Orgány klubu


Název klubu filatelistů – pobočného spolku


Náš klub filatelistů jako základní organizace Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF), se transformoval na pobočný spolek v souladu s § 23 a násl. Stanov SČF z.s. a byl dnem 18.7.2018 zapsán jako pobočný spolek do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 70265. Současně bylo pobočnému spolku přiděleno identifikační číslo 07235348. Práva a povinnosti, které měli členové klubu jako základní organizace vůči SČF, přešly dnem zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku na pobočný spolek. Název pobočného spolku podle spolkového rejstříku zní:

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s.

Výpis ze spolkového rejstříku najdete zde.


Statutární orgán – výbor


Ing. Ivan Leiš odstoupil ke dni 31.12.2018 z rodinných důvodů z funkcí předsedy a člena výboru pobočného spolku. Výbor na své schůzi dne 21.2.2019 zvolil člena výboru Ing. Jiří Marko předsedou výboru.


Jiří Marko

předseda výboru
správce webových stránek klubu

jirka.marko@seznam.cz

Pravoslav Kukačka

člen výboru – jednatel

kf0015@centrum.cz

Jan Všetečka

hospodář a správce novinkové služby

janvse@gmail.com

Jiří Maier

pokladník

maier.jiri@seznam.cz

Ladislav Čechák

organizátor odborné činnosti

lad.cechak@centrum.cz


Revizoři


Vladimír Čermák

vlcermak@seznam.cz

Hana Staňková

stanriga@seznam.cz

Roman Koranda

korandarm@seznam.cz


Činnost pobočného spolku se řídí stanovami Svazu českých filatelistů, z.s. (ustanovení HLAVY č. III – VI.) a dále Stanovami Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., které byly schválené na členské schůzi dne 1.2.2018.


Příležitostné razítko – Fauna třetihor - 24.3.2023
This is default text for notification bar