Stažení souborů

Dokumenty SČFKatalogy a další literaturaKlubové materiályMateriály z přednášek v KF 00-15 PrahaPoštovní tiskárna cenin
Stanovy SČF

Stanovy SČF

Úplné znění stanov SČF, které byly schválené valnou hromadou SČF dne 5.12.2015.

Výstavní řád SČF

Výstavní řád SČF

Přinášíme informaci pro ty, kteří chtějí vystavovat, případně i pro ty, kteří již vystavovali. Výstavní řád SČF byl upraven a doznal několika změn, proto vám přinášíme následující informaci.


Předsednictvo Svazu českých filatelistů se dne 6.dubna 2013 usneslo na Výstavním řádu (VŘ), který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav. Tento VŘ nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1.června 2013.

Předsednictvo Svazu českých filatelistů se dne 21. února 2015 usneslo na novelizaci Výstavního řádu.Zároveň se zrušuje VŘ SČF, schválený předsednictvem SČF dne 24.4.2010, včetně jeho novelizace, schválené předsednictvem SČF dne 21.4.2012.

Informace SČF (ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ)

2019

Informace č. 1 (3,8 MB)

PDF

NOVINKA

2018

Informace č. 3 (24,5 MB)

PDF

NOVINKA

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (4,8 MB)

PDF

2017

Informace č. 4 (4,2 MB)

PDF

Informace č. 3 (6 MB)

PDF

Informace č. 2 (4,3 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,7 MB)

PDF

2016

Informace č. 3 (4 MB)

PDF

Informace č. 2 (4 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,3 MB)

PDF

2015

Informace č. 3 (5,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (0,9 MB)

PDF

2014

Informace č. 4 (4,5 MB)

PDF

Informace č. 3 (4,7 MB)

PDF

Informace č. 2 (0,9 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,9 MB)

PDF

2013

Informace č. 4 (1,7 MB)

PDF

Informace č. 3 (3,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,6 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,4 MB)

PDF

2012

Informace č. 4 (1,3 MB)

pdf_01

Informace č. 3 (3,2 MB)

pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB)

pdf_01

Informace č. 1 (3,7 MB)

pdf_01

2011

Informace č. 4 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01pdf_01

Informace č. 3 (0,8 MB + 2,5 MB)

pdf_01pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB + 2 MB)

pdf_01pdf_01

Informace č. 1 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01pdf_01
Katalog Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

MINIKATALOG – Protektorát Čechy a Morava

Pro tento katalog byl zvolen netradiční kapesní formát, který budete mít snadno po ruce i na výměnných schůzkách a burzách. Má jen 36 stránek. Pro hlouběji specializované a studijní sběratele doporučujeme katalog (206 stran), který již vyšel a jeho cena se pohybuje kolem 450,- Kč.

Katalog je ve verzi PDF (velikost 3,41 MB)

Stažení katalogu provedete kliknutím na tento odkaz Katalog Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945

PROTEKTORAT_MINIKATALOG
Katalog výplatních otisků 1926 - 1939

Dr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš společně vytvořili “Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-1939”. Tento “Katalog” vycházel na pokračování v časopise Filatelie č. 6-21/1979. Připravili jsme pro vás tento katalog ke stažení a k dalšímu využití.

Katalog výplatních otisků 1945 - 1948

Dr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš společně vytvořili “Katalog výplatních otisků z území Československa 1945-1938” (s výplatním razítkem tvaru motýlka). Tento “Katalog” vycházel na pokračování v časopise Filatelie č. 24/1982 – 18/1983. Připravili jsme pro vás tento katalog ke stažení a k dalšímu využití.

Katalog R-nálepek 1919 - 1939 (p.Kučera)

Katalog R-nálepek autora Štěpána Kučery obsahuje:

barevný katalog (186 stran)

vzorník typologie ke katalogu (9 stran)

verzi pro černobílý tisk v menším písmu (150 stran)

příruční vzorníky (3 listy) s obrázky kódů nápisů.

Další informaci o aktivitách Štěpána Kučery si můžete přečíst zde.

Pošta v ghettu Terezín
POSTA_TEREZIN

Tato kniha má již své třetí vydání, na rozdíl od předchozích dvou, která vyšla v klasické tištěné podobě, toto třetí, opravené a doplněné, je vydáváno elektronicky. Pro snazší prohlížení je rozděleno do řady částí, které je možné samostatně otevřít ve formátu PDF. Vzhledem k původní podobě tištěných vydání jsou prozatím zachovány černobílé obrázky; v zamýšleném čtvrtém – opět elektronickém – vydání bychom je rádi nahradili ilustracemi barevnými.

V této souvislosti samozřejmě uvítáme všechny podněty a připomínky.

František Beneš a Patricia Tošnerová


Jednotlivé díly (celkem 51 dílů) ve formátu PDF si můžete stáhnout z této adresy.

Brožura - 70 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru, jejíž výtisk obdržel zdarma každý, kdo se zúčastnil květnových oslav v Divadle U Valšů. Tato brožura získala na filatelistické výstavě Svitavy 2014 stříbrnou medaili s počtem 65 bodů. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,5 MB.

Brožura - 75 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,3 MB.

Valná hromada KF 00-15 Praha - 2013

Dokumenty k valné hromadě KF 00-15 Praha

Valná hromada KF 00-15 Praha - 2015

Dokumenty k valné hromadě KF 00-15 Praha

Finální dokumenty valné hromady KF 00-15 Praha

Seriál o specializovaných oborech (Václav Nebeský)

V časopise Filatelie vycházel v letech 1965-1966 v rubrice “Specializované obory” seriál o této obsáhlé kategorii sběratelství. Jeho autorem byl Václav Nebeský. První díl vyšel ve dvojčísle 17-18 v roce 1965. Celkem bylo uvedeno 15 dílů. V následující tabulce vám nabízíme ve fromátu PDF všechy díly tohoto seriálu o specializovaných oborech. U každého dílu je v závorce uveden rok vydání časopisu Filatelie a jeho číslo.

Oběti války v poštovních dokladech (Lubor Kunc)

Dne 12.6.2014 byla otevřena 3.část výstavy “Pošta za Velké války …” (filatelistická). Po představení aršíku „Obětem 1. sv. války“ a autogramiádě následovala přednáška Lubora Kunce (předsedy ČMSPH a Sekce polních pošt) s názvem „Oběti války v poštovních dokladech“. S jeho souhlasem vám přinášíme v elektronické podobě celou přednášku. K dispozici máte soubor ve formátu PDF (velikost cca 12 MB).

Polní pošta československé armády 1938 (Lubor Kunc)

Dne 3.10.2013 se konala druhá přednáška z 34.přednáškového cyklu z názvem “Polní pošta československé armády 1938”. Se souhlasem přednášejícího Lubora Kunce zveřejňujeme odkaz na stažení této přednášky ve formátu PDF (velikost souboru 12 MB). Fotogalerii z přednášky si můžete prohlédnout zde.

Zkratky základních služeb v otisku nového výplatního stroje

Tabulky obsahují přehled zkratek základních služeb používaných v otisku nového výplatního stroje

Dvacet MS v kopané - exponát (Stanislav Kamenický)

Na této stránce máte připraven ke stažení exponát Stanislava Kamenického – 20 MS v kopané s filatelistickými artefakty. Stáhnout si jej můžete ve formátech (DOC, DOCX, PDF nebo ZIP).

Filatelistické zajímavosti KLDR (K. F. Pešák)

Mnozí z vás máte ještě v paměti přednášku Ing. Františka Komerse o filatelii Jihovýchodní a centrální Asie (6.2.2014). Na přednášce byly promítnuty ukázky známek a celistvostí z Tibetu a Nepálu. KdoKLDR_VLAJKA pozorně poslouchal, jistě nepřeslechl i zmínku o KLDR (Korejské lidově demokratické republice) – o studii K.F.Pešáka z roku 1973Filatelistické zajímavosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato studie vyšla na pokračování v roce 1973 v časopise Filatelie v rámci tzv. Filatelistických sešitů. Seriál se objevil v číslech (10 – 14/1973).

Pro zájemce o filatelii KLDR jsme připravili ke stažení všechny díly této studie.

1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice (Ladislav Helcl)

První klubové odpoledne 35.přednáškového cyklu 2014-2015 zahajoval Ing. Ladislav Helcl přednáškou 1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice”. Prohlédnuto bylo téměř 200 dokumentů. Nyní máte možnost si je v klidu domova prohlédnout ještě jednou. Ke stažení vám nabízíme soubory ve formátu PDF nebo DOCX (velikosti cca 35 MB, resp. 88 MB).

Rumburský přetisk 1938 a jiné filatelistické dokumenty období Sudet

Tomáš Pazderník poskytl souhlas ke zveřejnění své přednášky, kterou si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech ve formátu PDF.

490 let poštovnictví v českých zemích

Čeští a středoevropští sběratelé poštovní historie si v roce 2016 připomínali významné výročí. Před 490 lety vzniklo organizované poštovnictví v českých zemí. Stalo se tak v úzké souvislosti se zvolením Ferdinanda Habsburského českým králem českými stavy. Tato událost se stala dne 23.10.1526.

Košické vydání 1945

Na začátku dubna 2017 se konalo klubové odpoledne s přednáškou (RNDr. František Pastuszek) Košické vydání 1945 – ze vzpomínek Jiřího Gregora, tehdejšího pracovníka tiskárny v Košicích. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF na odkazu uvedeném níže.

Poštovní tiskárna cenin - Newsletter

Z provozních důvodů se přerušuje pravidelné vydávání čtvrtletníku.

2018


2017


2016One Response to Stažení souborů

  1. Ing. Stanislav Kadaš napsal:

    Nedávno som zakúpil cez Aukro.cz OVSz 22.01.1934, kat. č. PR393 Praha 66 -MOTO JAWA. Jedná sa o perfektný odtlačok, podivné je, že bola použitá fluorescenčná farba, čo je vzhľadom rok vytlačenia minimálne zvláštne. Nejedná o padelek? Ďakujem.

     

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..