Category Archives: Výstava

Výstava „90 let se Státní tiskárnou cenin“


 

MIMODĚK Pavla Sivka


Ve středu 28. března 2018 byla v galerii HOLLAR zahájena výstava MIMODĚK představující výběr z bohaté tvorby malíře, grafika, ilustrátora, a pedagoga ak. mal. Pavla Sivka. Výstava je uspořádána na počest jeho životního jubilea – dne 24. ledna se Pavel Sivko dožil sedmdesáti let. Vystaveny jsou Sivkovy kresby, grafiky, ilustrace a jeho známková a razítková tvorba doplněná kresbami na obálkách prvního dne vydání.

Pavel Sivko v letech 1963 – 1967 vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a v letech 1967 – 1973 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér užité grafiky a ilustrace) v Praze. Svou kariéru umělce zahájil v roce 1963, vystavovat začal v roce 1973 a za svůj život byl oceněn řadou výročních ocenění, a též medailemi a čestnými uznáními.

Úvodní slovo vernisáže, která byla navštívena řadou účastníků, pronesl Pavel Piekar, úvodní slovo pronesl Jan Kavan a slova byla doplněna kouzelnou hudbou z repertoáru Edith Piaf s českými texty Jiřího Dědečka, kterou přednesli zpěvačka Viktorie a harmonikář František.

Jan Kavan účastníkům přiblížil osobnost Pavla Sivka, jeho pestrou tvorbu, pohnutky, které Pavla Sivka vedly k ztvárnění různých motivů , tak typické pro tohoto umělce. Připomněl nejen uměleckou dráhu Pavla Sivka, ale i další aspekty jeho života. Významné je i Sivkovo výtvarné redaktorství, pedagogická činnost a úspěšná známková a razítkářská tvorba. Opomenuty v úvodním slově nezůstaly dvojplošník Aero, kolesový parník, vagón vlakové pošty, thonetky, pouliční lucerny, poštovní schránky či významný herec Vlasta Burian. Doplňuji, že kromě vyjmenovaného si filatelista může lehce uložit do svých zásobníků či dalších úložných prostorů i výplatní stroj Postalia, kterou našemu klubu Pavel Sivko vklínil do malého prostoru jubilejní dopisnice k 70. výročí klubu v roce 2013. To vše díky umění Pavla Sivka máme možnost uložit si blízko sebe a obdivovat obsah, poselství a formu jeho uměleckého poselství.Výstava je otevřena do 22. dubna 2018 denně mimo pondělí (otevírací hodiny 10 – 12 a 13 – 18). Dne 7. dubna 2018 v 17 hodin je naplánována komentovaná prohlídka.


Tato výstava se zařadila mezi dosavadní Sivkovy výstavy a obohacuje pražský kulturní život. Sivkova tvorba včetně známkové a razítkářské stojí za zhlédnutí. Vyplatí se postát a zamyslet se nejen nad výtvarným řešením, ale i nad Sivkovým vzkazem, který nám umělec chce svými kresbami, grafikami a ilustracemi chtěl říci.

Dodávám, že i počátkem roku jsme na Chvalském zámku mohli navštívit výstavu na počest Jiřího Brdečky a mezi exponáty spatřit Sivkovu tvorbu – tentokrát coby animační umělec. I v tomto oboru Pavel Sivko vynikl.

Na závěr alespoň několik slov Jana Kavana o Pavlu Sivkovi z propagačního letáku k výstavě:

Pavel Sivko má krásný kaligrafický rukopis. Amatérským grafotypickým rozborem se dá usuzovat o temperamentu a některých vlastnostech pisatele. Tak třeba, že je povahy vyrovnané, uvážené a přemýšlivé, že dovede být spolehlivým přítelem, dokáže se společensky angažovat a není skoupý předávat své profesní zkušenosti.

Autor příspěvku: Ivan Leiš


 

Výstava 2296 KILO – Komiksy, ILustrace, Objekty


Výstava 2296 KILO navazuje na tradici věnovat jednou ročně Poštovní muzeum v Praze příběhům, knihám a ilustracím pro děti. V minulosti se zde konala například výstava Zlatá stuha nebo výstava Tichá pošta, která představila práce nových i dlouholetých členů Klubu ilustrátorů.


 

Pavel Sivko – výstava nazvaná Mimoděk


28. března 2018 (středa) od 17 hod. proběhne zahájení výstavy

Pavel Sivko – Mimoděk

(výstava kreseb, grafik, ilustrací a známek)

SČUG HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1


 

Hamzův rok také ve filatelii


Rok 2018 je pro Hamzovu léčebnu v Luži rokem výjimečným. Několika akcemi plánuje léčebna připomenout 150. výročí narození svého zakladatele a významné osobnosti Pardubického kraje prof. Dr. Františka Hamzy, který proslul zejména bojem proti TBC a položil základy pro organizaci našeho zdravotnictví.

 

Výstava – 200 let poštovní schránky – Poštovní muzeum (aktuality)


Aktuality 20.1.2018


 

Výstava Petr Ptáček “Obrazy a grafika” 

Výstavní program Poštovního muzea v Praze – rok 2018


 

Výstava „Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“


Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu pod názvom

„Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“


Výstava bude sprístupnená od 14.12.2017 od 10:00 hod. do 13.04.2018 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. V deň sprístupnenia výstavy bude verejnosti k dispozícii príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom je Pavol Borodovčák.

 

Výstava: Milan Bauer – Poezie techniky


Dne 8.11.2017 byla ve foyer Divadla Horní Počernice zahájena výstava

Milana Bauera – Poezie techniky.

Výstavu můžete navštívit až do 8.1.2018.


Zdroj: @EXPONET.BLOGSPOT