Výsledky anketních otázek


Ankety s jednou otázkou.


2013

Přijdete na přednášku 6.6.2013?
[poll id=“3″]
Ohodnoťte přednášku p. Josefa Chudoby (známkování jako ve škole).
[poll id=“4″]
Kdy se chystáte na Veletrh Sběratel 2013?
[poll id=“5″]
Jaký byl veletrh Sběratel 2013?
[poll id=“6″]
Sbíráte vlastní známky?
[poll id=“7″]
Máte v úmyslu vytvořit exponát třídy poštovní historie nebo celin?
[poll id=“8″]
Máte zájem, aby klub pozval renomovaného jurymana poštovní historie/celin, který by nás s tvorbou a hodnocením exponátu této třídy seznámil?
[poll id=“9″]

2014

Postrádáte v poštovním provozu zrušené telegramy?
[poll id=“11″]
KF 00-15 plánuje uspořádat první přednášku v sezoně 2014/2015 již počátkem září 2014. Zúčastníte se?
[poll id=“12″]
Jak často navštěvujete naše stránky?
[poll id=“13″]
Na těchto stránkách mne nejvíce zajímají:
[poll id=“14″]
Zajímáte se o sbírání celistvostí vlakových pošt státních celků existujících na našem území?
[poll id=“15″]
Uvítali byste uspořádání přednášky o vlakových poštách a jejich prostřednictvím vzniklých celistvostí v některém z dalších cyklů našeho klubu?
[poll id=“16″]
Posledním srpnovým dnem skončilo kouzelné období dovolených a prázdnin, i když řada z nás pracovní cyklus nepřerušila ani v červenci a srpnu.
[poll id=“17″]
Jaký byl veletrh Sběratel 2014?
[poll id=“18″]

2015

Jaký byl veletrh Sběratel 2015?
[poll id=“19″]

2016

Nové stanovy SČF, z.s. připouští ZOJ SČF (Hlava III) nebo Pobočné spolky SČF (Hlava IV). Co je pro kluby filatelistů výhodnější?
[poll id=“20″]
Myslíte si, že by si Věra Čáslavská zasloužila vydání poštovní známky?
[poll id=“21″]
Jaký byl veletrh Sběratel 2016?
[poll id=“22″]

2018

Jaká byla Světová výstava PRAGA 2018?
[poll id=“24″]
Jaký byl Veletrh Sběratel 2018?
[poll id=“25″]

2019

Jaký byl 1. Jarní sběratelský veletrh 2019?
[poll id=“26″]
Jaký byl veletrh Sběratel 2019?
[poll id=“27″]

Ankety formou dotazníku.


Ankety v roce 2014

Tak trochu jiná anketa o celinách.

Celkem odpovědělo 52 respondentů

1. Věnujete se sběratelství celin?

Ano 38 (73,1%)
Ne 2 (3,8%)
Okrajově 12 (23,1%)

2. Pokud jste sběratel regionální poštovní historie, zařazujete do své sbírky i celiny?

Ano 32 (61,5%)
Zřídka 11 (21,2%)
Ne 9 (17,3%)

3. Jakým způsobem sbíráte celiny?

Jen čisté 4 (7,7%)
Pouze prošlé poštou 3 (5,8%)
Oba druhy 45 (86,5%)

4. Sbíráte celiny se soukromými přítisky?

Ano 25 (48%)
Ne 27 (52%)

5. Jaké teritorium sbíráte?

Jen celiny České republiky 26 (50,0%)
Jen celiny z území Československa z let 1918-1992 6 (11,5%)
Kromě československých/českých celin též zahraniční celiny 20 (38,5%)

6. Věnujete se celinám studijně?

Ano 10 (19,2%)
Ne 42 (80,8%)

7. Uvítali byste přednášku/besedu na téma celin?

Ano 43 (82,7%)
Ne 9 (17,3%)
Anketa ke kolování.

Celkem odpovědělo 31 respondentů

1. Vyhledáváte/zúčastňujete se kolování k doplňování své sbírky?

Ano 15 (48,4%)
Ne 16 (51,6%)

2. Myslíte si, že kolování je přežité či zbytečné?

Ano 4 (13,0%)
Ne 24 (77,4%)
Nevím 3 (9,6%)

3. Domníváte se, že zřízení kolování v našem klubu by bylo užitečné?

Ano 26 (83,9%)
Ne 5 (16,1%)

Ankety v roce 2015

Sonda do sběratelovy duše.

Celkem odpovědělo 45 respondentů

1. Sbíráte:

české známky a celiny a předměty specializovaných oborů z českého území 6 (13,3%)
jen předměty specializovaných oborů z českého území 7 (15,6%)
jen české známky 15 (33,3%)
jen české celiny 3 (6,7%)
kromě českých artefaktů (známky-celiny-specializované obory) i další země 14 (31,1%)

2. Zajímám se i o poštovní známky, celiny a předměty specializovaných oborů Slovenska:

Ano 13 (28,9%)
Ne 16 (35,55%)
Částečně 16 (35,55%)

3. Studuji literaturu (knihy, monografie, sborníky, časopisy, internetové portály apod.):

ano – pravidelně (mám potěšení z prohlubování znalostí) 22 (48,9%)
ano – občas – jen v případě otázek či problémů 20 (44,4%)
ne nikdy 3 (6,7%)

4. Svou sbírku:

jen shromažďuji a občas se k ní vrátím 10 (22,2%)
pečlivě třídím a ukládám (generálním způsobem dle všeobecných katalogů) 12 (26,7%)
studuji specializovaně (používám různé studie a specializované studie) 23 (51,1%)