Bulletin KURÝR – pohled do historie


OSMNÁCT ČÍSEL BULLETINU KURÝR


Ve čtvrtek 5.12.2013 jsme měli možnost si vyslechnout zajímavou přednášku přítele Luďka Janů, kromě dalších zajímavých oborů zejména významného propagátora sběratelství výplatních otisků. V anotaci přednášky se klub zmínil oLOGO_KURYR_01 jeho účasti při vydávání bulletinu Kurýr, jehož byl Luděk Janů kmotrem, přispěvatelem a redaktorem. Význam zpravodaje Kurýr mi nedá, abych se u něj nezastavil a čtenářům přiblížil některá fakta, která by mohla zapadnout pod nánosem času.

Zpravodaj Kurýr začal vycházet koncem osmdesátých let. První číslo vyšlo 3.1.1988 (5 stran, 100 výtisků?). Vydával jej vlastním nákladem a vlastní pílí Luděk Janů pro pracovní skupinu otisků výplatních strojů, která v té době byla organizována v rámci sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF. Kurýr volně navázal a prakticky nahrazoval zpravodaj Výplatní otisky této sekce, jehož vycházení se z technických důvodů v rámci SČF „zadrhlo“. První číslo bylo monotematické a obsahovalo článek „Příležitostné výplatní otisky roku 1977“ autora L. Janů. Členové sekce a další sběratelé vydávání Kurýra přivítali.

LOGO_KURYR_06I dvě další čísla Kurýra v tomto roce již nebyla přísně monotematická. Číslo 0002 (1.4.1988) přineslo přehled „Příležitostné výplatní otisky roku 1987“ a seznam otisků ve vztahu k PSČ a číslo 0003 (29.4.1988) pohlédlo na výplatní otisky Rakouska. Kurýr v roce 1989 vyšel dvakrát a jeho rozsah se rozšířil (místo původních čtyř – pěti stránek na šest a více).

Založením Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků v listopadu 1989 (18.11.) čtyřmi nadšenci (Janů-Kyzlink- Leiš-Novák) došlo k dalšímu vycházení tohoto bulletinu v dalších letech a rozšíření jeho obsahu a nákladu. Změnil se i grafický vzhled titulní strany a dalších stran. Člen Společnosti ing. arch. Karel Kuča přispěl svým výtvarným návrhem. Rok 1990 zájemcům přinesl celou řadu zajímavostí, ucelených studií, pohledů na výplatní otisky. V tomto roce vyšlo celkem 7 čísel (0006 – 12) o celkovém počtu 180 stran. V tomto roce se sbor přispěvovatelů rozrostl o další členy – T. Nováka a I. Leiše. Připojili se i další autoři. Bulletin reagoval na bouřlivý vývojLOGO_KURYR_18 sběratelství výplatních otisků a byl v častém styku se sběrateli. Zaznamenal zejména rodící se novinky otisků. Zajímavé byly i pohledy na úseky sběratelství, které se za starého režimu nesměly vůbec publikovat (otisky z obsazených území, po roce 1938, otisky Protektorátu Čechy a Morava a zajímavosti z dalších let zejména z roku 1968 po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa). Bulletin přinesl i pohledy do zahraničí. Zaznamenal i zájem zahraničí o naše otisky ze strany individuálních sběratelů či existujících společností. Rozsah ilustrací se podstatně rozšířil.

V roce 1991 bylo vydáno pět zpravodajů Kurýr (celkem 160 stran). Typickým rysem byly ucelené studie, které mohou i v dnešní době sloužit k jejich rozšíření pod vlivem dalších získaných poznatků. Studie podpořily sběratelství zejména na úseku příležitostných a propagačních otisků, o které se v těchto letech Stolní společnost významně zasloužila (používala výplatní stroj Postalia – „žehličku“ postupně ve dvou mutacích – kovová a umělohmotná). Bulletin se nesoustřeďoval jen na výplatní otisky, ale umožnil i ostatním oborům otiskovat poznatky svých sběratelů (celiny, razítka, vlakové pošty apod.).

Posledním číslem Kurýra, které mám založeno ve své Filatelistické knihovně IL, bylo jeho 18. číslo vycházející 14.1.1992, kde vyšly vzpomínky Františka Duby seniora, jeden z posledních v té době žijících zaměstnanců firmy B. Jarolímek, generálního zástupce výplatních strojů Francotyp v Československu a detaily 3. AUKCE STOLNÍ SPOLEČNOSTI krom jiného. Toto číslo mělo 32 stran.

KURYR_01 KURYR_06 KURYR_07 KURYR_09 KURYR_11 KURYR_17 KURYR_18

Otázkou zůstává – bylo toto číslo posledním, anebo vyšla další čísla? Při posledním setkání s redaktorem a tahounem tohoto bulletinu Luďkem Janů jsem se zapomněl zeptat. Ke mně se už žádná další nedostala, i když byla avizována se zajímavými příspěvky jako byly – Přehled čs. příležitostných OVS z roku 1991, „Česko-anglický a anglicko-český slovníček pojmů z oblasti výplatních otisků“ a pravidelné rubriky, zajímavosti, odborné články. Pokud ano, bylo by dobré další vývoj tohoto významného zpravodaje další čísla na našich klubových webových stránkách zachytit.

Je až neuvěřitelné, že od prvního čísla Kurýra uplynulo již 25 let. Díky zato patří zejména Luďkovi Janů, který vše vymyslel a několik let držel při životě, a dalším osobnostem, které Kurýru pomáhaly na svět ve prospěch specializovaných sběratelů.

Autor: Ivan Leiš


 
Starší příspěvky:
Nový ZPRAVODAJ SČF č. 4/2013

V minulých dnech vyšel nový zpravodaj SČF publikovaný pod názvem "INFORMACE SČF", 8 stran, uzávěrka 20. 11. 2013. Zájemci jej...

Poštovní muzeum – 95 let existence

Ve středu 18.12.2013 si připomínáme významné datum důležité pro filatelisty a poštovní historiky, jakož i pro laickou veřejnost navštěvující česká...

Fotogalerie z klubového odpoledne – 5.12.2013

Fotogalerie - klubové odpoledne - 5.12.2013 Před zahájením klubového odpoledne (posledního v roce 2013) proběhlo krátké slosování a zajímavý filatelistický...

Zavřít