Stažení souborů

Dokumenty SČFKatalogy a další literaturaKlubové materiály (novinka)Materiály z přednášek v KF 00-15 PrahaPoštovní tiskárna ceninZajímavostiBulletiny R-nálepek
Stanovy SČF

Stanovy SČF

Úplné znění stanov SČF, které byly schválené valnou hromadou SČF dne 5.12.2015.

Výstavní řád SČF

Výstavní řád SČF

Přinášíme informaci pro ty, kteří chtějí vystavovat, případně i pro ty, kteří již vystavovali. Výstavní řád SČF byl upraven a doznal několika změn, proto vám přinášíme následující informaci.


Předsednictvo Svazu českých filatelistů se dne 6.dubna 2013 usneslo na Výstavním řádu (VŘ), který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav. Tento VŘ nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1.června 2013.

Předsednictvo Svazu českých filatelistů se dne 21. února 2015 usneslo na novelizaci Výstavního řádu.Zároveň se zrušuje VŘ SČF, schválený předsednictvem SČF dne 24.4.2010, včetně jeho novelizace, schválené předsednictvem SČF dne 21.4.2012.

Předsednictvo Svazu českých filatelistů se dne 19. září 2017 usneslo na novelizaci Výstavního řádu. Nový VŘ nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. října 2017.

Informace SČF (ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ)

2021

Informace č. 1 (615 kB)

PDF

Novinka

2020

Informace č. 4 (2,9 MB)

PDF

Informace č. 3 (1,8 MB)

PDF

Informace č. 2 (0,15 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,4 MB)

PDF

2019

Informace č. 4 (4,2 MB)

PDF

Informace č. 3 (5,9 MB)

PDF

Informace č. 2 (2,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,8 MB)

PDF

2018

Informace č. 3 (24,5 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (4,8 MB)

PDF

2017

Informace č. 4 (4,2 MB)

PDF

Informace č. 3 (6 MB)

PDF

Informace č. 2 (4,3 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,7 MB)

PDF

2016

Informace č. 3 (4 MB)

PDF

Informace č. 2 (4 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,3 MB)

PDF

2015

Informace č. 3 (5,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (0,9 MB)

PDF

2014

Informace č. 4 (4,5 MB)

PDF

Informace č. 3 (4,7 MB)

PDF

Informace č. 2 (0,9 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,9 MB)

PDF

2013

Informace č. 4 (1,7 MB)

PDF

Informace č. 3 (3,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,6 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,4 MB)

PDF

2012

Informace č. 4 (1,3 MB)

pdf_01

Informace č. 3 (3,2 MB)

pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB)

pdf_01

Informace č. 1 (3,7 MB)

pdf_01

2011

Informace č. 4 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 3 (0,8 MB + 2,5 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB + 2 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 1 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01 pdf_01
Katalog Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

MINIKATALOG – Protektorát Čechy a Morava

Pro tento katalog byl zvolen netradiční kapesní formát, který budete mít snadno po ruce i na výměnných schůzkách a burzách. Má jen 36 stránek. Pro hlouběji specializované a studijní sběratele doporučujeme katalog (206 stran), který již vyšel a jeho cena se pohybuje kolem 450 Kč.

Katalog je ve verzi PDF (velikost 3,41 MB)

Stažení katalogu provedete kliknutím na tento odkaz Katalog Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945

PROTEKTORAT_MINIKATALOG
Katalog výplatních otisků 1926 - 1939

Dr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš společně vytvořili „Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-1939“. Tento „Katalog“ vycházel na pokračování v časopise Filatelie č. 6-21/1979. Připravili jsme pro vás tento katalog ke stažení a k dalšímu využití.

Katalog výplatních otisků 1945 - 1948

Dr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš společně vytvořili „Katalog výplatních otisků z území Československa 1945-1938“ (s výplatním razítkem tvaru motýlka). Tento „Katalog“ vycházel na pokračování v časopise Filatelie č. 24/1982 – 18/1983. Připravili jsme pro vás tento katalog ke stažení a k dalšímu využití.

Katalog R-nálepek 1919 - 1939 (p.Kučera)

Katalog R-nálepek autora Štěpána Kučery obsahuje:

barevný katalog (186 stran)

vzorník typologie ke katalogu (9 stran)

verzi pro černobílý tisk v menším písmu (150 stran)

příruční vzorníky (3 listy) s obrázky kódů nápisů.

Další informaci o aktivitách Štěpána Kučery si můžete přečíst zde.

Kódy produktů a služeb pro výplatní stroje

Vážení sběratelé specializovaných oborů.

Dostal se nám do rukou rozsáhlý přehled produktů a služeb pro výplatní stroje. Jedná se o 1-3 znakový kód, který je umístěný na modrém výplatním otisku pod hodnotou výplatného.

Pro další využití máte k dispozici dvě varianty.

Tabulkový přehled tohoto kódu (197 záznamů) najdete na tomto odkazu

A nebo si jej můžete stáhnout ve formátu XLSX na níže uvedeném odkazu.

Brožura - 70 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru, jejíž výtisk obdržel zdarma každý, kdo se zúčastnil květnových oslav v Divadle U Valšů. Tato brožura získala na filatelistické výstavě Svitavy 2014 stříbrnou medaili s počtem 65 bodů. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,5 MB.

Brožura - 75 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,3 MB.

Brožura - 80 let KF 00-15 Praha (novinka)

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,1 MB.

Seriál o specializovaných oborech (Václav Nebeský)

V časopise Filatelie vycházel v letech 1965-1966 v rubrice „Specializované obory“ seriál o této obsáhlé kategorii sběratelství. Jeho autorem byl Václav Nebeský. První díl vyšel ve dvojčísle 17-18 v roce 1965. Celkem bylo uvedeno 15 dílů. V následující tabulce vám nabízíme ve formátu PDF všechny díly tohoto seriálu o specializovaných oborech. U každého dílu je v závorce uveden rok vydání časopisu Filatelie a jeho číslo.

Oběti války v poštovních dokladech (Lubor Kunc)

Dne 12.6.2014 byla otevřena 3.část výstavy „Pošta za Velké války …“ (filatelistická). Po představení aršíku „Obětem 1. sv. války“ a autogramiádě následovala přednáška Lubora Kunce (předsedy ČMSPH a Sekce polních pošt) s názvem „Oběti války v poštovních dokladech“. S jeho souhlasem vám přinášíme v elektronické podobě celou přednášku. K dispozici máte soubor ve formátu PDF (velikost cca 12 MB).

Polní pošta československé armády 1938 (Lubor Kunc)

Dne 3.10.2013 se konala druhá přednáška z 34.přednáškového cyklu z názvem „Polní pošta československé armády 1938“. Se souhlasem přednášejícího Lubora Kunce zveřejňujeme odkaz na stažení této přednášky ve formátu PDF (velikost souboru 12 MB). Fotogalerii z přednášky si můžete prohlédnout zde.

Zkratky základních služeb v otisku nového výplatního stroje

Tabulky obsahují přehled zkratek základních služeb používaných v otisku nového výplatního stroje

Dvacet MS v kopané - exponát (Stanislav Kamenický)

Na této stránce máte připraven ke stažení exponát Stanislava Kamenického – 20 MS v kopané s filatelistickými artefakty. Stáhnout si jej můžete ve formátech (DOC, DOCX, PDF nebo ZIP).

Filatelistické zajímavosti KLDR (K. F. Pešák)

Mnozí z vás máte ještě v paměti přednášku Ing. Františka Komerse o filatelii Jihovýchodní a centrální Asie (6.2.2014). Na přednášce byly promítnuty ukázky známek a celistvostí z Tibetu a Nepálu. KdoKLDR_VLAJKA pozorně poslouchal, jistě nepřeslechl i zmínku o KLDR (Korejské lidově demokratické republice) – o studii K.F.Pešáka z roku 1973Filatelistické zajímavosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato studie vyšla na pokračování v roce 1973 v časopise Filatelie v rámci tzv. Filatelistických sešitů. Seriál se objevil v číslech (10 – 14/1973).

Pro zájemce o filatelii KLDR jsme připravili ke stažení všechny díly této studie.

