Německé internetové známky


Celkem 335 vzorů. Ilustrace se jednoduše vyklikne, přidá k otisku, vyznačíte počet internetových známek a dáte vše do košíku. Způsob tisku má též své možnosti: na samolepky, nebo na obálky (3 formáty B a 4 formáty C) anebo na obyčejný papír (3 otisky). Zde se sledují formáty DIN (Deutsche Industrie Normen).

Důležité je pochopitelně placení. Musím říci, že je ještě ve vývoji. Původně se dalo platit přes systém PayPal, Giropay či další s tím, že je třeba vytvořit účet u Portokasse. Nověji se dá kupovat i prostřednictvím platebních kreditních či debetních karet. Zachytil jsem i skutečnost, že se dají koupit u německých prodejců na eBay. Známky se prodávají jen registrovaným uživatelům s trvalým pobytem na území Spolkové republiky Německo. Minimální hodnota nákupu v současné době činí Euro 10,-.

Zásilky s internetovými známkami lze odeslat z jakéhokoliv místa v Německu (týká se i doporučené pošty). Pro mezinárodní doporučenou poštu je třeba zásilku předložit přepážkovým pracovníkům. Pružnější je zatím  systém je Handyporto (i tímto způsobem lze platit internetové známky). V tomto případě koupíte „poštovné na vyžádání“ (Postage On-Demand) prostřednictvím mobilu, obdržíte serii čísel a ty napíšete na zásilku a jednoduše odešlete. Poštovní známky či jiná poštovní signa nepotřebujete.

Na tomto místě bych se rád dotkl otázky poštovného. Jaké možnosti má uživatel tohoto způsobu výplatného a kolik známek si může vytvořit. Před konkrétními údaji jsem si spočítal, že uživatel (sběratel) má možnosti si vytvořit kompletní řadu s 335 ilustracemi pro jeden základní tarif poštovného (domácí pošta – Euro 0,45) a bude jej to stát poměrně značnou částku:  Euro 150,75. Hlava mi jde kolem z toho, když si uživatele vytvoří od každého motivu známku a přidá k tomu všechny dostupné sazby poštovného. Jaké to jsou? Základní: tuzemsko (4), mezinárodní (2), tisk/knihy (6). K nim připojme ještě další tarify – za novinové zásilky, dodatkové služby, balíkovou poštu atd. Znovu opakuji, že „koření sběratelství“ – smíšené frankatury nelze při tomto způsobu výplatného v současnosti realizovat. Druhy zásilek se čas od času mění či doplňují anebo ubírají.

Německá internetová známka ve formě služby on-line (On-Line Service) a ve formátu PDF byla firmou Deutsche Post AG zavedena již v roce 2008 (byl využit tzv. Matrixcode (známější pod názvem Postmatrix). Předchůdcem internetových známek v dnešní podobě (v roce 2013 snaha o rozšíření v Německu značně zesílila) byl systém STAMPIT, který na území Německa byl používán od září 2001 do září 2011 (s převisem do listopadu 2011). Systém byl vyvinut s Adobe Systems a ve spolupráci s e-Bayem. Bohužel byl za dobu svého trvání podroben značné kritice uživateli pro svou nepružnost a vysoký stupeň závislosti na omezené nabídce poštovní zprávy. Obdivuhodné je, že STAMPIT vydržel v poštovním provozu deset let (2001 – 2011), a to i přes kritiku uživatelů.


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6