Výsledky vyhledávání pro: 6.1.2022

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.1.2022


Česká poštaVe čtvrtek 6. ledna 2022 jsme se při respektování všech aktuálních protiepidemických opatření opět sešli v Domě Portus na klubovém odpoledni, jehož součástí byla i další přednáška 42. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, tentokrát přednáška Ing. Romana Knapa Aktuální témata České pošty, s.p.. Odbornou část klubového odpoledne zahájil a přítomné přivítal Ing. Ladislav Čechák, člen výboru klubu. Popřál všem především pevné zdraví do roku 2022 a vyjádřil víru v uskutečnění všech dalších pravidelných schůzek a přednášek v průběhu roku. S upřímnou radostí přivítal hosty klubového odpoledne – generálního ředitele České pošty, s.p., Ing. Romana Knapa a tiskového mluvčího České pošty Ing. Matyáše Vitíka. S upřímnou radostí hlavně proto, že se to konečně napotřetí podařilo. Vždyť tato přednáška pana generálního ředitele měla svůj první termín již 2. dubna 2020, pak 7. ledna 2021 a teprve teď se to podařilo. Zatracený covid!

Slova se dále ujal Ing. Jiří Marko, předseda výboru klubu, který rovněž přivítal všechny přítomné na klubovém odpoledni v Domě Portus. V úvodu svého vystoupení připomněl smutnou událost, že nás 15. prosince 2021 ve věku 71 let navždy opustil PhDr. Jan Galuška, emeritní ředitel Poštovního muzea. Kromě další spolupráce s ním vzpomínáme zejména na jeho přednášku, kterou pronesl v našem klubu 5. března 2015 na téma Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země. Přítomní poté uctili památku Dr. Galušky minutou ticha. Ing. Marko se dále m.j. zmínil, že pořádání našich klubových odpolední s odbornými přednáškami muselo být přerušeno v období od listopadu 2020 do května 2021 vzhledem k epidemické situaci a z ní vyplývajících restrikcí. V závěru cyklu přednášek 2020 – 2021, resp. v červnu 2021 se nám alespoň podařilo zorganizovat přednášku věnovanou modrým výplatním otiskům. Sezónu 2021 – 2022 jsme v září minulého roku zahájili členskou schůzí klubu a již od října probíhají odborné přednášky 42. přednáškového cyklu. A právě na této, lednové schůzce napjatě očekáváme přednášku Ing. Romana Knapa.

Ing. Roman Knap, generální ředitel České pošty, tohoto důležitého státního podniku, jehož každodenní činnost vnímáme my, filatelisté a amatérští poštovní historici specifickým úhlem pohledu, nám svou přednáškou s prezentací přiblížil své vize dalšího směřování státní pošty v aktuální nelehké ekonomické, společenské i politické situaci, kdy půjde o organizační změny podniku, o racionalizaci funkcí sběrných přepravních uzlů a kdy nastane úbytek listovní pošty vzhledem k rozšíření povinnosti dalších subjektů využívat datové schránky. Ve svém vystoupení nás přesvědčil o své detailní znalosti práce pracovníků na nejrůznějších pozicích a o svém zájmu o jejich problémy (pokračování textu za fotogalerií).
Je bezesporu, že v prostředí našeho klubu filatelistů musel Ing. Roman Knap v závěru svého vystoupení očekávat diskusi s řadou dotazů a podnětů se vztahem k filatelii, provozu na poštách a doručování. Jako filatelisté se zájmem o poštovní provoz jsme z jeho odpovědí ocenili, jaký zájem věnuje Ing. Knap problematice známkové tvorby od návrhů námětů nových známek přes práci s výtvarníky a rytci až po problematiku tisku, včetně ekonomických, technických i enviromentálních souvislostí. V této části diskuse vystoupili Ing. Břetislav Janík, bývalý vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty, a p. Martin Holý, současný vedoucí tohoto oddělení, a doplnili odpovědi generálního ředitele o některé specifické souvislosti známkové tvorby, a to jak z řešených případů v nedávné minulosti, tak i ze současných podmínek, např. pokud se jedná o vydávání známek se sportovními náměty k významným sportovním událostem. Velmi rádi jsme také vyslechli slova, z nichž vyplynul mimořádný zájem Ing. Knapa o důstojné postavení Poštovního muzea s jeho historickým a společenským významem v začlenění do státní pošty. Bylo nám též velmi sympatické, že Ing. Knap se v postavení generální ředitele neváhá zabývat osobně i jednotlivými drobnými podněty klientů České pošty s cílem zlepšit její obraz v očích široké veřejnosti.

Z fotoreportáže, kterou pořídil Ing. Tomáš Chudoba, jsme vybrali 30 snímků pro připojenou fotogalerii. Současně přikládáme soubor s prezentací, kterou nám Ing. Roman Knap pro tento účel poskytl.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 

Emisní plán známek SK 2022 – stav k 6.1.2022

 

Klubové odpoledne s přednáškou – 6.1.2022


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2021 – 2022 s tématem

Aktuální témata České pošty, s.p.

6.1.2022 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Roman Knap

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Emisní plány známek SR (rok 2023) – novinka


Slovenská republika


 

PRVNÍ DÍL SLOVENSKÉ MONOGRAFIE – recenze


Dne 16.1.2022 se na klubovém webu objevila informace o vydání práce renomovaného slovenského poštovního historika Ivana Tvrdého pod názvem Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku. Práce byla vydána v roce 2021 jako svou 27. publikaci Slovenskou filatelistickou akadémií jako 1. díl Monografie poštovej historie a známok Slovenska, u jejíž zřízení se též zasloužil autor.

 

Na co se můžete těšit v lednu 2022?


 

Informace pro členy klubu – výdej prémiových tisků za rok 2021


Vážení přátelé,

pro členy klubu jsme na sekretariátu Svazu českých filatelistů (SČF) vyzvedli prémiové tisky za rok 2021 a jejich výdej začal již na prosincové klubové schůzce v Domě Portus. Další výdeje proběhnou opět na klubových schůzkách. Nejbližší schůzka je plánována na čtvrtek 6.1.2022.

Jedná se o dva tisky. Jde jednak o prémii České pošty, s.p., pro členy SČF SVATÁ LUDMILA. Druhou prémií je služební dopisnice České pošty s pozvánkou na DEN ČESKÉ FILATELIE 2021. Obě prémie můžete vidět na připojených obrázcích.

Pokud jde o DEN ČESKÉ FILATELIE 2021, tak tato akce se nebude v Poštovním muzeu v Praze konat fyzicky vzhledem k epidemické situaci, ale pouze elektronicky. Na webu Poštovního muzea bude ve čtvrtek 16.12.2021 zveřejněno video, zachycující prohlídku aktuální výstavy Vryté do paměti (informace převzata z webu SČF a facebooku Poštovního muzea.

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha


 

Přehledy přednášejících a jejich přednášek


V následujícím přehledu se seznámíte se všemi přednášejícími. Kliknutím na zvolené jméno se zobrazí přehled jeho přednášek s uvedením čísla přednáškového cyklu, data uskutečnění přednášky, téma přednášky a celkový počet přednášek.


 

42. cyklus přednášek


42. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O POŠTOVNÍ HISTORII A SOUČASNOSTI


 
Nové vlastní známky - Chameleon ČSOB - 8.12.2022
This is default text for notification bar