Orgány klubu


Název klubu filatelistů – pobočného spolku


Náš klub filatelistů jako základní organizace Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF), se transformoval na pobočný spolek v souladu s § 23 a násl. Stanov SČF z.s. a byl dnem 18.7.2018 zapsán jako pobočný spolek do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 70265. Současně bylo pobočnému spolku přiděleno identifikační číslo 07235348. Práva a povinnosti, které měli členové klubu jako základní organizace vůči SČF, přešly dnem zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku na pobočný spolek. Název pobočného spolku podle spolkového rejstříku zní:

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s.

Výpis ze spolkového rejstříku najdete zde.


Statutární orgán – výbor


Členská schůze (volební), konaná dne 1.6.2023 zvolila nový výbor klubu a revizní komisi na období 2023-2028.

Poznámka:
Členská schůze se podle stanov klubu: §3, odst. 3 schází 1x ročně.

Podle stanov SČF:
§40 výbor ZOJ (pětileté funkční období),
§42 revizoři (volí se na období 5 let).


Jiří Marko

předseda výboru
správce webových stránek klubu

jirka.marko@seznam.cz

Pravoslav Kukačka

člen výboru – jednatel

kf0015@centrum.cz

Jan Všetečka

hospodář a správce novinkové služby

janvse@gmail.com

Jiří Maier

pokladník

maier.jiri@seznam.cz

Ladislav Čechák

organizátor odborné činnosti

lad.cechak@centrum.cz


Revizoři


Vladimír Čermák

vlcermak@seznam.cz

Hana Staňková

stanriga@seznam.cz

Zdenka Šulcová

sulcova.zdenka@post.cz


Činnost pobočného spolku se řídí stanovami Svazu českých filatelistů, z.s. (ustanovení HLAVY č. III – VI.) a dále Stanovami Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., které byly schválené na členské schůzi dne 1.2.2018.


Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar