Teze přednášek pro přednášející


TEZE PŘEDNÁŠEK PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ


Poštovní historie

1.1 Všeobecný úvod do poštovní historie

Vymezení pojmu poštovní historie – pošta a její úkoly – poštovní historie jako úsek zachycující a zkoumající vývoj poštovnictví – rozvoj pošty v jednotlivých částech světa a časových úsecích (doba nejstarší – Egypt – Persie – Římské poštovnictví – Staré Řecko – Čínská pošta – pošta v Japonsku – pošta v Říši starých Inků – Evropa: německé území – Francie – Anglie – Rakousko – Uhersko – dopis, jeho úloha a vývoj – druhy dopravy zpráv kromě dopisu – vznik celin

1.2 Dějiny poštovnictví v českých zemích

Období poselského zřízení neorganizovaného (do r. 1526) – období organizovaného poštovnictví poselským způsobem (1526 – 1750) – období dostavníkové – předznámkové (1750 – 1850) – zavedení poštovních známek a jejich význam –  období moderní – známkové 1850 – doposud – české poštovnictví a jeho vývoj do roku 1918 – československé poštovnictví od r. 1918 – československé poštovnictví za Protektorátu Čechy a Morava a na odstoupených území Říši – československé poštovnictví za socialismu 1945 – 1989 – české poštovnictví od roku 1989 – dodnes – vývoj československého – českého poštovnictví v různé době a změny jeho charakteru

1.3  Dějiny poštovnictví na Slovensku

Zde nerozvedeno vzhledem k hlavnímu tématu příspěvku (týká se především českých zemí)


 

Stránky: 1 2 3

Starší příspěvky:
Zpravodaje a periodika

Poštovně historických zpravodajů bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech ovšem více. Jednak v průběhu osmdesátých let se od centrálních zpravodajů komise odštěpily...

Klasifikace specializovaných oborů

Šedesátá léta znamenala rozmach sběratelství specializovaných oborů. Bylo tomu tak ve všech oblastech. Bouřlivý vývoj se nevyhnul ani důležité části...

Leišova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Nekvasilova     Vančurova     Palkoskova LEIŠOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Zavřít