Category Archives: Společnosti

Odborná sekce Fauna-Flora (pozvánka)


 

Jarní setkání OLYMPSPORTU v Olomouci – 6.4.2019


 

Startuje Fauna – Flora! (aktualizace)


Aktualizace 14.1.2019


 

Podzimní setkání Společnosti sběratelů celin


V sobotu 20.10.2018 od 9 do 12 hod. se bude konat podzimní setkání členů a přátel Společnosti sběratelů celin (SSC) Svazu českých filatelistů ve velké zasedací místnosti Domu odborových svazů, náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov, s následujícím programem:


 

Společnost sběratelů poštovních nálepek zanikla (aktualizace)


Vážení přátelé, omlouváme se za zveřejnění neúplného příspěvku, ve kterém chyběla podstatná část – proč vlastně Společnost sběratelů poštovních nálepek zanikla. Nyní přinášíme jeho úplné znění. Děkujeme za pochopení.


Sbírání poštovních nálepek je obor, který byl hodně populární jak za I. republiky, v době nesvobody, tak i v letech poválečných. Zejména se sbíraly a sbírají nálepky na doporučené dopisy – tzv. R-nálepky, které jsou populární proto, že lze kompletovat jak regiony, tak celý stát či jen různá časová období, tyto nálepky měli k dispozici vždy všechny provozované pošty. Sběratelé byli již od 70. let organizováni v sekci sběratelů RN při Komisi poštovní historie a celin Svazu čs. filatelistů.

V lednu 1978 začala tato komise pro své členy vydávat zhruba čtyřikrát ročně vlastní Zpravodaj s názvem R-nálepky. Vedoucím sekce a prvním redaktorem byl nestor sběratelů pan Václav Mahovský z Prahy. Zpravodaj vycházel pod jeho vedením sedm roků až do konce roku 1984. Na počátku roku 1985 byl jmenován novým vedoucím sekce doporučených celistvostí a RN nový vedoucí Ing. Jiří Šimonovský, redaktorskou práci na Zpravodaji i nadále zajišťoval pan Mahovský.

Na počátku roku 1987 došlo k reorganizaci a původní sekce byla nahrazena novou s názvem Sekce adjustace poštovních zásilek Komise poštovní historie SČSF. Vedoucím nové sekce se stal pan Ivan Tvrdý z Hlohovce. Tato sekce začala vydávat svůj nový Zpravodaj s názvem APZ, jejím redaktorem se stal pan Štěpán Kučera z Kamenice nad Lipou. Od roku 1987 vychází Zpravodaj pravidelně čtyřikrát ročně ve stálém rozsahu 24 stran. Po změně politických poměrů nastala změna i v organizaci sběratelů.

Byla založena Společnost sběratelů poštovních nálepek, jejím vedoucím se stal Ing. Miloslav Fencl z Pardubic. Zpravodaj získal nový titul Poštovní nálepky a první číslo vyšlo v roce 1991 pod vedením nového redaktora Ivana Tvrdého. Zpravodaj se stal velmi populárním mezi sběratelskou veřejností, protože přinášel zejména spoustu informací o novinkách v provozu pošty na úseku poštovních nálepek.

Od roku 2003 převzal redaktorskou práci na Zpravodaji pan Jiří Kratochvíl z Prahy. Zpracoval celkem 56 čísel do konce roku 2016. Ukončení své redaktorské práce avizoval přímo na stránkách Zpravodaje a vyzýval kohokoliv z čtenářů k vystřídání. Nakonec redaktorskou práci převzal Ing. Fencl, který vydal tři čísla v roce 2017 a jedno číslo v roce 2018, v č. 107 rovněž avizoval ukončení své práce ve vedení Společnosti a vybízel kohokoliv, kdo bude mít o tuto funkci zájem, aby se zúčastnil plánované valné hromady Společnosti v dubnu 2018. Uvedl také, že poslední číslo Zpravodaje vyjde na podzim roku 2018 k výročí 100 let vzniku Československa.

Valná hromada se uskutečnila 14. dubna 2018 v Pardubicích za účasti 20 členů Společnosti. Na zprávu o stavu Společnosti a na abdikační projev jejího předsedy reagovali jen dva členové, jeden vyslovil díky za dosud provedenou práci předsedy a redaktora a druhý pak vyslovil politování nad současným stavem, kdy nikdo nechce převzít žezlo redaktora ani předsedy. Ostatní přítomní byli jen trapnou mlčící většinou, nikdo se další diskuze nezúčastnil. Takto neslavně byla ukončena činnost zájmové skupiny, která od roku 1978 plných 41 let sdružovala zájemce o sběratelský obor poštovních nálepek a vydávala pro své členy pravidelně svůj Zpravodaj.

Nyní existuje již jen teoretická šance, že do vydání podzimního posledního čísla Zpravodaje se najde někdo, kdo bude ochoten na takto přerušenou tradici navázat a znovu oživit jak Společnost, tak i její Zpravodaj.

Autor příspěvku: Jiří Kratochvíl.


 

Olympsport – novinky 1/2018


Česká asociace olympijské a sportovní filatelie – OLYMPSPORT připravuje ke konání ZOH 2018 níže uvedené filatelistické produkty.


Pro ZOH 2018 v Pchjongschang připravujeme:

  • odlet olympioniků – FDC ČP28.1.2018 s denním odchozím a příchozím razítkem z olympijské vesnice

  • zahájení ZOH – CDVp se SR k zahájení – 20 let hokejového triumfu – Nagano 1998 – 9.2.2018 – ČP Praha 1

  • CDVp se SR – 50 let první zlaté medaile ze ZOH – Jiří Raška (1941-2012) – Grenoble 1968 – 11.2.2018 – ČP Praha 1

  • CDVp s PR – Olympijský festival Brno – 9.2.018 – ČP Brno 47 (razítko je v jednání) – OLYMPSPORT připravuje v areálu BVV (pavilon Z – 2. gal.) přehlednou výstavu společností vydaných olympijských a sportovních materiálů. Výstava potrvá po dobu konání olympijského festivalu (9. až 25.2.2018). Všechny zájemce zveme, bude zde i možnost získání volných položek z přebytků klubu.

Další aktuality najdete na webových stránkách Olympsportu v části “Aktuální informace”

Autor příspěvku: Václav Diviš


 

55 let od založení Komise specializovaných oborů při Ústředí čs. filatelistů


Na sklonku letošního roku si sběratelé artefaktů poštovní historie připomínají významnou událost v historii československého sběratelství poštovní historie a současnosti. Před padesáti pěti lety došlo v Praze v rámci tehdejšího Ústředí československých filatelistů k založení komise specializovaných oborů při Ústředí čs. filatelistů (1962). Stalo se to krátce po úspěšné Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1962, která se konala od 18.8. do 2.9.1962 v tehdejším areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a ve více jak 100 exponátech ukázala československé filatelistické a laické veřejnosti kouzlo a zajímavosti poštovní historie a současnosti. Stalo se tak v tzv. IX. třídě pod názvem „Filatelistické zvláštnosti“.

 

73. Setkání členů OLYMPSPORTu v Praze – 11.11.2017


Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu – 11.11.2017 od 10:00 hod. v Domě odborových svazů – Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov.

 

Přednáškové setkání SFA v Trenčíně


 

Informace z olympijské a sportovní filatelie (aktualizace)


Aktualizace 11.9.2017