Klubové materiály


Stanovy KF 00-15 Praha

Členská schůze Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, konaná 1.2.2018, schválila návrh výboru klubu ucházet se o postavení pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.

Předsednictvo SČF na svém zasedání 24.3.2018 schválilo založení pobočného spolku sběratelů specializovaných oborů, KF 00-15, pobočný spolek SČF, z.s.

Datum vzniku a zápisu: 18. července 2018

Brožura - 70 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru, jejíž výtisk obdržel zdarma každý, kdo se zúčastnil květnových oslav v Divadle U Valšů. Tato brožura získala na filatelistické výstavě Svitavy 2014 stříbrnou medaili s počtem 65 bodů. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,5 MB.

Brožura - 75 let KF 00-15 Praha

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,3 MB.

Brožura - 80 let KF 00-15 Praha (novinka)

U příležitosti letošního kulatého jubilea vydal KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, vzpomínkovou brožuru. V elektronické podobě, si ji dovolujeme nabídnout též ve formátu PDF. Velikost souboru je cca 2,1 MB.


Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar