Klubové internetové stránky za čtyři měsíce 2014 (autorský a obsahový rejstřík)


Vstoupili jsme do pátého měsíce roku 2014, ve kterém si připomeneme, že náš klub bude provozovat své internetové stránky (www.kf0015.cz) již celý rok (od 26.5.2013). Na stránkách webmaster zřídil přehled publikovaných (zavěšených) příspěvků (posledních 100 příspěvků a jejich celkový přehled – v abecedním pořadí). Nicméně je též praktické uvést i autorský a obsahový (věcný) rejstřík. Jednak pro pozdější reference, jednak pro větší přehlednost. Tomu se věnuje tento příspěvek. Rejstříky jsou prospěšné jak pro uživatele stránek, tak i pro autory příspěvků.

Prozatím jsem zvolil údaje za uplynulé čtyři měsíce letošního roku (další přehled, který vyjde později, se bude týkat roku 2013) s tím, že provozovatelé stránek by měli mít roční přehledy ve formě rejstříků. Sledované období začíná 1.1.2014 (začíná prvním příspěvkem ze dne 3.1.2014 – Fotografie z klubového odpoledne – 2.1.2014) a končí dnem 3.5.2014 (příspěvkem Spanilá jízda poštovního vozu – 1. část 2014).


AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Autoři jsou rozděleni do dvou kategorií. V první skupině jsou původní autoři, kteří příspěvky psali pro webové stránky klubu. Další skupinou jsou autoři, od kterých jsme příspěvky převzali z různých důvodů (potřeba pro členy klubu, výslovné přání autorů ve formě odkazu na jejich stránky, informace uveřejněné na jiných portálech, které jsou důležité pro členy apod.). Autoři jsou vedeni abecedně, v závorce jsou uvedeny počty příspěvků dle každého autora.

Kategorie původních autorů (8)

 1. Brabec Dušan (1)

 2. Dostálek Antonín (3)

 3. Koukal Jiří (2)

 4. Kratochvíl Jiří (1)

 5. Kukačka Pravoslav (1)

 6. Leiš Ivan (50)

 7. Maier Jiří (1)

 8. Marko Jiří – webmaster (97)

Kategorie převzatých autorů
(též včetně formy odkazů na další adresy) – (4)

 1. Chábová Marie (4)

 2. Kučera Štěpán (1 – plus další spoluautorství)

 3. Müller Jiří (1)

 4. Pešák K. F. (1)

Souhrnná poznámka: ve sledovaném období byl zveřejněn celkem 161 příspěvek 12 autorů.


OBSAHOVÝ (VĚCNÝ) REJSTŘÍK


Úvodem

Přidané příspěvky se věnovaly patnácti hlavním oblastem. Byla zvolena metoda přiřazení příspěvku do příslušné kategorie podle převažujícího tématu. Lehce lze některé příspěvky zařadit hned do několika kategorií, což jsem z hlediska přehlednosti nepoužil. Autoři u příspěvků nejsou uvedeni, ty lze bez problémů najít na stránkách vždy za článkem i s datem přidání na stránky. Příspěvky jsou členěny podle data přidání od nejnovějšího příspěvku ke staršímu, nikoliv podle abecedního pořadí.

Čísla v závorkách znamenají počet příspěvků. Obsahový (věcný ) rejstřík vychází z celkového přehledu uveřejněném na našich stránkách. V obsahovém (věcném) rejstříku se objevují jen přímé příspěvky centrálního registru. Je možné, že příspěvků v daném období bylo více a že se neobjevují ve zmíněném přehledu (např. Znalosti, či hlavní rubriky, kde byly příspěvky zařazeny přímo mimo centrální seznam apod.) Tyto byly zařazeny přímo na stránky a nejsou v centrálním registru. Názvy sekcí obsahující příspěvky jsou řazeny abecedně.


