraft Transport and Travel a jejích pilotů. Vše pod záštitou Ministerstva pošt a telegrafů a Ředitelství pošt. Letadlo vylétlo z letiště ve Kbelích. Jednalo se o významný zlom v historii přepravy poštovních zásilek letadly. Od tohoto data doba této dopravě víceméně začala přát po rozsáhlých diskusích o účelnosti této přepravy. Zastánci letecké přepravy zdůrazňovali: „rychlost, spolehlivost, přesnost“. I přes výhody byly i další lety nepravidelné, i když časté.

1920

Kromě vnitrostátního leteckého provozu se začaly uskutečňovat i lety mezinárodní. V říjnu 1920 poštu dopravil spoj Praha – Štrasburk – Paříž. Byl to jeden z prvních mezinárodních letů. I mezinárodní doprava měla svá striktní pravidla a vymezení druhů zásilek, které se mohly přepravovat. Zásilky musely být například zřetelně označeny označením tratě. Zásilky musely být opatřeny jménem odesilatele a jeho adresou.

1.4.1921

Byl otevřen poštovní úřad Praha – Letiště. Byl spojen s úřadem Praha 1 – listovní výpravna (zde se soustřeďovaly zásilky letecké pošty).

1923

Leteckou přepravu zajišťovaly soukromé společnosti „Ikarus“ a „Falco“

6.10.1923

Státní letecká společnost, později ČSA (Československá státní společnost) se ustavila v tento den.

29.10.1923

ČSA uskutečnila první vnitrostátní let Praha – Bratislava, letadlo Aero SA 14 (Brandenburg) zvaný „velký branďák“ postavený v továrnách AERO. Pilotoval Karel Brabenec, na palubě bylo i 760 gramů pošty. Letadlo vyletělo z letiště ve Kbelích. Ve stejnou dobu vyletěl z bratislavského letiště Vajnory i letadlo stejného typu pilotované vojenským pilotem Cinibulkem. I zde bylo 1 kg pošty. Toto letadlo přistálo ve Kbelích. Pravidelná doprava cestujících a přeprava pošty byla tímto na území našeho státu zahájena.

1923

Letadla nalétávala i evropské a mimoevropské země. Trasy byly velmi zajímavé (přes různé destinace) a byly využívány i další dopravní prostředky (vlaky, parníky atd.)

1924

Linka prodloužena do Košic.

1925

I soukromé společnosti uskutečnily své lety. Na trase Praha – Mariánské lázně to byla např. továrna na letadla AERO Praha.

1926

Linka zahrnula Brno.

1927

Zajištěno letecké spojení Československa s hlavními evropským centry (zajišťovaly též zahraniční letecké společnosti). Letecké spojení zajišťovaly i soukromé společnosti – Československá letecká společnost (ČLS), Škodovy závody atd.

1928/1929

K přepravě letadly připuštěny i balíky (omezená hmotnost).

1930

Světová poštovní úmluva dojednaná v Londýně vstupuje v platnost. Týkala se letecké přepravy listovních a balíkových zásilek.

1931

Zahájena poštovní přeprava zásilek do států Severní a Jižní Ameriky, zprvu paroloděmi, poté letecky.

1932

Zásilky začaly být dopravovány  do  států Asie, Dálného východu.

1934

Z Prahy bylo zajišťováno minimálně 9 pravidelných letů, další z Bratislavy a Brna.

1936

Německé vzducholodě zajišťovaly přepravu zásilek z Československa a do Československa. Proslulá byla zejména vzducholoď „Hindenburg“

5.4.1937

Otevřeno letiště v Praze – Ruzyni.

1938

Leteckou přepravu osob a pošty zajišťovaly dvě společnosti ĆSA a ČLS. Praha měla letecké spojení se stem měst.

III/1939

Přeprava poštovních zásilek z Československa  přerušena.

1945

Obnovena civilní letecká doprava včetně přepravy listovních zásilek.

1.9.1945

Zahájena vnitrostátní letecká doprava na trati Praha – Bratislava – Tri Duby – Košice.

1950

Poštu přepravují jednak pravidelné linky ČSA, jednak letadlová pošta. Letadlová pošta byla zřizována od padesátých let 20. století. V říjnu 1952 pošta dopravována na lince Plzeň – Praha – Brno a zpět. Lety se uskutečňovaly v noci.

4.6.1956

Speciální letouny upravené jako mobilní pracoviště letadlové pošty začaly létat v Československu (letadlové kursy 2001 a 2002). Později přibyly i další kursy.

1970-2013

Letecká přeprava doznala velkých změn a technologických vylepšení. Svůj rozvoj zažily kromě pravidelných linek (územních dopravců) i specializované soukromé firmy. Ve velkém dopravují poštovní zásilky i velké kurýrní firmy, která provozují vlastní letadla. Sběratelům se rozšířila nabídka sběratelských dokladů a celistvostí moderní doby.

Autor: Ivan Leiš


 
Starší příspěvky:
Výstava – Eva Hašková, Jan Maget

Eva Hašková, Jan Maget – grafika, ilustrace, poštovní známka Poštovní muzeum připravilo ve svém pravidelném výstavním cyklu, v němž úspěšně...

Rytec Karel Pavlíček – 81 let

 

Den české filatelie 2013 – Poštovní muzeum – 28.11.2013

Vzhledem k tomu, že se vydání emise Umění 2013 posunulo až na konec listopadu, uskuteční se Den české filatelie 2013 v Poštovním...

Zavřít