Materiály z přednášek


Seriál o specializovaných oborech (Václav Nebeský)

V časopise Filatelie vycházel v letech 1965-1966 v rubrice „Specializované obory“ seriál o této obsáhlé kategorii sběratelství. Jeho autorem byl Václav Nebeský. První díl vyšel ve dvojčísle 17-18 v roce 1965. Celkem bylo uvedeno 15 dílů. V následující tabulce vám nabízíme ve formátu PDF všechny díly tohoto seriálu o specializovaných oborech. U každého dílu je v závorce uveden rok vydání časopisu Filatelie a jeho číslo.

Oběti války v poštovních dokladech (Lubor Kunc)

Dne 12.6.2014 byla otevřena 3.část výstavy „Pošta za Velké války …“ (filatelistická). Po představení aršíku „Obětem 1. sv. války“ a autogramiádě následovala přednáška Lubora Kunce (předsedy ČMSPH a Sekce polních pošt) s názvem „Oběti války v poštovních dokladech“. S jeho souhlasem vám přinášíme v elektronické podobě celou přednášku. K dispozici máte soubor ve formátu PDF (velikost cca 12 MB).

Polní pošta československé armády 1938 (Lubor Kunc)

Dne 3.10.2013 se konala druhá přednáška z 34.přednáškového cyklu z názvem „Polní pošta československé armády 1938“. Se souhlasem přednášejícího Lubora Kunce zveřejňujeme odkaz na stažení této přednášky ve formátu PDF (velikost souboru 12 MB). Fotogalerii z přednášky si můžete prohlédnout zde.

110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc)

Dne 4.4.2024 se konala osmá přednáška z 44.přednáškového cyklu z názvem 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty. Se souhlasem přednášejícího Lubora Kunce zveřejňujeme odkaz na stažení této přednášky ve formátu PDF (velikost souboru 12 MB). Fotogalerii z přednášky si můžete prohlédnout zde.

Zkratky základních služeb v otisku nového výplatního stroje

Tabulky obsahují přehled zkratek základních služeb používaných v otisku nového výplatního stroje

Dvacet MS v kopané - exponát (Stanislav Kamenický)

Na této stránce máte připraven ke stažení exponát Stanislava Kamenického – 20 MS v kopané s filatelistickými artefakty. Stáhnout si jej můžete ve formátech (DOC, DOCX, PDF nebo ZIP).

Filatelistické zajímavosti KLDR (K. F. Pešák)

Mnozí z vás máte ještě v paměti přednášku Ing. Františka Komerse o filatelii Jihovýchodní a centrální Asie (6.2.2014). Na přednášce byly promítnuty ukázky známek a celistvostí z Tibetu a Nepálu. KdoKLDR_VLAJKA pozorně poslouchal, jistě nepřeslechl i zmínku o KLDR (Korejské lidově demokratické republice) – o studii K.F.Pešáka z roku 1973Filatelistické zajímavosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato studie vyšla na pokračování v roce 1973 v časopise Filatelie v rámci tzv. Filatelistických sešitů. Seriál se objevil v číslech (10 – 14/1973).

Pro zájemce o filatelii KLDR jsme připravili ke stažení všechny díly této studie.

1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice (Ladislav Helcl)

První klubové odpoledne 35.přednáškového cyklu 2014-2015 zahajoval Ing. Ladislav Helcl přednáškou 1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice“. Prohlédnuto bylo téměř 200 dokumentů. Nyní máte možnost si je v klidu domova prohlédnout ještě jednou. Ke stažení vám nabízíme soubory ve formátu PDF nebo DOCX (velikosti cca 35 MB, resp. 88 MB).

Rumburský přetisk 1938 a jiné filatelistické dokumenty období Sudet (Tomáš Pazderník)

Tomáš Pazderník poskytl souhlas ke zveřejnění své přednášky, kterou si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech ve formátu PDF.

490 let poštovnictví v českých zemích

Čeští a středoevropští sběratelé poštovní historie si v roce 2016 připomínali významné výročí. Před 490 lety vzniklo organizované poštovnictví v českých zemí. Stalo se tak v úzké souvislosti se zvolením Ferdinanda Habsburského českým králem českými stavy. Tato událost se stala dne 23.10.1526.

Košické vydání 1945 (František Pastuszek)

Na začátku dubna 2017 se konalo klubové odpoledne s přednáškou (RNDr. František Pastuszek) Košické vydání 1945 – ze vzpomínek Jiřího Gregora, tehdejšího pracovníka tiskárny v Košicích. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF na odkazu uvedeném níže.

Norsko - celiny (Jaroslav Kejř)

Dne 4.1.2018 se konalo klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017-2018. Jaroslav Kejř přednášel o norských celinách z let 1872 – 1886. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout (PDF, DOC) na odkazu uvedeném níže.

Astrofilatelie (Julius Cacka)

Ing. Julius Cacka nás na dubnové přednášce (2019) zasvěcoval do problematiky astrofilatelie. Vysvětlil rozdíl mezi tematickým a astrofilatelistickým zpracováním výstavního exponátu. Dále použití známek v astrofilatelii a také představil “Modrého Mauricia” astrofilatelie. Dostali jsme souhlas přednášejícího se zveřejněním prezentace, kterou si můžete stáhnout (PDF) na odkazu uvedeném níže.

Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii (Milan Halousek)

Dne 5.5.2016 proběhla v Domě Portus další přednáška 36. cyklu. Přednášejícím byl Milan Halousek. Téma přednášky Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii navazovalo na ukončenou mezinárodní filatelistickou výstavu EUROSPACE 2016. Od p. Halouska jsme dostali souhlas ke zveřejnění jeho přednášky. Na níže uvedeném odkazu máte možnost si ji stáhnout ve formátu PDF a v klidu si ji prohlédnout.

Známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského pošt. archivu (David Kopřiva)

Ve čtvrtek 2.1.2020 se konalo klubové odpoledne v sále Dřevák Domu Portus s pokračováním našeho přednáškového cyklu 2019-2020 o poštovní historii a současnosti, tentokrát s přednáškou Davida Kopřivy „Československé známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského poštovního archivu“. V první části jsme se dozvěděli o nových směrech sbírání rakouských známek z konce monarchie, které jsou zároveň prvními známkami Československa. Druhá část byla věnována poštovnímu archivu (sídlil v budově hlavní pošty ve Vídni od roku 1902), jeho prodeji v roce 2015 do soukromých rukou a třetí část se věnovala ukázkám méně známých specialit vč. vzácností a jejich výskytu (většinu z nich bylo možné si osobně prohlédnout).

Poštovní spořitelnictví od roku 1883 (Jaromír Dalešický)

Ve čtvrtek 5.5.2022 se konalo klubové odpoledne v sále Dřevák Domu Portus s pokračováním našeho přednáškového cyklu 2021-2022 o poštovní historii a současnosti, tentokrát s přednáškou Jaromíra Dalešického „Poštovní spořitelnictví od roku 1883“. V první části jsme se dozvěděli o počátcích poštovního spořitelnictví od roku 1861, přes období první republiky, II. světové války jsme se přehoupli do 90. let. To byla na vzestupu Poštovní banka. Následně se dostaneme do roku 2000, kdy krach banky podle studií ČNB znamenal ohrožení stability finančního sektoru. Přečíst si můžete i o dalších aktivitách v ČSOB po roce 2000. Celou prezentaci s přednášky si můžete stáhnout ve formátu PDF.


Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar