Zpravodaje a periodika


Poštovně historických zpravodajů bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech ovšem více. Jednak v průběhu osmdesátých let se od centrálních zpravodajů komise odštěpily rubriky sekcí a vytvořily samostatné zpravodaje se svými vlastními a nezávislými redaktory (z rozpočtu komise). Krajské zpravodaje byly financovány Krajskými výbory SČF.


 Zpravodaje v regionech

 • Zprávy PHaC – zpravodaj vydáván v Ostravě různými orgány (včetně Krajské komise PHaC) v letech 1981-1990, Redaktor: kolektiv

 • Západočeský zpravodaj skupiny poštovní historie a celin 1982-1987

 • Západočeský zpravodaj skupin poštovní historie a aerofilatelie 1987-1990, redaktorem byl Karel Špaček, vydávala Západočeská krajská skupina poštovní historie a celin SČF a další subjekty

 • Zprávy – vydávala Středočeská skupina poštovní historie a celin, redaktorem byl Miroslav Forman, vydáváno od roku 1976, návazně byl vydáván Středočeský zpravodaj PH

 • Informace později Informace pro členy Českomoravské společnosti pro poštovní historii pro region východních Čech a jejich přátelé. Vycházelo v Pardubicích (redaktor Miroslav Vostatek, později v Hradci Králové (redaktor Karel Holoubek). Vydávala východočeská pracovní skupina PH+C, později další subjekty od roku 1975 doposud.

 • Informátor Krajské skupiny PHC – vycházel v letech 1983-1984 v Ostravě, redaktorem byl Svatopluk Petr (?)

 • Jihomoravský zpravodaj PHC – vycházel v Brně, redaktor byl Jaroslav Kyzlink a kolektiv, vydáváno Krajskou skupinou poštovní historie a celin Jihomoravského kraje resp. Krajskou komisí poštovní historie Jihomoravského kraje v letech 1986 – 1990

 • Severočeský zpravodaj PHC – vydávala Severočeská pracovní skupiny PHC, redaktorem byl V. Stodola, 1978-1989(?)


Odborné zpravodaje – nezávislé zpravodaje

 • Zpravodaj sběratelů příležitostných a propagačních razítek – vydávající: sekce příležitostných a propagačních razítek KPHC (1983-85), odborná skupina příležitostných a propagačních razítek KPHC SČF (1985-1986), sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF(1987-1989), redaktory byli Antonín Hašek, Tomáš Novák

 • Zpravodaj Společnosti pro poštovnictví v Českých zemích 1938-1945 – vydáváno v Brně Společností pro poštovnictví v Českých zemích 1938-1945, redaktor František Šubart, celkem 25 čísel

 • Zpravodaj celiny SČSF – teritoriální komise – vycházel v Praze, vydavatel sekce celin při teritoriální komisi, redaktorem byl Jiří nekvasil, léta vydávání 1987-1988

 • Zpravodaj sekce čs. celin komise čs. známky – vycházel v Praze, redaktorem Tomáš Šilhán, vydavatelem byla sekce čs. celin při komisi čs. známky, nástupcem zpravodaj Celiny-zpravodaj sběratelů celin při SČF

 • Celiny – nejprve komise celin při SČSF, později zpravodaj společnosti sběratelů celin při SČSF – vydávali komise celin SČSF, poté Společnost sběratelů celin při SČSF, později Společnost sběratelů celin při SČF, redaktory byli střídavě Jan Krátký a Vilém Bulant. Vycházel od roku 1989

 • Materiály HP (Materiály k historii poštovnictví – vycházel v Praze a vydáván sekcí historie poštovnictví KPH SČSF v letech 1988 – 1989, redaktorem byl Petr Gebauer, příloha zpravodaje Postilion

 • Mechanizace a automatizace pošty – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, později Českomoravská společnost pro poštovní historii SČF (od r. 1995), redaktorem byl Miroslav Langhammer

 • Nové poštovny – vycházel v Praze, vydával KF 00-65 od roku 1994 do roku 1996), redaktorem byl Petr Gebauer

 • Polní pošty – vycházel v Praze v letech 1984-1985, vydávala skupina poštovních militarií, redaktorem byl Jan Suchý.


Související zpravodaje pro R-nálepky

 • R-nálepky – 2/78-5-6/78

 • Zpravodaj APZ (Adjustace poštovních zásilek) – 1/87-16/90

 • Poštovní nálepky  – 1/91

 • Bulletin k výstavě „Pošta a doporučený dopis PRAHA 1986“ – 1986 – vydavatel Městský výbor PHC Praha

 • „Hledáme název“ – 1/78

 • Doporučené celistvosti a R-nálepky – 1/80-1/86 – různí redaktoři. Václav Mahovský, Štěpán Kučera, Ivan Tvrdý, vycházel od r. 1978-různí vydavatelé sekce R-nálepek, sekce doporučených celistvostí, pracovní skupina PHC MV SČSF, sekce adjustace poštovních zásilek KPHC SČSF, klub filatelistů 02-22, společnost sběratelů poštovních nálepek

 • Poštovní střediska – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, redaktor Petr Gebauer, přílohou zpravodaje Poštovny, roky vydávání 1982 – 1993

 • Poštovny – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, Českomoravská společnost pro poštovní historii SČF od roku 1980-, redaktory byli Vojtěch Maxa, Petr Gebauer

 • Výplatní otisky/Meter Stamps (zvláštní přílohy Sonda 1903) – vycházel v Praze od roku 1978 do 1990, vydávaly sekce otisků výplatních strojů KPHC, odborná skupina otisků výplatních strojů, sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF, redaktorem byl Ivan Leiš, později společně i Pavel Stříteský

 • Kurýr – vycházel v Praze nejprve jako nezávislý zpravodaj (zakladatel a redaktor Luděk Janů) 1988-1989 (čísla 1-5, 1. číslo 3. 1. 1988), od č. 6 (6.2.1990) – vydavatelem byla Stolní společnost sběratelů výplatních otisků založená 18. 11. 1989, vydáno celkem 17 čísel, věnovaných výlučně výplatním otiskům.


Zdroj informací:

A. L. Kunc, Bibliografie zpravodajů

B. I. Leiš, osobní archiv a fond Filatelistické knihovny Ivana Leiše


Poznámka autora:

Přesná a kompletní evidence zájmových periodik, publikací a neperiodických zpravodajů neexistuje, údaje nemusí odpovídat skutečnosti. Kromě periodik či neperiodických zpravodajů sedmdesátá a osmdesátá léta, ale i léta pozdější přinesla řadu významných a na svou dobu a podmínky reprezentativních publikací.

ZA VŠECHNY STOJÍ ZA ZAZNAMENÁNÍ hlavně dílo ing. Emila Votočka o českých poštovních razítkách od nejstarších dob do roku 1918 vydávaných v několika dílech v rámci monografie československých známek a dále díla Jiřího Kratochvíla zejména pak Jeho Pražské pošty Historie a současnost (Praha 2009) a Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích (vydáno v rámci Monografie československých a českých známek a poštovní historie) – Praha 2012.


 
Starší příspěvky:
Klasifikace specializovaných oborů

Šedesátá léta znamenala rozmach sběratelství specializovaných oborů. Bylo tomu tak ve všech oblastech. Bouřlivý vývoj se nevyhnul ani důležité části...

Leišova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Nekvasilova     Vančurova     Palkoskova LEIŠOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Nekvasilova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Leišova     Vančurova     Palkoskova NEKVASILOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Zavřít