Německé internetové známky


Než se podrobněji rozepíši o tomto posledním pokusu, který začíná být v Německu oblíben, rád bych upozornil na to, že tyto autoři katalogů MICHEL přísně oddělují a rozlišují výplatní otisky (Freistempel), automatové známky (Automatenmarken) a internetové známky (Internetmarken či Internet-Frankaturen – viz např. úvod jejich katalogu Automaten-Spezial-Katalog 2004, vydal Schwaneberger Verlag GmBH v Mnichově). Vycházejí při textových definicích spíše z použití těchto artefaktů v poštovním provozu. Své si jistě řeknou i specializovaní sběratelé, kteří by měli vycházet dle mého názoru z definice výplatních strojů, přístrojů, počítačů (compů). Vývoj definic jistě není uzavřen a bude se vyvíjet. Zatím vyházejme z tohoto názvosloví, které víceméně tyto jednotlivé druhy rozlišuje. Kategorizace pomáhá při tvorbě sbírek a exponátů.

Nyní k německým internetovým známkám. V odborné literatuře se nazývají internetové známky Německé pošty  (D:Deutsche  Post´s Internetmarken, A: German Post Offices Internet Stamps). Jak již bylo řečeno podobají se americkým netovým známkám (Net Stamps) anebo internetovému poštovnému (Internet Postage). V USA se tyto známky produkují přes třetí subjekt (viz shora), v Německu prostřednictvím pošty. Odlišují se i rozsahem sazeb. Německá pošta vydala i další omezení, z nichž jedno je nemožnost kombinace s ostatními (dodatečnými) produkty poštovného apod. Pokud vlastník má starší internetové známky, musí je vrátit prostřednictvím internetu Deutsche Post k refundaci.

Uživatel či zájemce o internetové známky se prostřednictvím svého počítače napojí na adrese https://www.deutschepost.de/de.html a po vykliknutí „Internetmarke“ se lehce v několika krocích dostane až ke košíku a koupi internetových známek. Jaké má zájemce o vytvoření známek a jejich koupi možnosti? Známky jsou tištěny buď bez ilustrace (Ohne Motiv) nebo s ilustrací (Mit Motiv). Lze vytisknout i známku s adresou. Deutsche Post poskytuje širokou škálu a počty ilustrací/motivů/obrázků k připojení k základnímu vzorci (otisku s výplatným).


Jsou jimi:


» Automobily/motorový sport (9),
» Oblíbené obrázky (10),
» Povolání (37),
» Květiny a rostliny (19),
» Přání, svátky a slavnostní události (38),
» Halloween (1),
» Komunikace a byznys (20),
» Lidé a osoby (13),
» Krajin a příroda (17),
» Velikonoce (4),
» Cestování a doprava (13),
» Hry a hračky (10),
» Sport (27),
» Astrologická znamení (12),
» Města a architektura (22),
» Zvířata (36),
» Smuteční přání (7),
» Varia (25),
» Vánoce ( 15).

 

Stránky: 1 2 3 4 5 6