1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice (Ladislav Helcl)

První klubové odpoledne 35.přednáškového cyklu 2014-2015 zahajoval Ing. Ladislav Helcl přednáškou 1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice“. Prohlédnuto bylo téměř 200 dokumentů. Nyní máte možnost si je v klidu domova prohlédnout ještě jednou. Ke stažení vám nabízíme soubory ve formátu PDF nebo DOCX (velikosti cca 35 MB, resp. 88 MB).

Rumburský přetisk 1938 a jiné filatelistické dokumenty období Sudet

Tomáš Pazderník poskytl souhlas ke zveřejnění své přednášky, kterou si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech ve formátu PDF.

490 let poštovnictví v českých zemích

Čeští a středoevropští sběratelé poštovní historie si v roce 2016 připomínali významné výročí. Před 490 lety vzniklo organizované poštovnictví v českých zemí. Stalo se tak v úzké souvislosti se zvolením Ferdinanda Habsburského českým králem českými stavy. Tato událost se stala dne 23.10.1526.

Košické vydání 1945

Na začátku dubna 2017 se konalo klubové odpoledne s přednáškou (RNDr. František Pastuszek) Košické vydání 1945 – ze vzpomínek Jiřího Gregora, tehdejšího pracovníka tiskárny v Košicích. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF na odkazu uvedeném níže.

Norsko - celiny

Dne 4.1.2018 se konalo klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017-2018. Jaroslav Kejř přednášel o norských celinách z let 1872 – 1886. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout (PDF, DOC) na odkazu uvedeném níže.

Astrofilatelie

Ing. Julius Cacka nás na dubnové přednášce (2019) zasvěcoval do problematiky astrofilatelie. Vysvětlil rozdíl mezi tematickým a astrofilatelistickým zpracováním výstavního exponátu. Dále použití známek v astrofilatelii a také představil “Modrého Mauricia” astrofilatelie. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout (PDF) na odkazu uvedeném níže.

Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii

Dne 5.5.2016 proběhla v Domě Portus další přednáška 36. cyklu. Přednášejícím byl Milan Halousek. Téma přednášky Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii navazovalo na ukončenou mezinárodní filatelistickou výstavu EUROSPACE 2016. Od p. Halouska jsme dostali souhlas ke zveřejnění jeho přednášky. Na níže uvedeném odkazu máte možnost si ji stáhnout ve formátu PDF a v klidu si ji prohlédnout.

Známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského pošt. archivu

Ve čtvrtek 2.1.2020 se konalo klubové odpoledne v sále Dřevák Domu Portus s pokračováním našeho přednáškového cyklu 2019-2020 o poštovní historii a současnosti, tentokrát s přednáškou Davida Kopřivy „Československé známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského poštovního archivu“. V první části jsme se dozvěděli o nových směrech sbírání rakouských známek z konce monarchie, které jsou zároveň prvními známkami Československa. Druhá část byla věnována poštovnímu archivu (sídlil v budově hlavní pošty ve Vídni od roku 1902), jeho prodeji v roce 2015 do soukromých rukou a třetí část se věnovala ukázkám méně známých specialit vč. vzácností a jejich výskytu (většinu z nich bylo možné si osobně prohlédnout).

Poštovní tiskárna cenin - Newsletter

Z provozních důvodů se přerušuje pravidelné vydávání čtvrtletníku.

2018


2017


2016


Aršíky 100. let Velké války – Jan Maget

Česká pošta, s.p. vydala v průběhu let 2014-2018 pět aršíků ke 100. výročí Velké války a obnovení Českého státu. Zobrazují společenskou realitu roku vzniku Velké války až do jejího ukončení. Každopádně velmi těžká emise pěti aršíků je spíše optimistická a autor Jan Maget se s těžkým námětovým problémem srovnal velmi důstojně a nápaditě. Přinášíme vám možnost si celý komplet popisu všech pěti aršíků, včetně podrobnějších údajů o jednotlivých částech, stáhnout ve formátu PDF nebo DOC:

Značka ČKD v Praze – výplatní otisky

Náš Klub filatelistů byl požádán panem Jaroslavem Rubišarem, aby vložil na stránky jeho prosbu o výpomoc při doplnění seznamu subjektů ČKD v Praze chybějícími či nepřesnými informacemi, případně výplatními otisky v lepší kvalitě či otisky novými. Přinášíme vám možnost stažení studijního materiálu, včetně podrobnějších údajů o jednotlivých částech, stáhnout ve formátu PDF:

Bližší podrobnosti najdete zde.

10 let cenných nálepek APOST

Možná se zdá titulek zavádějící, když v roce 2017 hovoříme o 10-ti letech cenných nálepek APOST v České republice. Připomeňme si však duben roku 1994. Při listování starších čísel časopisu Filatelie se na mě usmál článek právě s tímto titulkem. Jeho autor Miroslav Langhammer v něm připomíná desetiletý vývoj cenných nálepek APOST. Článek vyšel v časopise Filatelie č. 6/2004, str. 10-15.

Čísla v názvech pošt

V časopise Filatelie se objevil článek vydaný v roce 2007, který se týká “Čísel v názvech pošt”. Jeho autorem je Jiří Kratochvíl. Článek vyšel ve Filatelii č. 10/2007, str. 2-6. Dnes je již samozřejmé, že součástí názvů každé pošty jsou i číslice; nebývalo tomu ovšem vždy. Jak víme, tato čísla jsou dvojího druhu. Jednak jde o poštovní směrovací číslo, které má každá pošta, a pak číslo pořadové. To mají ale jen pošty v místech, kde jich je více se stejným názvem …

Zrušené pošty

Poštovní služebny jako součást našeho moderního života jsou živým organismem. V případech potřeb obyvatel vznikají a stejně tak zase zanikají. Je bohužel smutnou pravdou, že právě potřeby obyvatelstva nejsou tím pravým důvodem jejich existence. Jak v dobách minulých, tak i v současnosti je zásadním hlediskem pro jejich existenci potřebná úroveň jejich rentability a nezbytná ekonomická prosperita. A právě jejich nedostatečnost se stala tím zcela jednoznačným důvodem pro jejich postupné rušení.

Pošta Rožnov pod Radhoštěm

Dne 1. listopadu 1850 byla v tehdejším městečku Rožnov zřízena sběrna psaní a bylo zahájeno každodenní doručování zásilek pěším poslem do nejbližšího místa s poštovním úřadem – Valašského Meziříčí. Takto začíná sedmistránkový dokument Historie pošty v Rožnově pod Radhoštěm. Celý text najdete na tomto odkazu. K 170. výročí pošty v Rožnově pod Radhoštěm byla vydána RN (najdete ji zde.)

Lodní pošta - Newsletter

Novinkou na české filatelistické scéně se stala společnost PHILATELY BOHEMIA s.r.o., která nejen iniciovala vydání vlastních známek, ale spustila vydávání pravidelného Newsletteru “lodní pošty”.

Bulletiny R-nálepek – č. 1/2019

Předkládáme vám číslo 1/2019, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Studie k typologii a katalogizaci R-nálepek období 1919-1939 (vycházela na pokračování v časopise Filatelie č. 12-15/1987)

 • 2. příloha – Vzorníky 1945-1995

 • 3. příloha – ukázka katalogu R-nálepek 1939-1945 (albové listy)


Bulletiny R-nálepek – č. 2/2019

Předkládáme vám číslo 2/2019, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Typologie R-nálepek 1945-1995 (typy C1- C9)

 • 2. příloha – Specializovaný katalog R-nálepek 1945-1995 (typy C1 – C9) – seznamy

 • 3. příloha – BuM – vylepovací album (1939-1945) – albové listy


Bulletiny R-nálepek – č. 3/2020

Předkládáme vám číslo 3/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Slovenské rekomandační nálepky 1940-1995 (typologie)

 • 2. příloha – Slovenské rekomandační nálepky 1940-1995 (evidenční seznam) – 188 str.

 • 3. příloha – Specializovaný katalog R-nálepek 1945-1995 (typy C1 – C9) – 269 str.


[stextbox id=’alert‘]

Upozornění!
Přílohy č. 2 a 3 jsou rozsáhlé.
Dohromady mají cca 70 MB.