1.1 AUKCE (9)

 1. Aukce – Jiří Majer – 2. 6. a 27. 4. 2014

 2. 41. aukce PROFIL

 3. ALFIL – aukce – 3/2014

 4. 40. aukce – PAC AUCTION zahájena

 5. 42. aukce – BURDA AUCTION

 6. Písemná nabídková soutěž SČF – 86. kolo

 7. Luzern (Švýcarsko) – online aukce

 8. ALFIL – aukce – 2/2014

 9. Mimořádná vzácnost v aukci pro Nadaci Charty 77 – konto Bariéry


2.1 CELINY (3)

 1. Dopisnice s přítiskem – Essen 2014

 2. Vlaková pošta – nová příležitostná poštovní dopisnice – 20. 4. 2014

 3. Poštovní dopisnice „Historická poštovní trubka“


3.1 FILATELISTICKÁ SETKÁNÍ/AKCE (12) – (viz též KLUBY, viz též FOTOGRAFIE)

 1. Audience u císaře Karla I. – 3. 5. 2014

 2. Pošťácké slavnosti na zámku Loučeň

 3. Setkání Společnosti sběratelů celin s neoficiálním přetiskem – 26. 4. 2014

 4. Společnost sběratelů celin – 56. setkání

 5. ArGe Tschechoslowakei – květen 2014

 6. FEPA a odborné semináře

 7. ČMSPH – jarní setkání

 8. Setkání sběratelů perfinů

 9. Plzeň 2014 – Filatelistická olympiáda mládeže

 10. Přehled akcí – jaro 2014

 11. Přehled akcí projektu „Velká válka 1914 – 1918“

 12. Portál EUROPEANA


4.1 FOTOGALERIE (viz též KLUBY, viz též VÝSTAVY) – (19)

 1. 44. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 30. 4. 2014

 2. Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s.p. – 30. 4. 2014

 3. PMG – 152. výstava – fotogalerie

 4. Fotografie z klubového odpoledne – 3. 4. 2014

 5. 43. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 26. 3. 2014

 6. Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 26. 3. 2014

 7. PMG – 151. výstava – fotogalerie

 8. 42. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 5. 3. 2014

 9. Fotografie z autogramiády a PPP – 1. 3. 2014 PM

 10. Fotografie z vernisáže výstavy „Od filmového plakátu k poštovní známce“

 11. NSPU – fotogalerie – Nečekaná výstava

 12. Fotografie z klubového odpoledne – 6. 2. 2014

 13. PMG – 150. výstava – fotogalerie

 14. 41. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 5. 2. 2014

 15. Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 5. 2. 2014

 16. 40. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20. 1. 2014

 17. Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 20. 1. 2014

 18. Fotografie z klubového odpoledne – 2. 1. 2014

 19. PMG – 149. výstava – fotogalerie


5.1 INFORMACE (4)

 1. Odbor známkové tvorby informuje

 2. Odbor známkové tvorby informuje – 19. 2. 2014

 3. Odbor známkové tvorby informuje – 3. 2. 2014

 4. Informace odboru známkové tvorby – ročníky známek 2013


6.1 KLUBY (viz též FOTOGALERIE) – (10)

 1. Klubové informace – duben 2014

 2. Filatelistický život našeho klubu v letech 1943/1944

 3. KF 00-65 – Apollofila – 4/2014

 4. Klubové odpoledne s přednáškou – 3. 4. 2014

 5. Fotogalerie z klubového odpoledne – 6. 3. 2014

 6. KF 00-65 – Apollofila – 3/2014

 7. KF 00-65 – Apollofila – 2/2014

 8. Klubové odpoledne s přednáškou – 6. 2. 2014

 9. Klub filatelistů a Vánoční projížďka Prahou 2013

 10. KF 00-65 – Apollofila – 1/2014


7.1 HÁDANKY

 1. Hádanka na víkend (č. 2)

 2. Hádanka na víkend (č. 1)


8.1 MUZEA/INSTITUCE (10)

 1. Muzeum vlakové pošty – duben 2014

 2. Poštovní muzeum nově na Facebooku

 3. Muzeum vlakové pošty rozvíjí svou činnost

 4. Muzeum vlakové pošty

 5. Internetové muzeum Franze Josefa I.

 6. Poštovní tiskárna cenin (PTC)

 7. Vojenské historické muzeum ve Vídni

 8. Muzeum pro komunikaci v Berlíně

 9. Česká muzea připravují výstavy k Velké válce

 10. Poštovnictví v Technickém muzeu ve Vídni


9.1 OSOBNOSTI (10)

 1. Ivan Strnad – jak jej neznáte

 2. Jaroslav Goldschmied

 3. Jiří Slíva – Grafiky s úsměvem

 4. Marko Čermák – vernisáž výstavy kreseb

 5. Jan Galuška v pořadu Tandem (2012)

 6. Jiří Antonín Švengsbír

 7. Jiří Bouda oslaví již 80 let

 8. Jindřich Schmidt

 9. Herčík Josef

 10. 100 let od narození Emila Votočka


10.1 SOUČASNÁ FILATELIE (18) – (včetně emisí známek, poštovních artefaktů)

 1. Slovensko – novinky z filatelie (4/2014)

 2. Vydání PLZ č. 42 – Jiří Bouda – 80. výročí narození – 5. 5. 2014

 3. Nový otisk výplatních strojů České pošty s. p.

 4. Vydání PLZ č. 41 – „150 let českého dobrovolného hasičstva“ 25. 4. 2014

 5. Nová vlastní známka – NS Reality

 6. Do dražby jde nejvzácnější známka světa

 7. Nové PLZ č. 41 a 42

 8. Zlatá Samková – CM

 9. Bedřich Smetana na známkách

 10. Emisní plány známek ČR (nově rok 2015)

 11. Nejkrásnější známka roku 2013

 12. Kinští plaváci a žluťáci na poštovních známkách

 13. Vydání PLZ č. 40 – „postcrossing“ – 24. 2. 2014 (aktuálně)

 14. Nový hologram České pošty

 15. Slovensko – nejkrásnější známka roku 2013

 16. Zcela mimořádná nabídka vlastních známek Poštovní spořitelny

 17. Nová vlastní známka – mikroregion Chelčicko – Lhenický

 18. Olympsport – Olympiáda Soči 2014


11.1 SOUČASNÝ POŠTOVNÍ PROVOZ (9)

 1. Česká pošta zřídila virtuální pobočku

 2. Identifikační kódy automatizovaně zpracovaných zásilek v ĆR

 3. Pošťácká pohádka

 4. Čtete v metru METRO?

