Tag Archives: Výplatní otisky

Nové modré výplatní otisky (21.10.2020)


Náš hlavní klubový web, na kterém se právě nacházíte, bude nadále uvádět k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích už jen krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.


 

Štoček Olympsportu ve strojku Postalia – Poděkování biatlonistům – 30.9.2020 (aktualizace)


 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST pošty Rožnov pod Radhoštěm 1 – 18.9.2020 (aktualizace)


 

Nové modré výplatní otisky (poslední 11.1.2020)


Náš hlavní klubový web, na kterém se právě nacházíte, bude nadále uvádět k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích už jen krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.


Aktuality 11.1.2020


 

Modrý digitální výplatní otisk v českém poštovním provozu již pět let


Koncem září 2019 uplynulo již pět let od okamžiku, kdy byl zprovozněn se souhlasem české poštovní správy pro vyplácení listovních zásilek digitální výplatní stroj produkující otisky dosud neobvyklého tvaru, a navíc v povolené modré barvě. Došlo k tomu v budově Magistrátu hl. m. Prahy v Praze dne 22.9.2014, což bylo potvrzeno zástupcem firmy Evrofin z Ústí nad Labem, zastupující firmu NEOPOST, výrobce digitálního výplatního stroje IS-480. Tento otisk v poštovním provozu ještě nalezneme. Má licenční číslo L87002083 a k datu 15.6.2017 vyplatil již 155.743 zásilek (!).

 

Jarní setkání OLYMPSPORTU v Olomouci – 6.4.2019


 

Nový výplatní otisk z roku 1946


Nový výplatní otisk s datem 29.1.1946 uživatele IGNÁC RICHTER A SYNOVÉ (FR 8h – 3m (g)) mi zaslal kolega Juan Erique Page, zanícený španělský sběratel československých a českých výplatních otisků. Dostupné katalogy čs. výplatních otisků 1945 – 1948 autorů Bouška/Leiš z roku 1983 či Catalogo Illustrato Cecoslovacchia 1945 – 1948 A- Z, volume 6 autorů Di Casola/Leiš – Brunner, zavěšený na www.kf0015.cz, tento otisk nezaznamenávají. Bouškův a Leišův katalog mu přiřadil číslo N 21 II DOLNÍ GRUNT U VARNSDORFU, Di Casolův a Leišův katalog mu přiřadil též číslo N 21. Sběratele prosím o doplnění do přehledů.

V němčině Nieder Grunt. Ani katalog výplatních otisků “Sudet” 1938-1945 (jiné než předložené období) autorů Bouška/Janů/Feldmann tento otisk neuvádí. Jedná se o výplatní stroj Francotyp dovezený z Říše na zabrané území a je nyní v počeštěné formě. Otázkou je, zda vyplácel i před květnem 1945. Poštovně prošlá celistvost z těchto let by tyto otázky dozajista vysvětlila.

Najde se?

Po letech se jedná o první dodatek k uvedeným katalogům. Za předloženou celistvost Panu Juanu E. Pagemu děkujeme.

Autor poznámky: Ivan Leiš


 

Značka ČKD v Praze – výplatní otisky


Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha byl požádán panem Jaroslavem Rubišarem, aby vložil na stránky jeho prosbu o výpomoc při doplnění seznamu subjektů ČKD v Praze chybějícími či nepřesnými informacemi, případně výplatními otisky v lepší kvalitě či otisky novými.

Náš klub se k této prosbě připojuje a doufá, že se dosud zpracovaný seznam výplatních otisků ČKD upřesní či rozšíří. Za spolupráci předem děkujeme.


Vážení kolegové / sběratelé výplatních otisků,

obracím se na Vás s žádostí o výpomoc v realizaci své dokumentační práce. Již léta se zabývám sběrem výplatních otisků a tak jak šly roky jsem si kladl otázku “Co s tím vším vytříděným a archivovaným materiálem budu dělat?” Zkoušel jsem jednorámový exponát ve třídě tematické filatelie, který nebyl výstavní jury přijat a nebylo dáno podrobnější doporučení, jak s materiálem dále pracovat k jeho sběratelskému zviditelnění. Pochopení jsem našel až u Ing. Leiše, jehož rady si vážím a časem se snad dopracuji k materiálu, se který udělám druhý pokus ve třídě jednorámových exponátů s výplatními otisky. Výše uvedené je však jen částečnou odpovědí na moji vlastní otázku.

Další možností, se kterou jsem začal pracovat, je sestavování časových řad vybraných podniků tak, jak byly postupně v konkrétní podatelně používány a dnes jsou zdrojem firemních existenčních i poštovních informací. Z mého pohledu se jedná o prospěšnou dokumentační práci. Není však v silách jednoho sběratele takové dílo dokončit, byť pro omezený a předem vybraný okruh podniků či firem.

Dovoluji si Vás tedy požádat, zda byste nebyli ochotni podívat se do svých sbírek a v případě, že můžete doplnit můj dále uvedený a dnes zveřejněný “pracovní” materiál, byl bych moc rád. Vaše doplňující poznatky budou zpracovány a na klubových stránkách KF 00-15 dány opět k dispozici všem sběratelům.

Naši spolupráci bych dnes prostřednictvím klubových stránek KF 00-15 započal podniky ČKD v Praze. Na níže uvedených odkazech najdete 2 přílohy:

  1. Sbírkové materiály – podniky ČKD v Praze,

  2. Jak se orientovat v předloženém materiálu.V případě elektronické komunikace prosím svá zjištění zasílat na moji domácí adresu jrubisar@seznam.cz. S ohledem na jednotné zpracování, pak příslušné skeny zasílejte v těchto parametrech:

  • rozlišení 300 dpi

  • velikost 100 %

  • grafický formát pouze JPG, BMP, TIF (neposílejte PDF)!

  • vše na kontrastní podložce aby bylo zřejmé o jaký materiál se jedná!

Nevylučuji ani výměnu materiálu, to však je již záležitostí osobních kontaktů a žádané spolupráce.

Autor příspěvku: Jaroslav Rubišar


 

Černý otisk opět na scéně


Po změnách v roce 1989 jsem se domníval, že do propadliště dějin odejdou i problémy spojené s použitím černých a jiných nepovolených barev a nedostatkem povolené červené barvy při provozu výplatních strojů v našem poštovnictví. Nestalo se tak.

 

Vyšel ZPRAVODAJ německých výplatních otiskářů – BERICHT č. 85/2017


Koncem minulého roku vyšlo 85. číslo zpravodaje BERICHT, odborného časopisu Badatelské společnosti výplatních otisků (Arge v rámci BDPh). Na svých osmdesáti stranách textu doplněných velkým počtem barevných ilustrací přináší řadu odborných článků z historie výplatních strojů a otisků v Německu. Kvalitní odborné studie jsou doplněny i pohledem do přítomnosti a informacemi pro sběratele.