Orgány klubu


Výbor klubu


Na valné hromadě klubu, konané dne 7.5.2015 byl zvolen nový výbor klubu.


Ivan Leiš

předseda klubu

ILeis@seznam.cz

Pravoslav Kukačka

jednatel klubu

kf0015@centrum.cz

Jan Všetečka

hospodář a správce novinkové služby

janvse@gmail.com

Jiří Maier

pokladník

maier.jiri@seznam.cz

Ladislav Čechák

organizátor odborné činnosti

lad.cechak@centrum.cz

Jiří Marko

správce webových stránek klubu

jirka.marko@seznam.cz


Revizoři


Vladimír Čermák

vlcermak@seznam.cz

Josef Medlín

medlin.josef@email.cz

Roman Koranda

korandarm@seznam.cz


Činnost KF 00-15, Praha se řídí stanovami Svazu českých filatelistů. KF se týkají ustanovení HLAVY č. III – VI.


Podle ustanovení HLAVY VI, § 32 jsou orgány ZOJ (KF) tyto:

a) členská schůze (setkání členů);
b) výbor;
c) revizoři.


Úplné znění stanov SČF, které byly schválené valnou hromadou SČF dne 5.12.2015 si můžete přečíst zde.


Popřípadě si stáhnout soubor