Tag Archives: Výplatní otisky

Nové modré výplatní otisky (aktualizace 10.6.2019)


Náš hlavní klubový web, na kterém se právě nacházíte, bude nadále uvádět k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích už jen krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.


Aktuality 10.6.2019


 

Jarní setkání OLYMPSPORTU v Olomouci – 6.4.2019


 

Nový výplatní otisk z roku 1946


Nový výplatní otisk s datem 29.1.1946 uživatele IGNÁC RICHTER A SYNOVÉ (FR 8h – 3m (g)) mi zaslal kolega Juan Erique Page, zanícený španělský sběratel československých a českých výplatních otisků. Dostupné katalogy čs. výplatních otisků 1945 – 1948 autorů Bouška/Leiš z roku 1983 či Catalogo Illustrato Cecoslovacchia 1945 – 1948 A- Z, volume 6 autorů Di Casola/Leiš – Brunner, zavěšený na www.kf0015.cz, tento otisk nezaznamenávají. Bouškův a Leišův katalog mu přiřadil číslo N 21 II DOLNÍ GRUNT U VARNSDORFU, Di Casolův a Leišův katalog mu přiřadil též číslo N 21. Sběratele prosím o doplnění do přehledů.

V němčině Nieder Grunt. Ani katalog výplatních otisků “Sudet” 1938-1945 (jiné než předložené období) autorů Bouška/Janů/Feldmann tento otisk neuvádí. Jedná se o výplatní stroj Francotyp dovezený z Říše na zabrané území a je nyní v počeštěné formě. Otázkou je, zda vyplácel i před květnem 1945. Poštovně prošlá celistvost z těchto let by tyto otázky dozajista vysvětlila.

Najde se?

Po letech se jedná o první dodatek k uvedeným katalogům. Za předloženou celistvost Panu Juanu E. Pagemu děkujeme.

Autor poznámky: Ivan Leiš


 

Značka ČKD v Praze – výplatní otisky


Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha byl požádán panem Jaroslavem Rubišarem, aby vložil na stránky jeho prosbu o výpomoc při doplnění seznamu subjektů ČKD v Praze chybějícími či nepřesnými informacemi, případně výplatními otisky v lepší kvalitě či otisky novými.

Náš klub se k této prosbě připojuje a doufá, že se dosud zpracovaný seznam výplatních otisků ČKD upřesní či rozšíří. Za spolupráci předem děkujeme.


Vážení kolegové / sběratelé výplatních otisků,

obracím se na Vás s žádostí o výpomoc v realizaci své dokumentační práce. Již léta se zabývám sběrem výplatních otisků a tak jak šly roky jsem si kladl otázku “Co s tím vším vytříděným a archivovaným materiálem budu dělat?” Zkoušel jsem jednorámový exponát ve třídě tematické filatelie, který nebyl výstavní jury přijat a nebylo dáno podrobnější doporučení, jak s materiálem dále pracovat k jeho sběratelskému zviditelnění. Pochopení jsem našel až u Ing. Leiše, jehož rady si vážím a časem se snad dopracuji k materiálu, se který udělám druhý pokus ve třídě jednorámových exponátů s výplatními otisky. Výše uvedené je však jen částečnou odpovědí na moji vlastní otázku.

Další možností, se kterou jsem začal pracovat, je sestavování časových řad vybraných podniků tak, jak byly postupně v konkrétní podatelně používány a dnes jsou zdrojem firemních existenčních i poštovních informací. Z mého pohledu se jedná o prospěšnou dokumentační práci. Není však v silách jednoho sběratele takové dílo dokončit, byť pro omezený a předem vybraný okruh podniků či firem.

Dovoluji si Vás tedy požádat, zda byste nebyli ochotni podívat se do svých sbírek a v případě, že můžete doplnit můj dále uvedený a dnes zveřejněný “pracovní” materiál, byl bych moc rád. Vaše doplňující poznatky budou zpracovány a na klubových stránkách KF 00-15 dány opět k dispozici všem sběratelům.

Naši spolupráci bych dnes prostřednictvím klubových stránek KF 00-15 započal podniky ČKD v Praze. Na níže uvedených odkazech najdete 2 přílohy:

 1. Sbírkové materiály – podniky ČKD v Praze,

 2. Jak se orientovat v předloženém materiálu.V případě elektronické komunikace prosím svá zjištění zasílat na moji domácí adresu jrubisar@seznam.cz. S ohledem na jednotné zpracování, pak příslušné skeny zasílejte v těchto parametrech:

 • rozlišení 300 dpi

 • velikost 100 %

 • grafický formát pouze JPG, BMP, TIF (neposílejte PDF)!

