Německé internetové známky


Od této služby německé pošty je nutno na tomto místě alespoň krátce odlišit další systém, který je známý v německé poštovním provozu jako Frankit, u doporučených zásilek jako FRANKIT. Odlišuje se od shora uvedených hybridních systémů, zejména od internetových známek. Vzhledem k tomu, že je rozšířen v Německu a v zemích okol nás (Rakousko, Slovensko apod.) uvádím alespoň základní informace. Frankit je výplatní technologie Deutsche Post AG (DPAG). Je přímo spojená se zavedením digitálních výplatních strojů ve výrobnách DPAG. Program byl zahájen v dubnu 2004 a je od klasických (i když v některých případech i digitálních strojů) odlišen modrou barvou a atypickým vzhledem výplatního otisku. Otisk obsahuje nově vyvinutý  kód „36×36-dataMatrix-Code (2-D-Strichcode)“. Jsou využity digitální technologie a na otisk jsou používány samolepky. Pro doporučené zásilky otisk obsahuje další čárový kód. Má místo i na údaje dle potřeby odesilatele/uživatele. Vedle data odeslání je uveden tzv. IDENTCODE, identifikační kód. Obsahuje informaci o výrobci, typu a seriovém čísle příslušného výplatního stroje. V Německu mají výrobci tyto kódy (v zásadě desetimístný):


1D – Neopost

2D – Frama

3D – Francotyp-Postalia

4D – Pitney-Bowes

5D – do roku 2011 neobsazeno

6D – Telefrank


Na závěr poznamenávám, že i ostatní poštovní správy se k popsaným způsobům vyplácení připojují či  připojily – za všechny jmenuji již zmíněnou americkou poštu (existují velké odlišnosti) a z evropských třeba švýcarskou anebo britskou poštu. Celistvosti ofrankované těmito artefakty se jistě stanou okrasou sbírek a šperkem v moderních exponátech specializovaných obor, poštovní historie či poštovní současnosti. O některých dalších používaných způsobech či o novinkách někdy příště. Americkou scénu pro značnou specifičnost jsem zde nerozebíral, snad někdy příště. Při studiu tohoto specializovaného oboru a pročítání literatury jsem narazil i na odmítání těchto zásilek s poukazem na dřívější problém „poštovní známka či frankotyp?“, který plnil stránky světových, ale i našich odborných časopisů (vzpomeňme na přiznivce a odpůrce výplatních otisků ve třicátých letech – Hirsche, Lešetického, Fraňka, Jonáše, Pešáka a další). Odpověď je jednoznačná. Poštovní známka je neměnnou součástí poštovního provozu. Tak je to i s výplatním otiskem a dalšími (moderními) prostředky vyplácení poštovních zásilek včetně těch, které jsem popsal v tomto článku.

Autor: Ivan Leiš


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6