Category Archives: Zajímavosti

Specializované obory zachycují historii


Pohled na výplatní otisky let 1938 – 1945 z celků na území Československa


V úvodníku roku 2015 jsem jako jednu z hlavních událostí, které nám historie připravila, uvedl 70 let od konce strašlivého světového konfliktu s nesmírnými škodami na lidských životech a nevyčíslitelnými škodami. Celistvosti specializovaných oborů s velkou přesností zachytily nejen tento rok ale i léta před vypuknutím války a léta po jejím ukončení. Jsou tak věčnou pamětí událostí války v nejširším hledisku.

 

Tajné vzkazy pod známkami


Jak svědčí zobrazená celistvost (pohlednice), poštovní známky skrývaly leccos. V tomto případě to byl milenecký vzkaz od Faničky svému milému Jožovi Vyšinskému tehdy u c. a k. pěš. pluku č. 91/5 v Karlíně. Její vyvolený poštovní známku musel strhnout, aby si přečetl vzkaz určený jen jemu a ne veřejnosti.

 

Specializované obory neustále překvapují


Kdysi před lety řada z nás – amatérských poštovních historiků a nadšených sběratelů dokladů poštovního provozu – pod hesly „Poštovní provoz píše historii každý den“ a „Ráno poštovní současnost, večer poštovní historie“ vášnivě sbírala poštovní znaky na celistvostech. Ani jsme si neuvědomovali, že vydupáváme z prachu filatelistických cest zajímavosti, které pohladí po duši mnoho dalších nadšenců pro specializované obory. Tato vášeň nás neopustila ani dnes, i když jsme možná zpomalili. Odměnou nám, ale též všem předchůdcům a budoucím propagátorům filatelistického specializovaného sběratelství, byly, jsou a budou nálezy zajímavostí, buď známé, které nikdo neviděl anebo neznámé s existujícím tušením, že se jednou objeví. O překvapení není nikdy nouze.


 

Neopost IS 480 – nový výplatní otisk


Dopis s modrým výplatním otiskemNa stránkách KF 00-15 Praha se objevila nedávno celistvost prošlá poštovním provozem, která dokumentovala dosud první doložené použití nového výplatního stroje Neopost IS 480 od firmy EVROFIN z Ústí nad Labem.

Popis jednotlivých částí modrého výplatního otisku naleznete zde.

Chtěl bych tímto příspěvkem navázat na tyto informace a přidat svoje poznatky k této problematice. Podařilo se mi díky laskavosti firmy EVROFIN zjistit, že Magistrát hl. m. Prahy uvedl tento digitální frankovací stroj do provozu jako první  firma-zákazník v ČR, a sice dne 22.9.2014, což dokladuje nulový otisk na štítku.

 

Doba se mění a výplatní otisky též


V minulých dnech jsem byl osloven řadou sběratelů s dotazy, které se týkají letos schválených a v poštovním provozu zavedených výplatních otisků modré barvy. Otázky a nejasnosti se týkají těchto okruhů:

 

Výplatní proužky (ve strojích FRANCOTYP na našem území)


V poslední době se na mne obrátilo několik sběratelů s dotazem, který se týkal provozu výplatních strojů Francotyp používaných na našem území. Konkrétně šlo o výplatní proužky, bez jejichž zakoupení uživatelem stroje u poštovní správy a jejich aplikaci do mechanismu strojů by tyto stroje nefungovaly a nemohly by vyplácet poštovní zásilky. Podotýkám, že toto specifikum se týkalo a týká jen výplatních strojů této značky.

 

Strojové razítko – 1984 – 2014 LOS ANGELES 30 LET …


Olympijský výbor pořádá v pondělí 12.5.2014 sraz potenciálních reprezentantů ČR na OH 1984 v Los Angeles. Tam jsme tenkrát pro zákaz z velké strany nejeli, ač byla šance na více medailí (Kratochvílová, Bugár, Fibingerová a další).

U příležitosti setkání potenciálních reprezentantů ČSSR na OH 1984 v Los Angeles je k dispozici strojové razítko s textem

„1984 – 2014 LOS ANGELES 30 LET OD PERZEKUCE NA GENERACI Jarmily Kratochvílové“

s portrétem J. Kratochvílové.


Uveřejňujeme otisky avizovaného SR, nyní již z provozu na přepážce pošty Praha 6

RAZITKO_SAMOSTATNE

RAZITKO_OBALKA_SE_ZNAMKOU


Štoček se používá 12.5.2014 (pondělí) u přepážky pošty Praha 6.

Pořádá Olympsport, Ing. Jaroslav Petrásek

OLYMPSPORT


 

Filatelistické zajímavosti KLDR


Mnozí z vás máte ještě v paměti přednášku Ing. Františka Komerse o filatelii Jihovýchodní a centrální Asie (6.2.2014). Na přednášce byly promítnuty ukázky známek a celistvostí z Tibetu a Nepálu. KdoKLDR_VLAJKA pozorně poslouchal, jistě nepřeslechl i zmínku o KLDR (Korejské lidově demokratické republice) – o studii K.F.Pešáka z roku 1973Filatelistické zajímavosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato studie vyšla na pokračování v roce 1973 v časopise Filatelie v rámci tzv. Filatelistických sešitů. Seriál se objevil v číslech (10 – 14/1973).

Pro zájemce o filatelii KLDR jsme připravili ke stažení všechny díly této studie.