[/stextbox]
Bulletiny R-nálepek – č. 4/2020

Předkládáme vám číslo 4/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Podkarpatská Rus 1919-1939 – 1.část

 • 2. příloha – Podkarpatská Rus 1919-1939 – 2.část

 • 3. příloha – Sudety 1938-1945 – evidenční seznam – 58 str.

 • 4. příloha – RN 1970-1995 (C8) – 193 str.


Bulletiny R-nálepek – č. 5/2020

Předkládáme vám číslo 5/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Katalog českých R-nálepek období 1945-1995 – 1.díl – (176 str.) – typy C1 – C3. Pro starší sběratele tradiční typy Č, A, B. Má 13 sloupců (01-13), s několika variantami (A-B-C-D) celkem 21 sloupců. Je určen pro časové období 1945-1970

 • 2. příloha – Katalog českých R-nálepek období 1945-1995 – 2.díl – (192 str.) a je určen pro časové období 1970-1995. Používat je mohou začínající sběratelé, kteří sbírají R-nálepky mladšího časového období. Obsahuje typy C4 – C9. Má 12 sloupců (14-25), s variantami (A-B-C-D-E-F), celkem 22 sloupců. Má-li sloupec variantu, zapíše se v kódu (24B).

 • 3. příloha – Rozšířený vzorník pro oba díly katalogu (43 sloupců). To proto, že část seznamů byla převedena do sloupců jako plnohodnotná varianta sloupce, která mohla být označena znakem „0“. V seznamu zůstaly dále evidovány R-nálepky, které tuto možnost nesplňovaly (evidence textová, více znaků nebo podací čísla apod.). Nový seznam bude součástí přílohy jiného bulletinu, taktéž bude zapracován do typologie.

 • 4. příloha – R-nálepky Podkarpatské Rusi – druhá polovina souboru s obrázky.


[stextbox id=’alert‘]

Upozornění!
Přílohy č. 1, 2 a 4 jsou rozsáhlé.
Dohromady mají cca 67 MB.

[/stextbox]
Bulletiny R-nálepek – č. 6/2020

Předkládáme vám číslo 6/2020, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • 1. příloha – Ukázka rozsahu SÍTĚ předběžného vzorníku písma. V horním řádku jsou udány v mm rozměry výšky písma v typografických bodech platných vždy pro celý příslušný sloupci vzorníku. Znázorněna je síť pro 10 velikostí písem s obsazením jednotlivých sloupců. Písmo G, H a jiné, čekající na objevení budou na dolním archu definitivního vzorníku.

 • 2. příloha – Vzorek databáze provizorních R-zásilek (ZIP)


Bulletiny R-nálepek – č. 7/2021

Předkládáme vám číslo 7/2021.

Bulletiny R-nálepek – č. 8/2021

Předkládáme vám číslo 8/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace

 • příloha – 10 a 60 – vady – (5 str.) – soubor vad rámečku s pč. 10 a 60 (Petr Janko)


Bulletiny R-nálepek – č. 9/2021

Předkládáme vám číslo 9/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace – včetně přílohy

 • příloha – Vady na rámečcích podacích čísel (prezentování tiskových vad rámečků s podacími čísly 1 – 50)


Bulletiny R-nálepek – č. 10/2021

Předkládáme vám číslo 10/2021, které obsahuje:

 • Bulletin – základní informace – včetně přílohy

 • příloha – Vady na rámečcích podacích čísel (prezentování tiskových vad rámečků s podacími čísly 51 – 100)2 Responses to Stažení souborů

 1. Ing. Stanislav Kadaš napsal:

  Nedávno som zakúpil cez Aukro.cz OVSz 22.01.1934, kat. č. PR393 Praha 66 -MOTO JAWA. Jedná sa o perfektný odtlačok, podivné je, že bola použitá fluorescenčná farba, čo je vzhľadom rok vytlačenia minimálne zvláštne. Nejedná o padelek? Ďakujem.

   
 2. monografie - dil 9 napsal:

  ako sa dostanem k dielu č. 9 monografie

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nová emise známek - 2.10.2023
This is default text for notification bar