Otázky a odpovědi


Jak vypadá typově schválený otisk pro výplatní stroje zavedený do praxe Českou poštou, s.p. v roce 2014?

Typově schválený otisk pro výplatní stroje zavedený do praxe Česko poštou, s.p.
je dán příslušnou normou ČP 186/389/2014/PRM.

Digitální známka schválená Česko poštou, s.p.

POPIS_MODREHO_OTISKU


Popis jednotlivých polí

Identifikace poštovního operátora – Neměnné definované logo České pošty vycházející z logo manuálu ČP

Datum podání – Proměnná informace, která určuje den frankování, resp. podání zásilky. Informace o datu je přenesena do 2D kódu.

Hodnota výplatného – Proměnná informace o částce za použité poštovní služby dle příslušných kategorií a váhy z aktuálního ceníku. Informace o ceně a váze zásilky je přenesena do 2D kódu.

Produktový kód zásilky – Proměnná informace reprezentující produktovou skupinu a službu vycházející z číselníku produktů. Informace o kódu je přenesena do 2D kódu. Pro označení kódu zásilky lze použít kombinaci max. 3 alfanumerických znaků.

Licenční číslo výplatního stroje – Jednoznačný a neměnný údaj přiřazený ČP konkrétnímu výplatnímu stroji. Slouží jako jednoznačný identifikátor pro celou řadu administrativních, ekonomických a smluvních vztahů mezi klientem a ČP. Informace o licenčním čísle je uložena v 2D kódu.

Počítadlo zásilek – Proměnná informace o počtu zásilek vyplacených od uvedení výplatného stroje do provozu. Registr zaznamenává pouze otisky, které mají uvedenou hodnotu výplatného. Informace o hodnotě z kumulativního registru je přenesena do 2D kódu.

Podací pošta a PSČ – Neměnný údaj o podací poště navázaný na „Dohodu“ s Uživatelem výplatního stroje (max. 3 řádky obsahující 15 znaků).

Datamatrix code – 2D-datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužící pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.

Tiskové techniky používané při výrobě českých poštovních známek.

WAITE tisk z hloubky – ocelotisk z plochých ocelových desek

Tiskové body a čáry jsou vyryty nebo vymoletovány do tiskové formy (ocelová destička), na povrch se nanese velmi hustá barva, která se ve druhém kroku setře stíracím materiálem, na kterém barva zůstane, zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.


WIFAGtisk z hloubky – rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem

Rotační ocelotisk: tiskové body jsou vyryty, vymoletovány nebo případně vyleptány do tiskové formy (ocelový válec), na povrch se nanase velmi hustá barva, která se ve druhém kroku setře stíracím materiálem, na kterém barva zůstane, zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.

Hlubotisk: tiskové body jsou vyleptány nebo vyryty do tiskového válce (formy), na povrch se natře velmi řídká barva, která se ve druhém kroku setře stírací raklí a nateče zpět do barevnice. Zbylá barva z prohlubní se pak tlakem přenese na papír.


OFSET tisk z plochy – HEIDELBERG SPEEMASTER

Tisknoucí prvky jsou ve stejné úrovni s prvky netisknoucími a liší se od sebe jen fyzikálněchemickými vlastnostmi povrchu. Při použití mastných tiskařských barev musí být tisknoucí místa oleofilní, čili přijímat barvu a odpuzovat vodu. Netisknoucí místav naopak hydrofilní, čili přijímají vodu a odpuizují barvu.


KOMB kombinovaný tisk

Kombinace tisku z hloubky (WAITE) a tisku z plochy (OFSET)

Použití písmenových známek

Kupte si písmenovou známku dnes a použijte ji hned či třeba za několik let. V následujícím přehledu naleznete použití písmenových známek v poštovním provozu se současnou cenou za poštovní služby.


  • Známka A (30 Kč) – odpovídá ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v prioritním režimu dodání

  • Známka B (23 Kč) – odpovídá ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání

  • Známka E (39 Kč) – odpovídá ceně za Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země

  • Známka Z (45 Kč) – odpovídá ceně za Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – mimoevropské země

Uvedené ceny za služby České pošty jsou platné od 1.2.2023

Strojový kód na zásilce

Starý typ BAR NO BAR kódu

Nový typ ID kódu


Dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek

Vzhledem k velmi nízkému zájmu o dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek zajišťovaných odborem PostFila formou pololetních kompletů otisků na speciálních dopisnicích, nebudou již tyto komplety dopisnic s otisky razítek od roku 2018 zajišťovány.

Zájemci o získání otisků příležitostných razítek k jednotlivým akcím v daném roce si mohou připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce přímo na příslušnou poštovní přepážku, kde je razítko používáno. Otisk lze získat ještě cca 10 dnů po ukončení akce.

  • Žádosti o odbavení zásilek je nutné adresovat vždy na uvedenou příslušnou poštu, i když je příležitostná přepážka umístěna v jiných prostorách (na jiné adrese).

  • Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek, je třeba požadavky zasílat v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být doručeny na místo určení nejpozději jeden pracovní den před datem konání akce.

  • Žádosti o otisk příležitostného razítka, které se používá v Poštovním muzeu Praha, je potřeba vždy zasílat na adresu: Pošta Praha 1 – vedoucí podání, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1.

Zdroj: Česká pošta, s.p.

Dodatečné otisky příležitostných poštovních razítek starších více než jeden rok

Dodatečné otisky příležitostných poštovních razítek starších více než jeden rok pořizuje výhradně na dobírku Poštovní muzeum Praha na pamětních listech Poštovního muzea. Jejich prodejní cena činí 21 Kč za 1 kus (včetně DPH). Balné ani poštovné se neúčtuje.

Česká pošta, s.p.
Poštovní muzeum
Nové mlýny 1239/2
110 00 Praha 1

Zdroj: Česká pošta, s.p.


Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar