Zpravodaje a periodika


Poštovně historických zpravodajů bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech ovšem více. Jednak v průběhu osmdesátých let se od centrálních zpravodajů komise odštěpily rubriky sekcí a vytvořily samostatné zpravodaje se svými vlastními a nezávislými redaktory (z rozpočtu komise). Krajské zpravodaje byly financovány Krajskými výbory SČF.


 Zpravodaje v regionech

 • Zprávy PHaC – zpravodaj vydáván v Ostravě různými orgány (včetně Krajské komise PHaC) v letech 1981-1990, Redaktor: kolektiv

 • Západočeský zpravodaj skupiny poštovní historie a celin 1982-1987

 • Západočeský zpravodaj skupin poštovní historie a aerofilatelie 1987-1990, redaktorem byl Karel Špaček, vydávala Západočeská krajská skupina poštovní historie a celin SČF a další subjekty

 • Zprávy – vydávala Středočeská skupina poštovní historie a celin, redaktorem byl Miroslav Forman, vydáváno od roku 1976, návazně byl vydáván Středočeský zpravodaj PH

 • Informace později Informace pro členy Českomoravské společnosti pro poštovní historii pro region východních Čech a jejich přátelé. Vycházelo v Pardubicích (redaktor Miroslav Vostatek, později v Hradci Králové (redaktor Karel Holoubek). Vydávala východočeská pracovní skupina PH+C, později další subjekty od roku 1975 doposud.

 • Informátor Krajské skupiny PHC – vycházel v letech 1983-1984 v Ostravě, redaktorem byl Svatopluk Petr (?)

 • Jihomoravský zpravodaj PHC – vycházel v Brně, redaktor byl Jaroslav Kyzlink a kolektiv, vydáváno Krajskou skupinou poštovní historie a celin Jihomoravského kraje resp. Krajskou komisí poštovní historie Jihomoravského kraje v letech 1986 – 1990

 • Severočeský zpravodaj PHC – vydávala Severočeská pracovní skupiny PHC, redaktorem byl V. Stodola, 1978-1989(?)


Odborné zpravodaje – nezávislé zpravodaje

 • Zpravodaj sběratelů příležitostných a propagačních razítek – vydávající: sekce příležitostných a propagačních razítek KPHC (1983-85), odborná skupina příležitostných a propagačních razítek KPHC SČF (1985-1986), sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF(1987-1989), redaktory byli Antonín Hašek, Tomáš Novák

 • Zpravodaj Společnosti pro poštovnictví v Českých zemích 1938-1945 – vydáváno v Brně Společností pro poštovnictví v Českých zemích 1938-1945, redaktor František Šubart, celkem 25 čísel

 • Zpravodaj celiny SČSF – teritoriální komise – vycházel v Praze, vydavatel sekce celin při teritoriální komisi, redaktorem byl Jiří nekvasil, léta vydávání 1987-1988

 • Zpravodaj sekce čs. celin komise čs. známky – vycházel v Praze, redaktorem Tomáš Šilhán, vydavatelem byla sekce čs. celin při komisi čs. známky, nástupcem zpravodaj Celiny-zpravodaj sběratelů celin při SČF

 • Celiny – nejprve komise celin při SČSF, později zpravodaj společnosti sběratelů celin při SČSF – vydávali komise celin SČSF, poté Společnost sběratelů celin při SČSF, později Společnost sběratelů celin při SČF, redaktory byli střídavě Jan Krátký a Vilém Bulant. Vycházel od roku 1989

 • Materiály HP (Materiály k historii poštovnictví – vycházel v Praze a vydáván sekcí historie poštovnictví KPH SČSF v letech 1988 – 1989, redaktorem byl Petr Gebauer, příloha zpravodaje Postilion

 • Mechanizace a automatizace pošty – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, později Českomoravská společnost pro poštovní historii SČF (od r. 1995), redaktorem byl Miroslav Langhammer

 • Nové poštovny – vycházel v Praze, vydával KF 00-65 od roku 1994 do roku 1996), redaktorem byl Petr Gebauer

 • Polní pošty – vycházel v Praze v letech 1984-1985, vydávala skupina poštovních militarií, redaktorem byl Jan Suchý.


Související zpravodaje pro R-nálepky

 • R-nálepky – 2/78-5-6/78

 • Zpravodaj APZ (Adjustace poštovních zásilek) – 1/87-16/90

 • Poštovní nálepky  – 1/91

 • Bulletin k výstavě „Pošta a doporučený dopis PRAHA 1986“ – 1986 – vydavatel Městský výbor PHC Praha

 • „Hledáme název“ – 1/78

 • Doporučené celistvosti a R-nálepky – 1/80-1/86 – různí redaktoři. Václav Mahovský, Štěpán Kučera, Ivan Tvrdý, vycházel od r. 1978-různí vydavatelé sekce R-nálepek, sekce doporučených celistvostí, pracovní skupina PHC MV SČSF, sekce adjustace poštovních zásilek KPHC SČSF, klub filatelistů 02-22, společnost sběratelů poštovních nálepek

 • Poštovní střediska – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, redaktor Petr Gebauer, přílohou zpravodaje Poštovny, roky vydávání 1982 – 1993

 • Poštovny – vycházel v Praze, vydával KF 00-65, Českomoravská společnost pro poštovní historii SČF od roku 1980-, redaktory byli Vojtěch Maxa, Petr Gebauer

 • Výplatní otisky/Meter Stamps (zvláštní přílohy Sonda 1903) – vycházel v Praze od roku 1978 do 1990, vydávaly sekce otisků výplatních strojů KPHC, odborná skupina otisků výplatních strojů, sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF, redaktorem byl Ivan Leiš, později společně i Pavel Stříteský

 • Kurýr – vycházel v Praze nejprve jako nezávislý zpravodaj (zakladatel a redaktor Luděk Janů) 1988-1989 (čísla 1-5, 1. číslo 3. 1. 1988), od č. 6 (6.2.1990) – vydavatelem byla Stolní společnost sběratelů výplatních otisků založená 18. 11. 1989, vydáno celkem 17 čísel, věnovaných výlučně výplatním otiskům.


Zdroj informací:

A. L. Kunc, Bibliografie zpravodajů

B. I. Leiš, osobní archiv a fond Filatelistické knihovny Ivana Leiše


Poznámka autora:

Přesná a kompletní evidence zájmových periodik, publikací a neperiodických zpravodajů neexistuje, údaje nemusí odpovídat skutečnosti. Kromě periodik či neperiodických zpravodajů sedmdesátá a osmdesátá léta, ale i léta pozdější přinesla řadu významných a na svou dobu a podmínky reprezentativních publikací.

ZA VŠECHNY STOJÍ ZA ZAZNAMENÁNÍ hlavně dílo ing. Emila Votočka o českých poštovních razítkách od nejstarších dob do roku 1918 vydávaných v několika dílech v rámci monografie československých známek a dále díla Jiřího Kratochvíla zejména pak Jeho Pražské pošty Historie a současnost (Praha 2009) a Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích (vydáno v rámci Monografie československých a českých známek a poštovní historie) – Praha 2012.


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar