Německé internetové známky


Ve světě rychle automatové známky zdomácněly při vyplácení a do dneška se jimi zásilky vyplácejí. V České republice první automatové známky spatřily světlo světa v poštovním provozu 5.3.2000 u příležitosti Výstavy poštovních známek BRNO 2000 (Hrad Veveří) – automatové známky produkovaly automaty firmy AMIEL (Francie). V této souvislosti je vhodné připomenout v jedné odbočce, že Československo v roce 1973 instalovalo na poště Praha 6 automat na vydávání výplatních otisků s doporučeným obrazcem (výrobcem byl Výzkumný ústav spojů). Nebyl to automat na vydávání automatových známek, ale výplatních otisků s R-obrazcem.

Mnoho firem se výzvy vyrábět tyto automaty chopilo a vstoupilo úspěšně na trh s výkonnými a spolehlivými přístroji. Do roku 2004 jich bylo již pět desítek. V tomto roce používaly tento způsob vyplácení poštovních zásilek 77 zemí.

S příchodem nového století a rozvojem internetových sítí  a rozšířením soukromých počítačů se objevil prostor pro internetové známky, které zprvu připomínaly výplatní otisky (i když kromě červené barvy používají spíše modrou barvu), ale nověji s dalším rozvojem internetových technologií jejich součástí jsou i motivy a vizuálně blíží spíše ke známkám. Filatelistická veřejnost tyto „známky“ nazývá internetovými. Jednou ze zemí, která v posledních letech tento způsob vyplácení povolila je náš soused Německo, i když obdobné (ne úplně identické) způsoby zdomácněly v dalších zemích (jednou zemích je např. USA a nejznámnější provozovatelé stamps.com s netovými známkami či internetovým poštovným a firma Endicia – dymo.com). Tímto způsobem vyplácení prosluly zejména kurýrní firmy (DHL, UPS apod.), které již v osmdesátých a dalších letech k vyplácení svých zásilek tyto digitalizované výplatní znaky, nálepky, známky používaly. Dochází k prudkému rozmachu jiných forem vyplácení k existujícím klasickým druhům (prostřednictvím poštovních známek). Poštovní provoz je mohutně zahlcen zejména o prostředky s matrixovými kódy a tím se obohacují i naše sbírky a exponáty. Není však všem dnům konec.

Na tomto místě bych ještě zmínil další druh vyplácení typický pro naše krajiny – vyplácení pomocí nálepek APOST (systém Sine Linux). Světoví sběratelé (a zejmé na autoři světových katalogů výplatních otisků) je řadí do kategorie výplatních otisků a argumentačně vycházejí při tom z konstrukce strojů produkujících tyto nálepky.


V těchto letech s obdobnými produkty vyplácení přichází i Německá pošta (Deutsche Post).


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6