Otázky a  odpovědi


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/users/jimarko/kf0015.cz/web/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 637

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/users/jimarko/kf0015.cz/web/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 638

Jak získat otisky PR, R-nálepek, nálepek APOST – obecné informace


Z různých dotazů zjišťujeme, že mnozí ze zájemců jsou bezradní, jakým způsobem si oznámené materiály obstarat. Pokud se nemůžete dostavit osobně na avizovanou akci, nejlepší formou jsou poštovní zásilky – dopisy, které si připravíte a na příslušnou poštu předem pošlete a které Vám tato pošta po opatření všech náležitostí pošle zpět na Vaší na obálce uvedenou adresu.


Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce:

“Připravovaná razítka” na adrese Česká pošta, s.p.

“Připravované R-nálepky a přítisky na APOST nálepky” na adrese Česká pošta, s.p.

Dále ze seznamů, které na vyžádání zasílá paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p. obalka chabova.marie@cpost.cz.

Adresa poštovních zásilek:

Česká pošta, s.p.,
Prodejna známkové tvorby,
pošt. přihrádka 99,
225 99 Praha 025

Aktuální informace lze zaslat také elektronickou poštou.

Tato služba je bezplatná.


Dodatečný otisk příležitostného razítka


Dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek, používaných v běžném roce, zajišťuje výhradně Česká pošta, s.p., odbor PostFila formou pololetních kompletů otisků na speciálních dopisnicích. Cenu těchto dopisnic tvoří jejich prodejní cena + 3 Kč za pořízení dvou otisků razítek (přes natištěnou známku a kontrolní otisk v levé části dopisnice). V této ceně je již zahrnuta DPH.

Komplety dodatečných otisků razítek používaných:

 • v 1. pololetí kalendářního roku lze písemně objednat do konce června,

 • ve 2. pololetí do konce kalendářního roku na adrese:

Česká pošta, s.p.
odbor PostFila, Pfil/2
Ortenovo nám. 542/16
170 24 Praha7 – Holešovice

Objednávky 1. pololetí vyřídí odbor PostFila do konce září běžného roku, objednávky 2. pololetí do konce března následujícího roku formou dobírkových zásilek, balné ani poštovné nebude účtováno. Dodatečné otisky příležitostných poštovních razítek starších více než jeden rok pořizuje výhradně na dobírku Poštovní muzeum Praha na pamětních listech Poštovního muzea. Jejich prodejní cena činí 21 Kč za 1 kus (včetně DPH). Balné ani poštovné se neúčtuje.

Zdroj: Česká pošta, s.p.


Několik rad k získávání otisků příležitostných razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST


Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce:

(Pokračování textu…)

Tiskové techniky používané při výrobě českých poštovních známek


WAITE – tisk z hloubky – ocelotisk z plochých ocelových desek

Tiskové body a čáry jsou vyryty nebo vymoletovány do tiskové formy (ocelová destička), na povrch se nanese velmi hustá barva, která se ve druhém kroku setře stíracím materiálem, na kterém barva zůstane, zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.


WIFAGtisk z hloubky – rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem

Rotační ocelotisk: tiskové body jsou vyryty, vymoletovány nebo případně vyleptány do tiskové formy (ocelový válec), na povrch se nanase velmi hustá barva, která se ve druhém kroku setře stíracím materiálem, na kterém barva zůstane, zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.

Hlubotisk: tiskové budy jsou vyleptány nebo vyryty do tiskového válce (formy), na povrch se natře velmi řídká barva, která se ve druhém kroku setře stírací raklí a nateče zpět do barevnice. Zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.


OFSET – tisk z plochy – HEIDELBERG SPEEMASTER

Tisknoucí prvky jsou ve stejné úrovni s prvky netisknoucími a liší se od sebe jen fyzikálněchemickými vlastnostmi povrchu. Při použití mastných tiskařských barev musí být tisknoucí místa oleofilní, čili přijímat barvu a odpuzovat vodu. Netisknoucí místav naopak hydrofilní, čili přijímají vodu a odpuizují barvu.


KOMB

Kombinace tisku z hloubky (WAITE) a tisku z plochy (OFSET)


Špatné zobrazování fotogalerie


Na našich klubových stránkách se v současné době nachází mnoho fotografií, které jsou ve většíně případů uspořádány v příspěvcích do fotogalerií. Při jejich prohlížení ale nastává problém se zobrazováním. Někumu se místo fotogalerie otevře jen jedna fotografie na nové stránce a navíc ve změnšené (původní) velikosti, to je bohužel špatné.

Tento problém není způsoben špatným naprogramováním www stránek, ale je způsoben internetovým prohlížečem, resp. jeho používanou verzí. Pokud používáte na svém PC operační systém WIN XP, je verze Internet Exploreru max. 8.0. (vyšší verzi zde nenainstalujete). Operační systém WIN 7 povoluje vyšší verzi IE, a to až do verze 11.0. Operační systém WIN 8 dokonce používá verzi IE 12.0.

