Category Archives: Specializované katalogy

Nová verze katalogu CN APOST 2018


Po roce a čtvrt je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST.


Vedle nově evidovaných CN zejména podtypů 8 a 9, katalog především reaguje na vývoj pobočkové sítě, kdy vzniklo velké množství smluvních poboček typu samostatný partner (SP) a na tento typ byl převeden i značný počet dosavadních partnerů I a II. Současná verze katalogu tak nově eviduje bezmála 400 poboček typu SP a jejich CN. Na rozdíl od partnerů I a II používají pobočky typu SP software, který (jako u normálních pošt) umožňuje obsluze editovat název pobočky, tištěný na nálepku počítačem. U některých SP se proto vedle názvu objevuje i slovo “Partner” nebo jiná zajímavá označení (viz přiložené dvě ukázky). Rovněž to u SP umožňuje přidávat příležitostný text, a v důsledku toho se již začínají objevovat první příležitostné APOSTy u samostatných partnerů.


 

Nová verze katalogu CN APOST – k 30.10.2016


Po dvou letech je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST, jak v základní, tak i ve specializované verzi a v řazení podle abecedy nebo podle PSČ. Katalog eviduje nyní v základní verzi 21.878 ks a ve specializované verzi 25.391 ks různých nálepek a jejich variant. Elektronická verze umožňuje uživatelům obsah katalogu třídit dle vlastní potřeby a např. snadno vytřídit provizoria, příležitostné nálepky i nálepky partnerů.

 

Páté vydání katalogu strojových propagačních razítek


Letošního června se sběratelé dočkali pátého vydání katalogu strojových propagačních razítek Československa z období 1. republiky, jednoho z významných specializovaných filatelistických oborů a oborů poštovní historie. Autory katalogu v angličtině, který je k dispozici na internetové adrese http://www.csphilately.net v rubrice Publication for free (publikace zdarma) pod názvem:

 

Katalog modrých otisků ČR 2014-2016 (2. aktualizace)


2. aktualizace k 13.3.2016


Byly aktualizovány modré výplatní otisky licenční řady L87 (Kapitola č. 1, 2, 4, 5) a L97 (Kapitola č. 3) a byl přidán “Katalog dosud nalezených licencí L87 a L97”, který si můžete stáhnout ve formátu XLSX. Byla provedena kompletní aktualizace obrazových částí katalogu.


 

Literatura na Slovensku


 

Digitalizace strojových razítek


 

Časové řady výplatních otisků


PŘEDMLUVA


Sběratel Ing. Jaroslav Rubišar je známý, že se věnuje námětovému oboru “doprava ve filatelii”. Do své sbírky zahrnuje i celou řadu artefaktů specializovaných oborů, mezi ně zejména výplatní otisky, z nichž vytváří časové řady v rámci jednoho či několika blízkých uživatelů výplatních strojů s příbuznou či identickou činností. Známý je jeho řetězec VSŽ Košice anebo dnes zavěšený řetězec ASAP – AZNP – ŠKODA a příbuzných podniků. Tím velmi prospěšným způsobem zachycuje podobu výplatních otisků od jejich zavedení na území Československa v průběhu celé historie těchto uživatelů výplatních strojů. O poštovní historii či o specializovanou či studijní sbírku výplatních otisků se jedná spíše nepřímo, i když se dotýká poštovní historii určitého místa či regionu.

 

Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

 

Katalogy výplatních otisků (I, CH a CS) na internetu (aktualizace)


Dne 5.ledna 2015 zřídil dlouholetý přítel můj a československého výplatního otisku pan Roberto Di Casola web pod názvem AFFRANCATURE MECCANICHE – METER STAMPS, kde mohou zájemci najít typologické a ilustrační katalogy italských (I), švýcarských (CH) a československých (CS) – (období 1926-1992) výplatních otisků. Katalogy jsou výsledkem jeho dlouholeté práce, při níž s ním spolupracovali i další významní sběratelé tohoto specializovaného oboru z celého světa, zejména z Německa a USA. Podkladem byly zejména rozsáhlé sbírky několika sběratelů. I já jsem měl tu čest být součástí jeho týmu.


 

Části českého modrého otisku dekódovány


Rád zveřejňuji vysvětlující příspěvek přítele Jiřího Neumanna z Plzně, člena našeho klubu týkající se modrého otisku a jeho částí, který začal v letošním roce vyplácet zásilky Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se o další součást typologie českého výplatního otisku (bez výplatního rámečku, navíc v netradiční modré barvě a v netradičním vzhledu). Zájemci se mohou poučit a Jirkovi Neumannovi děkuji za zaslání vysvětlivky. V dalším odkazujeme i na dřívější příspěvky na našich stránkách, které se týkají této novinky našeho poštovního provozu a výplatního otiskářství. Vyšly v minulém, a hlavně v tomto roce.

MODRY_OTISK_ROZLISENI

Další informace o modrých otiscích:

a) Modrý výplatní otisk v českém poštovním provozu (dokladováno)

b) Modré výplatní otisky (Slovensko)

Autor: Ivan Leiš