 5. Filmové šoty v poštovním provozu

 6. Pošty opouštějí historické budovy v centrech

 7. LEGIOVLAK od září na českých a slovenských kolejích

 8. Hlavní pošta v Barceloně

 9. Kolik stojí poštovné?


12.1 SPECIALIZOVANÉ OBORY (24) – (viz též VÝROČÍ)

 1. 140 let pošty v Neratovicích

 2. Košický kraj očima sběratele výplatních otisků II

 3. Poslední jízda poštovních saní (1914)

 4. 75 let od vypuknutí II. světové války

 5. TGM v tiskárně poštovních známek (1922)

 6. Poštovní tramvaje

 7. Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2014

 8. Katalog rakouských R-nálepek 1886 – 1918

 9. 160 let pošty Dolní Beřkovice

 10. Katalog R-nálepek I. republiky

 11. Osud pošty z letadla F-AMYD

 12. Jan Kramář o historii poštovnictví na Radiožurnálu

 13. Filatelistické zajímavosti KLDR

 14. Velká válka a specializované obory

 15. Tibet a Nepál – země centrální Ázie

 16. 140 let železnice Nymburk – Lysá nad Labem – Děčín

 17. Jede poštovský pán

 18. ČT 24 – pořad „O poště v minulosti“

 19. Základní filatelistická terminologie

 20. Český rozhlas „Vltava“ připravuje pořad „Polní pošty“

 21. Korespondence slavných a jejich podpisy

 22. Filatelie a historie – nerozlučná dvojice

 23. Podrobnosti o používání příl. razítek, RN, CN Apost a štočků

 24. Předznámkové dopisy okresu Litoměřice


13.1 TISKOVINY , ZPRAVODAJE, PUBLIKACE (6) – (viz též KLUBY)

 1. SSČSZ – Zpravodaj – 1/2014

 2. OLYMPSPORT – nový zpravodaj – 1/2014

 3. Informace SČF – 1/2014

 4. Nabídka fotoknihy KF 00-15 Praha

 5. Česká pošta s.p. – Věstník

 6. Poštovní věstník ČTÚ elektronicky


14.1 VÝROČÍ (1) – (viz též SPECIALIZOVANÉ OBORY/POŠTOVNÍ HISTORIE)

 1. 140 let UPU


15.1 VÝSTAVY/VERNISÁŽE (24) – (viz též OSOBNOSTI, viz též fOTOGALERIE)

 1. Vladislav Vítek – vernisáž výstavy fotografií

 2. Novinky z výstavy TRUTNOV 2014

 3. Propagační výstava Trutnov 2014

 4. Marko Čermák – vernisáž výstavy kreseb

 5. Od filmového plakátu k poštovní známce – doplňková akce PM

 6. Chomutov 2015 – filatelistická výstava (aktuality)

 7. Pavel Aksamit – vernisáž filatelistické výstavy

 8. Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s.p. 5. 3. 2014

 9. Výstava Ladislava Jirky – Třemošná

 10. Výstava v děčínské synagoze

 11. Od filmového plakátu k poštovní známce – výstava v PM

 12. Svitavy 2014 – filatelistická výstava (aktuality)

 13. Komentované prohlídky v Poštovním muzeu

 14. Novinka na výstavách České pošty

 15. Vzpomínky na ZOH – České muzeum pošty

 16. NSPU – nečekaná výstava

 17. Velká válka – 1914 – 1918

 18. Národní technické muzeum – ZOH 2014 – Soči

 19. Mezinárodní filatelistické výstavy v roce 2014

 20. Výstava Klubu filatelistů v Trutnově – 2014

 21. Ivan Wild – vernisáž výstavy grafik

 22. Plzeň 2015 – filatelistická výstava

 23. Havířov 2015 – filatelistická výstava

 24. Filatelistická výstavka – Historie hornictví ve filatelii

Autor: Ivan Leiš

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Klubové odpoledne s přednáškou – 5.6.2014

Zveme Vás na červnové (poslední) klubové odpoledne 34. cyklu přednášek Dvacet fotbalových mistrovství světa ve filatelii a poštovní historii 5.6.2014 (čtvrtek)...

Nové hologramy a násek známek (zoubkování)

V současné době nechává Postfila dotiskovat u PTC Praha, a.s. další náklady VZS. Ty již mají nejen nový hologram, ale...

Příležitostný štoček KF 00-15

U příležitosti prvního výročí zahájení funkce našich internetových stránek je na poště Praha 1, ve dnech 26. - 28.5.2014 (u...

Zavřít