Archiv kategorií: Zajímavosti

Výplatní otisky okrskové přepravy


Výplatní otisky sloužily a slouží především k zaplacení, vyznačení a registraci výplatného listovních zásilek. Mají však i jiné poslání. Nahrazují fiskální ceniny (kolky) , orážejí příchozí zásilky či různé dokumenty. Mají i jiné poslání, často interní Jedním z nich bylo v 50. a 60. letech (možná i poté) úkol orážet zásilky dopravované či spíše přepravované samotnou poštou v rámci určených okrsků. Výplatní stroje sloužící k tomuto účelu nám předložil známý španělský sběratel výplatních otisků, zejména z území Československa JUAN ENRIQUE PAGE.


 

Smutná celistvost


Každý z nás, sběratelů má ve své sbírce řadu celistvostí, které mají pro majitele zvláštní význam tím, že mají k nim vztah. Tím, jak si je získali, jak přibližují obor, který sbírají ale i tím, od koho jsou. Nevím, jak ostatní sběratelé, ale já celistvostem, které jsem obdržel od osob mně známých či blízkých, vyhrazuji zvláštní místo ve své sbírce.

 

Poštovní veterán


V pátek 12. října 2018 jsem navštívil podzimní městské slavnosti v Pardubicích. V rámci bohatého programu se zde, na Pernštýnském náměstí, uskutečnil i sraz historických vozidel „Oldtimer Corso Pardubice“, který vyvrcholil spanilou jízdou centrem města. Mezi řádově stovkou představených automobilových veteránů mě zaujal poštovní automobil Tatra, vyrobený podle informace získané od majitele z Rychnova nad Kněžnou v roce 1931, a to v počtu pouhých 12 kusů.

S vysloveným souhlasem pana majitele uvádím několik fotografií, které jsem na místě pořídil.

 

Faksimile medaile PRAGA 2018


Český porcelán a.s., jako partner Světové výstavy PRAGA 2018, připravil k této výstavě limitovanou edici (500 číslovaných kusů) faksimile výstavních medailí, které se na výstavě prodávaly. Do konce září 2018 bude probíhat doprodej neprodaných kusů, poté bude případný zbytek zlikvidován.

Zájemci o tuto výstavní upomínku mohou kontaktovat

marketing@cesky.porcelan.cz, tel.: 607 078 469, paní Klázrová.

Cena faksimile je 500 Kč.


 

Pošťáci z Dánska koncertovali v Praze


Ve středu 15. srpna 2018 ve 20:30 hod. se uskutečnil ve dvoraně Hlavní pošty v Jindřišské ulici koncert hudebníků z Dánské federace poštovních orchestrů (Dansk Post Orkester Forbund). Historie tohoto spolku má původ již v roce 1970, kdy se spojilo 8 dánských poštovních orchestrů a vytvořilo federaci, mezi jejíž nejoblíbenější úkoly patří pořádání hudebních cest mimo svou vlast. Pro Dánskou federaci poštovních orchestrů jsou typická vystoupení v tradičních červených poštovních ceremoniálních uniformách se stříbrnými pruhy na rukávech, modrobílé košili, kravatě či šátku a modré čepici s černým kšiltem. Tuto uniformu stále používá Královská dánská pošta. Přinášíme vám několik fotografií z koncertu. Autorem je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Díky patří i entitě přátel a sympatizantů našeho klubu


V minulých dnech jsme si připomněli sedmdesát pět let existence našeho klubu, který sdružoval převážně aktivní členy pomáhající dynamickému rozvoji našeho klubu specializovaného sběratelství. S klubem souzní i významná entita přátel a sympatizantů, kteří nejsou oficiálními členy, ale přesto se zúčastňují akcí klubu, jsou s námi úzkém kontaktu a sledují naše přednášky či besedy. Mezi jednu takovou osobnost, která u nás přednesla již několik odborných a vysoce erudovaných přednášek, je i Ing. Ladislav Helcl. Vždy se dovíme něco nového a zajímavého, ale i při neformálních hovorech. Za to jemu, ale i ostatním patří náš velký dík. Rád bych jim vyjádřil mé upřímné slovo, že si těchto sympatizantů velice vážíme a mají u nás vždy dveře otevřeny.

Ing. Ladislav Helcl přišel i ve čtvrtek 1.2.2018 na přednášku Michala Musila “Rakouské novinové kolky”, která se nekonala z vážných důvodů na straně přednášejícího. Našli jsme rovnocennou náhradu v Jirkovi Marko, který nás seznámil s našimi weby ve velmi zajímavé přednášce, ale dali jsme i slovo přítomnému Ing. L. Helclovi, který nám ukázal několik exemplářů k původně zamýšlenému tématu – novinovým kolkům.

 

Za to mu patří naše poděkování. Těšíme se na další jeho přednášku, kterou pro blízkou budoucnost plánujeme.

Autor: Ivan Leiš


 

Tři plus jedno skoro zapomenutá výročí poštovní historie


Kulatá výročí spjatá s poštovní historií na našem území jsou důležitým orientačním vodítkem pro sběratele. Hlavně, aby se neutopili v přemíře událostí této části naší historie a značném množství poštovně historických dokladů, které poštovní provoz v organizovaném poštovnictví od roku 1526 pro potěchu sběratelů vytvořil.

 

Černý otisk opět na scéně


Po změnách v roce 1989 jsem se domníval, že do propadliště dějin odejdou i problémy spojené s použitím černých a jiných nepovolených barev a nedostatkem povolené červené barvy při provozu výplatních strojů v našem poštovnictví. Nestalo se tak.

 

Neobvyklé služebny Partner a Výdejní místo


Již od roku 2009 Česká pošta postupně nahrazuje své menší provozovny novými služebnami na bázi smluvního vztahu s novým provozovatelem. Jak je již všeobecně známo jsou to jednak služebny s velmi jednoduchým rozsahem služeb – to jsou Výdejní místa a pak s rozsahem služeb blížícím se běžným poštám a to jsou Partneři. Počet Výdejních míst dosáhl celkového počtu 101, ale od tohoto maxima jejich počet postupně klesá, ke konci toku 2017 jich pracuje již jen 65. Některé jsou rušeny a jiné povyšovány na Partnery. Je zřejmé, že jejich budoucnost nemá perspektivu. Naopak počet Partnerů stále poměrně rychle roste. Zprvu jejich počet stoupal velmi pozvolna, v posledních třech letech však celá akce nabrala tempo a měsíc co měsíc přibývá 10-15 nových služeben toho typu. Jen za rok 2017 jich přibylo 189 a ke konci roku jich pracuje celkem 428.

 

Poštovní rekordy


Nejvýše položenou poštovní služebnou u nás je poštovna na Sněžce ve výši 1600 m.


Nejvýše položená pošta je v Kvildě na Šumavě ve výši 1060 m.
Naopak nejníže položená pošta je v Hřensku v nadmořské výšce pouhých 135 m.


Nejvýše položená pošta v Praze je Praha 519 ve Stodůlkách ve výšce 365 m
Nejníže položená pošta v Praze je Praha 71 v Troji ve výšce 185 m


Nejdéle sídlící současná pošta v Praze ve stále stejné budově je Praha 96 v Čakovicích od 3.2.1873, zatímco pošta Praha 1 v Jindřišské ulici č. 14/909 sídlí na stejném místě od 12.4.1873. (Nádražní pošta na Masarykově nádraží – dnešní Praha 06 – zde sice pracuje od roku 1845, ale v průběhu let to byly i jiné služebny).


Nejdéle na stejném místě v historii pracovala pošta Praha 911 v Běchovicích v historické budově (dnes kulturní památka) na Českobrodské č. 1 od 1.5.1725 do roku 1970, tedy plných 215 let.


Nejdelší trasu při stěhování zažila pošta Praha 82-letiště v dubnu 1937, kdy stěhováním z Kbel do Ruzyně překonala vzdušnou vzdálenost 17,4 km.


Další rekordy


  • Nejstarší poštou v Praze je současná Praha 1, jejíž počátky sahají až do roku 1526, tehdy se sídlem na Malé Straně. Za celou dobu existence již vystřídala 9 různých adres. Druhá nejstarší je Praha 911 v Běchovicích od roku 1725 a třetí pak Praha 516 na Zbraslavi od roku 1826.

  • Největší objem doručování měla v roce 2009 pošta Praha 3 – téměř 48 000 doručovacích míst, druhá byla pošta Praha 4 – přes 42 000 a třetí pak Praha 2 – 37 000 doručovacích míst.

  • Naopak nejnižší objemy doručování měly v roce 2009 pošty Praha 84 v Chabrech, Praha 917 ve Vinoři a Praha 619 v Nebušicích – všechny jen něco přes 1500 doručovacích míst.

  • Největší počet pošt měla Praha po rozšíření svého území v roce 1974 – plných 131 pošt, od té doby se počet stále snižoval až na současných 111 pošt.

  • První očíslování pošt bylo zavedeno 17.2.1896, pražské pošty měly číselnou řadu Praha 1 – Praha 15, ta se postupně zvyšovala až na Praha 1 – Praha 90 (s mezerami). Od 15.11.1948 bylo zavedeno číslování odpovídající územního členění města a to bylo ještě několikrát měněno.

  • Mimo síť pošt pracovalo v Praze i pět poštoven, z nichž čtyři byly povýšeny na pošty a jedna byla zrušena. Později vznikly a opět zanikly i dvě poštovny novodobé.

Autor příspěvku: Jiří Kratochvíl