Category Archives: Zajímavosti

Několik postřehů z náhledu do skartu výplatních otisků roku 2016


Je až neuvěřitelné, co zajímavostí z oboru výplatních otisků skýtá náhodný skart tentokrát z roku 2016 a co mini radostí může jejich nález přinést.

 

Razítka pro označování zásilek (3)


Nikdy bych nevěřil, že poměrně fádní a monotónní výplatní znak ve formě “razítek pro označování zásilek” povolený od roku 2014 Českou poštou a provozovaný na základě smluv uzavřených mezi touto institucí a uživateli. přitáhne takovou pozornost. Nikdy jsem ani nepomyslel na to, že řada přátel a známých mne zahrne obálkami z vytištěnými či předem orazítkovanými A navíc v tak krátkých časových intervalech k tomu. Než se pustím k postřehům, které mne zaujaly, sluší se poděkovat těm, kteří mne zásobili. Děkuji přítelkyni V. Tauchenové a přátelům Konečnému, Koukalovi, J. Marko, Skácelovi, Šťastnému za celistvosti vyňaté ze skartu.

 

Nový vzor výplatního stroje od roku 1946


Rok 1946 přinesl nový vzor výplatního otisku


Rok 1946 byl v oboru výplatních otisků na našem území velmi živý. Jednak poštovní správa povolila výplatní stroje do provozu československých pošt (již jsem o něm psal), jednak radikálně změnila vzhled výplatního otisku. Jednalo se o dost převratnou historickou událost. Místo dosud používaného obrazce ve výplatním razítku se na tomto místě otisku objevil “zoubkovaná pseudoznámka” či “zoubkovaný obdélník”.Motýlek” či “větrná růžice” začaly opouštět československý výplatní otisk.

 

Razítka pro označování zásilek (2)


Zhruba před dvěma měsíci (24.9.2016) jsem na náš portál zavěsil informaci o rozhodnutí pošty nazvanou Razítka pro označování zásilek. Týká se označování zásilek (razítky). Vlastně povoluje kromě gumových razítek i tištěné formy razítek (nátisky). Poštovní provoz od 1.4.2014, kdy tento předpis je právoplatný a kromě této formy dovoluje i vyplácení výplatními stroji a pochopitelně i poštovními známkami, i když předpis toto neuvádí. Můj článek vzbudil k mému překvapení řadu ohlasů a několik sběratelů se tomuto staronovému oboru již věnuje. Sběratele zaujalo zejména to, že označování zásilek označuje řadu údajů, ale chybí datum podání či odeslání zásilky.

 

První poštovní doprava dronem v Česku


 

Malé zastavení na Maltě


Ani na dovolených nezapomínáme na své záliby a zejména v zahraničí si všímáme místních pošt a jejich vybavenosti pro veřejnost. Dnes přinášíme ukázky z ostrovního státu Malta. Tento středomořský ostrov získal až v roce 1964 nezávislost na Velké Británii, je však dosud součástí Commonwealthu. Tato skutečnost se dodnes projevuje na ulicích, kde můžeme stále vidět poštovní schránky či telefonní budky britské provenience.


 

70 let poštovního výplatního stroje u nás (1946)


70_STROJ_01Na pražské poště PRAHA 1 byl s největší pravděpodobností koncem roku 1946 uveden do provozu první výplatní stroj švýcarského výrobce HASLER. První a doposud jediný veřejně publikovaný otisk nese datum 15.XI.1946. Jednalo se o první o první výplatní stroj v provozu pošty. Zároveň byl prolomen monopol firmy FRANCOTYP, která dodávala výplatní stroje do tehdejšího Československa a následných státních celků od roku 1926, pokud nepočítáme doposud nalezené čtyři stroje německé soustavy POSTALIA, které byly dovezeny z Německa na tehdejší zabrané území v Sudetech počátkem 40. let. Později k nám bylo dovezeno a uvedeno do provozu i několik dalších strojů. To je však jiná historie.

 

Turistické kašety doplňují a zdobí poštovní celistvosti


Kašety soukromých subjektů jsou velkou zajímavostí turistického putování. Mnohdy se objevují nejen v turistických pasech či na různých útržcích nebo různých předmětů, které jsou v tu chvíli razítkování k dispozici, ale i na “nosičích” poštovních úkonů – nejčastěji pohlednicích. Patří ke koloritu a kultuře středoevropských zemí, ale i některých zámořských (USA). Mají velkou tradici – již od konce 19. století. Je jich nepřeberné množství v různých barevných mutacích. Nad tvary a texty často přechází zrak. Často mají charakter příležitostný a propagační.

V některých zemích kašety znehodnocují známky (v České republice to poštovní správa nedovoluje).


 

490 let poštovnictví v českých zemích


25.10.1526 – ZAČÁTEK ORGANIZOVANÉHO POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH


 

První eseje čs. výplatního otisku


Letos v 90. roce používání výplatních otisků v poštovním provozu u nás, více než kdy jindy, se zraky sběratelů tohoto předmětu filatelistického zájmu obracejí ke kořenům. Jedním z nich jsou eseje výplatních otisků, o kterých se toho moc zatím nenapsalo, spíše stály na kraji zájmu. Snad i proto, že nemají punc „věrohodnosti dokladů“ a nejsou prošlé poštovním provozem. Přesto patří do řetězce těchto poštovně historických artefaktů a rukama příslušných orgánů poštovní správy prošly a často rozhodovaly o existenci věrohodných poštovních otisků. Toto rozhodlo o tomto mém příspěvku a o tématu mé přednášky v našem klubu koncem letošního roku. O přímo detektivní zajímavosti ani nemluvě. V letošním jubilejním roce výplatního otisku pokládám za důstojné se zmínit i o této zajímavé historii československého a českého výplatního otisku.