 • vše na kontrastní podložce aby bylo zřejmé o jaký materiál se jedná!

Nevylučuji ani výměnu materiálu, to však je již záležitostí osobních kontaktů a žádané spolupráce.

Autor příspěvku: Jaroslav Rubišar


 

Černý otisk opět na scéně


Po změnách v roce 1989 jsem se domníval, že do propadliště dějin odejdou i problémy spojené s použitím černých a jiných nepovolených barev a nedostatkem povolené červené barvy při provozu výplatních strojů v našem poštovnictví. Nestalo se tak.

 

Vyšel ZPRAVODAJ německých výplatních otiskářů – BERICHT č. 85/2017


Koncem minulého roku vyšlo 85. číslo zpravodaje BERICHT, odborného časopisu Badatelské společnosti výplatních otisků (Arge v rámci BDPh). Na svých osmdesáti stranách textu doplněných velkým počtem barevných ilustrací přináší řadu odborných článků z historie výplatních strojů a otisků v Německu. Kvalitní odborné studie jsou doplněny i pohledem do přítomnosti a informacemi pro sběratele.

 

Sběratelský úlovek


Dlouholetému sběrateli výplatních otisků Josefu Padrtovi z Ostravy – Poruby se podařil sběratelský úlovek, který zcela jistě tvoří jeden z malých šperků jeho sbírky. Získal souběžné výplatní otisky dvou různých strojů jednoho uživatele – Fakultní nemocnice Ostrava ze stejného dne 20.4.2017.

 

Nová razítka OLYMPSPORTu (listopad 2017)


Česká asociace olympijské a sportovní filatelie – OLYMPSPORT připravila na listopad 2017 strojové razítko (SR) a otisk výplatního stroje (OVS). Obojí bude pro zájemce k dispozici na Hlavní poště Praha 1 v Jindřišské ulici a to ve dnech:

 • 3. listopadu 2017 (pátek) – XXII. Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů – ANOC, Praha (OVS – červený)

 • 11. listopadu 2017 (sobota) – 73. Setkání OLYMPSPORTu – Marek Švec – dodatečně udělená bronzová medaile z LOH 2008 – zápas/řeckořímský styl do 95 Kg (SR – černé).

Grafické návrhy štočků

Pro členy OLYMPSPORTu a zájemce budou k dispozici obálky s přítiskem k těmto událostem, v případě zájmu napište na e-mail: ladajan55@seznam.cz

Další aktuality najdete na webových stránkách Olympsportu v části “Aktuální informace”

Autor příspěvku: Václav Diviš


 

Nové modré výplatní otisky (poslední 19.4.2017)


Náš hlavní klubový web, na kterém se právě nacházíte, bude nadále uvádět k novým poznatkům o modrých otiscích už jen krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.


 

Nové příležitostné štočky OLYMSPORTU v orážecím strojku POSTALIA na poště Praha 1


OLYMPSPORT, Česká asociace olympijské a sportovní filatelie, odborná společnost Svazu českých filatelistů, z.s., zadala výrobu a poštovní použití příležitostných štočků do orážecího strojku Postalia pošty Praha 1 se zakomponovanými texty, které oslavují nedávné úspěchy našich sportovkyň:

 • 31.3.2017Martina Sáblíková – 17. titul mistryně světa v rychlobruslení – KANGNUNG 2017 – 5000m

 • 7.4.2017Gabriela Koukalová – mistryně světa v biatlonu – HOCHFILZEN 2017 – 7,5 km sprint

 • 14.4.2017Ester Ledecká – 300 dní do ZOH 2018 – česká naděje snowboardistka – mistryně světa v obřím slalomu – Siera Nevada 2017

Na obrázku uvádíme výtvarný návrh prvního z uvedených štočků.

Orážecí strojek Postalia s příslušným štočkem bude používán v uvedený (jediný) den v denním provozu na poště Praha 1 v Jindřišské ulici (především u přepážky č. 17, event. i u dalších přepážek dle provozních podmínek pošty).

Autor příspěvku: Pravoslav Kukačka (s použitím podkladů OLYMPSPORTU)