Klubová minivýstavka – ohlédnutí


V dolní části vitriny byly ukázkově vystaveny různé známky, R-nálepky a výplatní otisky. Nad nimi na stojánkách jsme mohli vidět nahodile vybrané celistvosti, na nichž se podepsaly specializované obory – znaky doporučené pošty, různými druhy vyplácení, razítky apod. z různých dob. Jedna z celistvost zaslaná Zdeňkem Kohoutem z Českých Budějovic  nás monotematicky zavedla do prostřední části výstavky. Tam jsme připomněli jednak dvě úspěšné výstavy, které klub buď sám plně pořádal anebo význačně přispěl pod hlavičkou jiné instituce. Právě poslední příklad ukázal výstavu „Praha a doporučený dopis PRAHA 1986“, kterou uspořádal Městský výbor SČSF s vydatnou podporou našich členů. Měli jsme možnost spatřit plakátek dle návrhu Jana Müllera, výstavní katalog, který sestavil Pravoslav Kukačka, obálku s přítiskem organizačního výboru a s otiskem razítka strojku Postalia, obálku s přítiskem organizačního výboru a tiskařský štoček pro přítisk (knihtisk), výtvarný návrh Jana Müllera pro štoček strojku Postalia a pozvánku. Hned vedle těchto předmětů jme vystavili katalog další výstavy, o jejíž úspěch se zasloužil náš klub. Byl to katalog k „Výstavě poštovní historie a celin PRAHA 1983“ (uspořádané k 40 letům existence klubu v době 28.5. až 6.6.1983). Katalog tvoří čtyři části – samotný katalog, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946-1982 autorů Miroslava Boušky a Ivana Leiše, Seznam čs. propagačních razítek 1970-1982 autora Antonína Haška a publikaci Václava Mahovského „Provizorní R-nálepky ČSR 1945-1946“. Dodávám, že všichni autoři a všichni pořadatelé a organizátoři byli členy našeho klubu. Volná vstupenka na výstavu doplňovala tento reprezentativní katalog.

Ukázka výstavní činnosti doplnila v této části ukázka z poštovního provozu a jejích předmětů, které předměty sběratelského zájmu vytvářejí. Dominantními exponáty byly výplatní stroj Francotyp-Postalia (umělohmotná varianta z konce osmdesátých let) a ruční váhy používané v poštovním provozu v šedesátých letech minulého století. Pod strojem byl jeden z Věstníků spojů, velmi důležitý informační zdroj pro badatelskou činnost sběratelů. Výplatní stroj byl vlastnictvím firmy Ing. Ivan Leiš – TRANSCO a byl zapůjčen Stolní společnosti výplatních otisků Praha, která byla založena v restauraci U Pešků druhý den sametové revoluce dne 18.11.1989. Této společnosti sloužil k realizaci mnoha příležitostných a propagačních otisků počátkem devadesátých let. Po skončení činnosti této společnosti stroj byl jmenovanou firmou prodán firmě ALTRO spol. s r.o. Praha 9 k běžnému vyplácení podnikové pošty. Společnost používala k vyplácení i druhý stroj Postalia (kovová verze) od stejného zapůjčovatele. V zadní části této vitriny byla vystavena dopisnice České pošty s.p. oražená denním razítkem datem 3.4.2013 zhotovená k výročí klubu. Okolo ní návštěvníci mohli vidět některé z podkladů, které výtvarník Pavel Sivko použil k ztvárnění této dopisnice (celistvost s nálepkou k používání PSČ, reklamní lístek firmy Postalia s přehledem tehdejších modelů výplatních strojů, instrukční brožůra firmy Postalia s prvním zkušebním otiskem k tomuto vystavenému stroji realizovaném ve výrobě v Německu). Viděli jsme i originální červenou barvu v originálním balení, která byla v šedesátých a sedmdesátých letech tak nedostatkovým zbožím v provozu pošty. Nutno dodat, že tento typ výplatního stroje byl jedním z mála. Pošta měla na přepážkách spíše kovovou verzi.

V horní části vitriny se nacházelo 8 publikací (některé s několika částmi), jejichž autory, redaktory a čilými přespěvovateli byli členové našeho klubu. Reprezentativní přehled zahájily tři díly (z celkových šesti) publikace našeho člena a zakladatele Václava Nebeského „Československá příležitostná a propagační razítka 1919-1969“ (1-tři sešity), a pokračoval těmito tiskovinami: zpravodaj Poštovní historie 1978-1985 KPHC SČSF – redaktor Ivan Leiš (2), publikace Ivana Leiše „Výplatní otisky“, jejímž základem byla obhájená jurymanská práce autora (3), Filatelistické štúdie 4 a 5 Slovenské filatelistické akadémie, kde byly otištěny práce Ivana Leiše „Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946-1992“ a „Katalog výplatních otisků Slovenské


 

Stránky: 1 2 3

Nová emise známek - Prezident republiky - 7.6.2023
This is default text for notification bar