Category Archives: Fotogalerie – Hlavní pošta

119. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 2.10.2019


Ve středu 2.10.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 119. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda).

Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

118. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 4.9.2019


Ve středu 4.9.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 118. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda).

Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

117. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 26.6.2019


Ve středu 26.6.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 117. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda).

Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

116. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 12.6.2019


Ve středu 12.6.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 116. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda).

Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

115. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 22.5.2019


Ve středu 22.5.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 115. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda).

Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

114. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 24.4.2019


Ve středu 24.4.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 114. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se jen o jednu poštovní známku – EUROPA Národní ptáci – Ledňáček říční. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskový arch s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty.

V tomto roce připravila Česká pošta pro děti a mládež příruční albíčko POZNÁM ZNÁMKY s několika zajímavými aktivitami. “Albíčko” představil Martin Holý. Dále byly vystaveny ukázky příležitostných razítek (Den zvoníků, Jsme s vámi – NOTRE-DAME a razítko “Nejkrásnější poštovní známka roku 2018”).

O inspiraci k provedení návrhu na známku “EUROPA Národní ptáci – Ledňáček říční“ hovořili její autoři Jaromír a Libuše Knotkovi. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku známek se vyjádřil p. Martin Sochůrek. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky známky a autogramiáda). Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

113. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 3.4.2019


Ve středu 3.4.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 113. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se o jednu poštovní známku, a to “100. výročí zahájení vydávání československé měny”. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskový arch s imprimatur. Pokud se jedná o současně vydanou obálku prvního dne (FDC), tak kromě výtvarných návrhů byly vystaveny též rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty. Dále byly vystaveny dopisnice s přítiskem, vydané k ocenění čs. známek a k uspořádaným akcím (Jarní Sběratel, výstava 6 pohlednic).

O inspiraci k provedení návrhu na známku “100. výročí zahájení vydávání československé měny“ hovořila autorka Eva Hašková a rytec FDC Miloš Ondráček. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku vydaných známek a o součinnosti s autory návrhů a rytci se u každé emise vyjádřil p. Martin Sochůrek. Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny), dále pak vlastní zahájení výstavky s přítomnými autory a dále pak velmi populární autogramiáda. Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

112. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 6.3.2019


Ve středu 6.3.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 112. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se o tři v ten den vydané příležitostné poštovní známky, a to “Les Království”, “Suverénní řád maltézských rytířů”“České vynálezy: Kostkový cukr”. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedených známek, u emise “Les Království” též návrhy kupónů a vnější strany známkového sešitku, dále pak u všech emisí tiskové archy s imprimatur. Pokud se jedná o současně vydané obálky prvního dne (FDC), tak kromě výtvarných návrhů byly vystaveny též rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty. Rovněž jsme mohli vidět návrhy razítek FDC.

Představení nových poštovních známek za přítomnosti autorů a pozvaných hostů zahájil vedoucí samostatného oddělení známkové tvorby České pošty Ing. Břetislav Janík. K emisi “Les Království” promluvili autor výtvarných návrhů Adolf Absolon a autor liniové kresby a rytec FDC Martin Srb. Zajímavé souvislosti vydání poštovní známky “Suverénní řád maltézských rytířů” uvedl nejprve Ing. Břetislav Janík a o historii a působení řádu pak pohovořil vzácný host Karel Eduard hrabě Paar, emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, kterého na akci doprovázel jeho tajemník p. Michael Rainey. Svým příspěvkem též vystoupil PhDr. Marek Vařeka, odborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně, který navrhl vydání této známky Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je vydavatelem našich poštovních známek. K podání návrhu jej inspiroval PaedDr. Josef Šolc, bývalý ředitel Masarykova muzea v Hodoníně, člen předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s., a šéfredaktor zpravodaje Informace SČF. O práci na výtvarném návrhu pak hovořil Karel Zeman, k němuž se připojil rytec FDC Jaroslav Tvrdoň.

O inspiraci k provedení návrhu na známku “České vynálezy: Kostkový cukr“ hovořil autor Jiří Slíva a o spolupráci s ním rytec FDC Bohumil Šneider. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku vydaných známek a o součinnosti s autory návrhů a rytci se u každé emise vyjádřil p. Martin Sochůrek. Dobrou spolupráci tiskárny s Českou poštou pak ocenil i p. Martin Holý, pracovník samostatného oddělení známkové tvorby.

Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny), dále pak vlastní zahájení výstavky s přítomnými autory a hosty a dále pak velmi populární autogramiáda. Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

111. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 14.2.2019


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) a ve dvoraně Hlavní pošty se ve čtvrtek 14.2.2019 uskutečnila 111.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, známkového sešitku, FDC a razítka na FDC, které vyšly 14.2.2019. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

110. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 21.1.2019


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) a ve dvoraně Hlavní pošty se v pondělí 21.1.2019 uskutečnila 110.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, známkového sešitku, FDC a razítka na FDC, které vyšly 20.1.2019. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.