Category Archives: Filatelistické výstavy

PRAGA 2018


V srpnu 2018 se stane Praha již tradičně místem, kde proběhne specializovaná světová výstava PRAGA. Historie těchto výstav sahá až do roku 1938, kdy se v Praze konala první z těchto filatelistických výstav. Tato tradice pokračovala i v poválečném období, kdy se výstavy PRAGA konaly v létech 1955, 1962, 1968, 1978, 1988, 1998 a 2008. Vysokou reputaci našich výstav dokazují nejen skvělé exponáty a účast předních světových filatelistů, ale i vysoký počet návštěvníků a skutečnost, že výstava PRAGA 1962 byla první světovou filatelistickou výstavou vůbec – a to nejen u nás, ale v globálním měřítku.

 

90 let od založení FIP (1926)


V loňském roce jsme si připomněli důležité výročí: Mezinárodní filatelistická federace (FIP – Fedération Internationale de Philatélie) byla založena v Paříži v roce 1926 (18.6.).

Stalo se tak z iniciativy filatelistických organizací Belgie, Československa (Svaz čs. filatelistických spolků, který zastupoval tajemník dr. Zdeněk Řezníček, Klatovy), Francie, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska.


 

Tchajpej filatelistická (4)


Jak bylo řečeno v úvodu této série článků, konala se v Tchaj-peji Světová mistrovská výstava poštovních známek ve dnech 21. – 26.10.2016 pod názvem PHILATAIPEI 2016. Hostiteli a pořadateli byly se souhlasem FIP místní poštovní správa CHUNGHWA POST a Chinipei Philatelic Federation. Třetím organizátorem byl TETDC (Taiwan External Trade Development Council). Vše poprvé v tchajwanské historii. Výstava byla uspořádaná u příležitosti 120. výročí vzniku Chunghwa Post (1896). Veřejnosti se představily filatelistické materiály na 2450 rámech (zájem byl větší – až 3200, ale omezené prostorové možnosti vedly k odřeknutí několika vystavovatelů). Účastníci mohli navštívit stánky 130 obchodníků. Celkem 80 členských zemí FIPu se zúčastnilo této výstavy (90% celkového počtu členských zemí). Philataipei 2016 se soustředila na filatelistické dědictví a inovace. Snažila se prosadit tvůrčí úsilí ve filatelii a zdůraznit krásu poštovních známek. Záměrem bylo též přitáhnout mládí k filatelii. Vše v duchu starého čínského přísloví „Není větší potěšení než mít přátele přicházející zdaleka“. Výstava se konala pod patronátem FIP (Fédération Internationale de Philatélie) a záštitou FIAP (Federation of Inter-Asian Philately).

 

Tchajpej filatelistická (3)


V minulém pokračování jsme vstoupili do několikapatrové budovy tchajpejského Poštovního muzea v Tchaj-peji. Její druhé a třetí patro je víc než lákavé pro vyznavače poštovní historie, proto toto pokračování je vyhrazeno pro:


ZASTAVENÍ V POŠTOVNÍM MUZEU (u exponátů poštovní historie)


 

Tchajpej filatelistická (2)


V prvním zastavení jsme si popsali Hlavní poštovní úřad v Tchaj-peji.
Ve druhém příspěvku se podíváme do Poštovního muzea v Tchaj-peji.


 

Tchajpej filatelistická (1)


TAIPEI_2016Tchaj-pej (Taipei), hlavní město Čínské republiky (Tchaj-wan, R.O.C., Taiwan) hostila ve dnech 21. – 26.10.2016 Světovou mistrovskou výstavu poštovních známek PHILATAIPEI 2016 (výstava byla soutěžní s masivní účastí nesoutěžních exponátů v různých kategoriích), která se konala za účasti 80 členských zemí FIP u příležitosti 120. výročí vzniku čínské organizované poštovní správy Chunghwa Post. Návštěvníci mohli navštívit 130 stánků s filatelistickým zbožím, prohlédnout si uvidět 2450 rámů filatelistických exponátů v různých výstavních třídách a zúčastnit se mnoha aktivit a představení. Výstava přitáhla pozornost mnoha návštěvníků, konala se pod záštitou společenských a politických představitelů Tchaj-wanu, bohužel byla bojkotována některými zeměmi (ČLR, Hongkong, Vietnam). Byla zajímavá a stojí si ji krátkým zastavením připomenout, jakož si připomenout i další skutečnosti a souvislosti historie poštovnictví toho krásného ostrova (Ilha Formosa), jak jej nazvali objevitelé Portugalci. Určitě i proto, že mezi vystavovateli bylo několik zástupců z České republiky.

K výstavě se dostaneme v dalších pokračováních.

Nyní se zastavíme na Hlavním poštovním úřadě Tchaj-peje.

 

Pozvánka do Essenu 2017


Ve dnech 11. – 13. května 2017 proběhne v německém Essenu (Severní Porýní-Vestfálsko) již tradiční akce, a to výstava s názvem Mistrovství Evropy v námětové filatelii ECTP 2017 (European Championship for Thematic Philately). Tato prestižní přehlídka výhradně námětových exponátů je již osmým pokračováním výstav konaných ve spolupráci se souběžně konaným filatelistickým veletrhem v pavilonu výstaviště v Essenu.

 

Světová soutěžní výstava poštovních známek PHILATAIPEI 2016


Aktuality k 21.10.2016


21.10.2016 byla zahájena světová soutěžní filatelistická výstava Philataipei 2016


 

Národní poštovní muzeum ve Washingtonu (4)


ČTVRTÉ A POSLEDNÍ ZASTAVENÍ V NÁRODNÍM POŠTOVNÍM MUZEU


 

Národní poštovní muzeum ve Washingtonu (3)


Třetí zastavení mi přiblížilo poštovní schránky nejen z amerického území, ale i ze světa. Mají různé tvary, různé zbarvení, různé nápisy. Zajímaví svědci funkce pošty, která má za cíl: “spojit lidi, národy, rodiny.”