Dokumenty Svazu českých filatelistů


Stanovy SČF

Stanovy SČF

Úplné znění stanov SČF, které byly schválené valnou hromadou SČF dne 5.9.2021.

Výstavní řád SČF

Výstavní řád SČF

Přinášíme informaci pro ty, kteří chtějí vystavovat, případně i pro ty, kteří již vystavovali. Výstavní řád SČF byl upraven a doznal několika změn, proto vám přinášíme následující informaci.


Předsednictvo Svazu českých filatelistů, z. s., se dne 1.9.2019 usneslo na tomto Výstavním řádu (dále jen VŘ), který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav.

Tento VŘ nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1.1.2020.

Směrnice pro hodnocení soutěžních exponátů

Směrnice pro hodnocení soutěžních exponátů

Předsednictvo Svazu českých filatelistů, z. s. 23.9.2023 schválilo následující Směrnici pro hodnocení soutěžních exponátů na výstavách organizovaných Svazem českých filatelistů, z. s.

Směrnice nabývá platnosti dnem schválení Předsednictvem SČF a je účinná ode dne 1. ledna 2024.

Informace SČF (ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ)

2021

Informace č. 1 (615 kB)

PDF

Novinka

2020

Informace č. 4 (2,9 MB)

PDF

Informace č. 3 (1,8 MB)

PDF

Informace č. 2 (0,15 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,4 MB)

PDF

2019

Informace č. 4 (4,2 MB)

PDF

Informace č. 3 (5,9 MB)

PDF

Informace č. 2 (2,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,8 MB)

PDF

2018

Informace č. 3 (24,5 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (4,8 MB)

PDF

2017

Informace č. 4 (4,2 MB)

PDF

Informace č. 3 (6 MB)

PDF

Informace č. 2 (4,3 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,7 MB)

PDF

2016

Informace č. 3 (4 MB)

PDF

Informace č. 2 (4 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,3 MB)

PDF

2015

Informace č. 3 (5,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,7 MB)

PDF

Informace č. 1 (0,9 MB)

PDF

2014

Informace č. 4 (4,5 MB)

PDF

Informace č. 3 (4,7 MB)

PDF

Informace č. 2 (0,9 MB)

PDF

Informace č. 1 (3,9 MB)

PDF

2013

Informace č. 4 (1,7 MB)

PDF

Informace č. 3 (3,2 MB)

PDF

Informace č. 2 (3,6 MB)

PDF

Informace č. 1 (1,4 MB)

PDF

2012

Informace č. 4 (1,3 MB)

pdf_01

Informace č. 3 (3,2 MB)

pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB)

pdf_01

Informace č. 1 (3,7 MB)

pdf_01

2011

Informace č. 4 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 3 (0,8 MB + 2,5 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 2 (1,2 MB + 2 MB)

pdf_01 pdf_01

Informace č. 1 (1,5 MB + 1,6 MB)

pdf_01 pdf_01
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar