Category Archives: 80 let klubu

Dopisnice k 80. výročí klubu stále v prodeji


V květnu roku 2023 oslavil náš Klub filatelistů své 80. výročí. K této příležitosti byla vydána dopisnice České pošty (CDV194C – mikrolinka 2022) s vlastním přítiskem.

Datum vydání: 4. 5. 2023
Počet vydaných dopisnic: 300 ks
Výtvarné zpracování: Pavel Sivko

Prodejní cena 1 ks: 80 Kč

 

80 let klubu – vydané artefakty


Filatelistické a jiné materiály vydané k 80. výročí založení klubu


 

Slavnostní klubové odpoledne 4.5.2023 v Domě Portus


Slavnostní klubové odpoledne 4.5.2023 v Domě Portus s přednáškou
Mgr. Jaroslava Malečka a Ing. Jiřího Marko
Jak šel čas se Svazem českých (československých) filatelistů


Vážení návštěvníci našeho webu, členové a příznivci našeho klubu,

v květnu t.r. oslaví náš klub – pobočný spolek 80. výročí svého založení jako Odbor filatelie při Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy (13.5.1943). V 50. letech minulého století byl začleněn do odborových organizací městských podniků hl. města Prahy. Po založení Svazu československých filatelistů (SČSF) v roce 1965 přijal klub název Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů a registrační číslo 00-15. Od r. 2018 je klub pobočným spolkem Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF).

Historické označení Specializované obory ve filatelii, pro které se později používal název filatelistického odvětví Poštovní historie a celiny, znamenalo zájem sběratelů poštovních známek také o poštovní provoz, jeho historický vývoj, doklady z doby předznámkové, poštovní celiny, celistvosti (např. dopisy – celé obálky), otisky poštovních razítek všeho druhu (včetně otisků výplatních strojů), poštovní nálepky a doklady zvláštních druhů poštovní přepravy. Aktivní část členské základny klubu zůstává věrná těmto sběratelských oblastem. A protože si vážíme dobrých tradic, název našeho klubu nadále uvedené historické označení obsahuje.

K uvedenému výročí budeme konat již ve čtvrtek 4.5.2023 od 16 hod. (v termínu pravidelných klubových schůzek) v Domě Portus slavnostní klubové odpoledne, jehož součástí bude kromě přednášky Mgr. Jaroslava Malečka a Ing. Jiřího Marko Jak šel čas se Svazem českých (československých) filatelistů, rovněž společenská část s pozdravy předsedy SČF a zástupců odborných společností.

Za 80 let činnosti klubu přispělo k jeho dobrému jménu a k rozvoji filatelie mnoho vynikajících sběratelů, vystavovatelů, publicistů a organizátorů, z nichž někteří byli za své působení ve SČSF a SČF poctěni svazovými oceněními různých stupňů. V souvislosti s uvedeným klubovým výročím výbor klubu předložil předsednictvu SČF další návrhy na udělení svazových ocenění. Po schválení našich návrhů můžeme s radostí oznámit, že předseda SČF Ing. Julius Cacka na našem slavnostním odpoledni předá v jednom případě Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie, dvěma našim členům pak Čestné uznání SČF I. stupně (diplom – „zlatý“ odznak), dalšímu členu klubu Čestné uznání SČF II. stupně (diplom – „stříbrný“ odznak) a jednomu členu Čestné uznání SČF III. stupně (diplom – „bronzový“ odznak).

Na místě pak bude k dispozici jubilejní brožura a objednavatelé dopisnic České pošty s naším přítiskem k 80. výročí založení klubu dle návrhu akad. malíře Pavla Sivka si budou moci čisté dopisnice vyzvednout. V této souvislosti můžeme dodat, že námi zadané příležitostné razítko, rovněž dle návrhu akad. malíře Pavla Sivka, bude pošta Praha 1 používat až ve výroční den, resp. v sobotu 13.5.2023, tzn. – objednané dopisnice s otiskem příležitostného razítka budou vydávány až na naší červnové schůzce.

Těším se na setkání s vámi.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 
Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar