Category Archives: Přednášky klubové

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.3.2020


Zveme Vás na sedmé klubové odpoledne přednáškového cyklu 2019 – 2020 s tématem

Hraniční pošta Eger (Cheb) a její první razítka

5. března 2020 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jaroslav Kejř

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 6.2.2020


Na své 14. schůzi ze dne 9.11.2019 schválilo předsednictvo Svazu českých filatelistů, z.s., na základě návrhů z klubů, odborných společností a dalších organizačních jednotek řadu svazových vyznamenání za vynikající práci a přínos pro českou organizovanou filatelii. Mezi vyznamenanými jsou i dva členové našeho klubu. Cenu Miroslava Langhammera za publikační činnost získal pan Jiří Kratochvíl pro rok 2019 a ing. Ivan Leiš pro rok 2020. Diplomy a plakety oběma jmenovaným předá před zahájením přednášky ing. Cacka, tajemník pověřený funkcí předsedy SČF.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 7.11.2019


Zveme Vás na třetí klubové odpoledne přednáškového cyklu 2019 – 2020 s tématem

Automatizace zpracovávání listovních zásilek

7. listopadu 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Bc. Ondřej Tulej,

ředitel logistiky GŘ České pošty, s.p.

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 3.10.2019


Zveme Vás na druhé klubové odpoledne přednáškového cyklu 2019 – 2020 s tématem

Použití doplatních známek v poštovním provozu

3. října 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Vladimír Malovík

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.9.2019


Zveme Vás na první klubové odpoledne přednáškového cyklu 2019 – 2020 s tématem

Doprava spěšných zpráv německé říšské pošty

5. září 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Pavel Hauzner

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 6.6.2019


Zveme Vás na poslední klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Historické budovy českých pošt na starých pohlednicích

6. června 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jiří Kratochvíl

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 2.5.2019


Zveme Vás na deváté klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Pozvání do světa aerofilatelie a letadel

2. května 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: JUDr. Petr Záruba

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 4.4.2019


Zveme Vás na osmé klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Astrofilatelie

4. dubna 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Julius Cacka

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


V rámci klubového odpoledne se bude konat členská schůze, informující členy o transformaci klubu na pobočný spolek v souladu s §23 a násl. Stanov SČF, o činnosti klubu – pobočného spolku, o hospodaření za rok 2018 a o výši klubového a svazového členského příspěvku.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 7.3.2019


Zveme Vás na sedmé klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Poštovní zásilky v přeshraničním styku za protektorátu Čechy a Morava

7. března 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Michal Hauzr

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 7.2.2019


Zveme Vás na šesté klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Poštovní historie Jaroměře

7. února 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jaroslav Borůvka

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)