Fotogalerie se bez problémů zobrazují v IE verze 10.0 a vyšším (na WIN 7). Bezproblémové zobrazování fotogalerií je i s internetovými prohlížeči Firefox – verze 29.0.1 a vyšší nebo Chrome – verze 34.0.1847.137 a vyšší. Bohužel vývoj software jde rychle kupředu.

Přesto doufám, že vás špatné zobrazování fotogalerií neodrazuje od návštěvy našich klubových stránek. Pokud přejdete na jiné prohlížeče (uvedené shora) nebo navýšíte verzi internetového prohlížeče (IE), budete mít správné zobrazování fotogalerií zaručené.


Jak se lépe orientovat na klubových stránkách


Vážení příznivci KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha. Naše www stránky jsou již poměrně rozsáhlé, a proto jsme se rozhodli ukázat Vám možnosti, jak se lépe orientovat ve směsi informací, příspěvků, rubrik, štítků, FAQ atd.


(Pokračování textu…)

Identifikační kódy automatizovaně zpracovaných zásilek v ČR


Dotaz nám zaslal Jaroslav Rubišar:

Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás s prosbou o kontak na někoho, kdo by byl ochoten mne odkázat na nějaký dostupný materiál vztahující se ke kódování poštovních zásilek, viz. příloha se zvýrazněým kódem, ke kterému hledám jakékoliv informace. Všiml jsem si, že v poslední době byl čarový kód doplněn i kódem číselným; nic bližšího jsem v mém “filatelistickém okolí” nezjistil.

Děkuji předem za sdělení s čím mohu počítat či přeposláním žádosti do správných rukou, případně jen za pár vysvětlujících řádků k uvedené problematice.

(Pokračování textu…)

Použití písmenových známek


Kupte si písmenovou známku dnes a použijte ji hned či třeba za několik let. V následujícím přehledu naleznete použití písmenových známek v poštovním provozu se současnou cenou za poštovní služby.


 • Písmeno A

  Známka s písmenem A platí v České republice, zejména pro vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 g (místo známky s nominální hodnotou 13 Kč).

 • Písmeno E

  Známka s písmenem E platí především pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země (místo známky s nominální hodnotou 25 Kč).

 • Písmeno Z

  Známka s písmenem Z platí zejména pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země (místo známky s nominální hodnotou 30 Kč).

Doporučený postup k získání nálepek APOST


Cenné nálepky APOST (CNA) je možno nyní získat pouze při úhradě v hotovostinelze tedy k žádosti o vylepení těchto nálepek zaslat jako platidlo poštovní známky v příslušné hodnotě. Protože podle provozních předpisů České pošty se peněžní hotovost do obyčejných ani doporučených zásilek nesmí vkládat (to lze pouze do cenného psaní) a protože zaslání příslušné částky poštovní poukázkou by bylo finančně nevýhodné, je na tomto místě jedině možné doporučit Vám domluvit se s filatelisty v daném městě či obci, kteří by pro Vás požadovaný materiál mohli zajistit.


Doporučený postup k získání PR, R-nálepek


Poštovní obálku, nejlépe formátu C6, vyztužíte tužším kartónkem (např. z kreslicí čtvrtky, z vhodného papírového obalu, např. z papírové krabice, v níž se prodává rýže v sáčcích, apod.). Vyztužení slouží k tomu, aby se obálka během přepravy příliš nepomačkala. Nedoporučuje se ale příliš pevné vyztužení (např. tvrdý kartón), protože otisk razítka se nemusí podařit, nelze totiž využít „pružného“ podkladu, který je ke kvalitnímu otisknutí nutný.

Takovou obálku zalepte, napište na ni adresu, kam má být doručena (většinou je to Vaše adresa) a nalepte na ni platnou poštovní známku či známky, jejichž celková nominální hodnota odpovídá požadované poštovní službě.

Takto připravenou obálku (obálky) vložte do jiné obálky většího formátu, v přiloženém průvodním dopise upřesněte Vaše přání (orazítkovat příležitostným razítkem, případně jak; použít příležitostnou R-nálepku, apod.), obálku ofrankujte a adresujte příslušné poště (Česká pošta, s.p., pošta …, k rukám ved. podací služby, …), na které se bude oznámené razítko či nálepka používat.

Doporučujeme zásilku odeslat na příslušnou poštu v určitém časovém předstihu. Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek zasílejte své požadavky tak, aby byly doručeny na danou poštu nejpozději v pátek, resp. alespoň jeden pracovní den předem.


Otisky příležitostných razítek (PR) lze pochopitelně stejným způsobem získat i na dopisnice nebo pohlednice (obdobně příležitostné R-nálepky na dofrankované dopisnice). Počítejte však s tím, že v průběhu poštovní přepravy může u takového materiálu dojít z filatelistického hlediska k jistému „poškození“ (tedy nikoliv faktickému) v porovnání s vyztuženými obálkami.


Přehled zkratek základních služeb a doplňkových služeb a dispozic odesílatele používaných v otisku výplatního stroje


Typově schválený otisk pro výplatní stroje zavedený do praxe Česko poštou, s.p.
je dán příslušnou normou ČP 186/389/2014/PRM.

Digitální známka schválená Česko poštou, s.p.

(Pokračování textu…)