Průvodce protektorátní Prahou – Jiří Padevět


Před několika týdny vydalo nakladatelství Academia Archiv hlavního města Prahy zajímavou publikaci  – Průvodce protektorátní Prahou, která na svých 804 (!) stránkách na fotografiích a ve stručném textu popisuje pražský život za Protektorátu Čechy a Morava. Autorem je Jiří Padevět. Kniha formou průvodce zachycuje místa a lidi na pozadí smutných událostí během okupace. V knize se objevují často neznámé archivní fotografie, které jsou zajímavé pro zájemce o tuto dobu, ale i historii našeho státu. I poštovní historik najde své. Na straně 134-138 nás zavede do Hybernské ulice na Hybernské nádraží (Hibernerbahnhof – dříve Masarykovo) a slovem a obrazem nám přiblíží nádražní poštu včetně protektorátního razítka úřadu nádražních pošt. Pod záznamem č. 59 na stranách 143 a 144 se ocitneme u domu v Jindřišské 909/14 (tehdy Heinrichgasse), kde i tehdy sídlila Hlavní pošta. I fotografie doprovází otisk tehdejších razítek, fotografie služebního průkazu poštovního úředníka a další zajímavé informace včetně fotografie s dobovými uniformami pošťáků. V dalším textu autor použil ilustračně i celistvosti z této doby. Publikace je jako průvodce velmi těžká, navíc poměrně drahá, i když se jedná o rozsáhlé a novátorské dílo. Poštovním historikům nahlédnutí či ověření neznámých faktů při studiu tehdejších poštovních dokladů jistě pomůže. Chvályhodná je koncepce ve spojení „místa – události – lidé“.

PADEVET_BaM

Publikaci vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Vodičkova 40, 110 00 Praha 1 a Archiv hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4, vydání I., Praha 2013, vytiskl T.A. Print, 804 stran. Cena knihy 590,- Kč.

Kromě prodejen lze zakoupit knihu v Nakladatelství Academia.
Academia knihy (česky), Academia knihy (anglicky), Akademia e-knihy.


 
Starší příspěvky:
Českomoravská společnost pro poštovní historii – setkání

Pravidelné setkání Českomoravské společnosti pro poštovní historii (ČMSPH) se koná dne 23. listopadu 2013 od 12:00 hod. v západočeské Plzni.  

ČMSPH – sekce polních pošt

Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) - sekce polních pošt pořádá dne  16. listopadu 2013 od 10:00 hod. v prostorách Svazu...

Bulletin Klubu kultury SN ČR – 4/2013

Součástí syndikátu novinářů (SNČR) je Klub kultury (KK SNČR), jako jeden z jeho nejstarších klubů.  

Zavřít