Bulletiny R-nálepek


Bulletiny R-nálepek – č. 1/2019

Předkládáme vám číslo 1/2019, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Studie k typologii a katalogizaci R-nálepek období 1919-1939 (vycházela na pokračování v časopise Filatelie č. 12-15/1987)

 • 2. příloha – Vzorníky 1945-1995

 • 3. příloha – ukázka katalogu R-nálepek 1939-1945 (albové listy)


Bulletiny R-nálepek – č. 2/2019

Předkládáme vám číslo 2/2019, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Typologie R-nálepek 1945-1995 (typy C1- C9)

 • 2. příloha – Specializovaný katalog R-nálepek 1945-1995 (typy C1 – C9) – seznamy

 • 3. příloha – BuM – vylepovací album (1939-1945) – albové listy


Bulletiny R-nálepek – č. 3/2020

Předkládáme vám číslo 3/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Slovenské rekomandační nálepky 1940-1995 (typologie)

 • 2. příloha – Slovenské rekomandační nálepky 1940-1995 (evidenční seznam) – 188 str.

 • 3. příloha – Specializovaný katalog R-nálepek 1945-1995 (typy C1 – C9) – 269 str.


[stextbox id=’alert‘]

Upozornění!
Přílohy č. 2 a 3 jsou rozsáhlé.
Dohromady mají cca 70 MB.

[/stextbox]
Bulletiny R-nálepek – č. 4/2020

Předkládáme vám číslo 4/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Podkarpatská Rus 1919-1939 – 1.část

 • 2. příloha – Podkarpatská Rus 1919-1939 – 2.část

 • 3. příloha – Sudety 1938-1945 – evidenční seznam – 58 str.

 • 4. příloha – RN 1970-1995 (C8) – 193 str.


Bulletiny R-nálepek – č. 5/2020

Předkládáme vám číslo 5/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Katalog českých R-nálepek období 1945-1995 – 1.díl – (176 str.) – typy C1 – C3. Pro starší sběratele tradiční typy Č, A, B. Má 13 sloupců (01-13), s několika variantami (A-B-C-D) celkem 21 sloupců. Je určen pro časové období 1945-1970

 • 2. příloha – Katalog českých R-nálepek období 1945-1995 – 2.díl – (192 str.) a je určen pro časové období 1970-1995. Používat je mohou začínající sběratelé, kteří sbírají R-nálepky mladšího časového období. Obsahuje typy C4 – C9. Má 12 sloupců (14-25), s variantami (A-B-C-D-E-F), celkem 22 sloupců. Má-li sloupec variantu, zapíše se v kódu (24B).

 • 3. příloha – Rozšířený vzorník pro oba díly katalogu (43 sloupců). To proto, že část seznamů byla převedena do sloupců jako plnohodnotná varianta sloupce, která mohla být označena znakem „0“. V seznamu zůstaly dále evidovány R-nálepky, které tuto možnost nesplňovaly (evidence textová, více znaků nebo podací čísla apod.). Nový seznam bude součástí přílohy jiného bulletinu, taktéž bude zapracován do typologie.

 • 4. příloha – R-nálepky Podkarpatské Rusi – druhá polovina souboru s obrázky.


[stextbox id=’alert‘]

Upozornění!
Přílohy č. 1, 2 a 4 jsou rozsáhlé.
Dohromady mají cca 67 MB.

[/stextbox]
Bulletiny R-nálepek – č. 6/2020

Předkládáme vám číslo 6/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Ukázka rozsahu SÍTĚ předběžného vzorníku písma. V horním řádku jsou udány v mm rozměry výšky písma v typografických bodech platných vždy pro celý příslušný sloupci vzorníku. Znázorněna je síť pro 10 velikostí písem s obsazením jednotlivých sloupců. Písmo G, H a jiné, čekající na objevení budou na dolním archu definitivního vzorníku.

 • 2. příloha – Vzorek databáze provizorních R-zásilek (ZIP)


Bulletiny R-nálepek – č. 7/2021

Předkládáme vám číslo 7/2021.

Bulletiny R-nálepek – č. 8/2021

Předkládáme vám číslo 8/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • příloha – 10 a 60 – vady – (5 str.) – soubor vad rámečku s pč. 10 a 60 (Petr Janko)


Bulletiny R-nálepek – č. 9/2021

Předkládáme vám číslo 9/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace – včetně přílohy

 • příloha – Vady na rámečcích podacích čísel (prezentování tiskových vad rámečků s podacími čísly 1 – 50)


Bulletiny R-nálepek – č. 10/2021

Předkládáme vám číslo 10/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace – včetně přílohy

 • příloha – Vady na rámečcích podacích čísel (prezentování tiskových vad rámečků s podacími čísly 51 – 100)Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar