Category Archives: 70 let klubu

KF 00-15 – pamětní fotokniha


V květnu 2013 oslavil náš klub 70. výročí svého založení, tehdy jako Odbor filatelie S.K. zaměstnanců hlavního města Prahy (od r. 1965 nese náš klub název Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha). Oslavy výročí klubu byly mimořádným podnětem k aktivizaci celé naší klubové základny. Ihned po loňských květnových oslavách jsme zahájili činnost klubových internetových stránek www.kf0015.cz, které dosáhly nebývalého rozvoje a za tu dobu již dosáhly přes 24 tisíc přístupů. Rovněž v dalších aktivitách dosahujeme velmi dobrých výsledků s nebývalým ohlasem filatelistických odborníků i veřejnosti (odborné přednášky, exkurze, propagace české známkové tvorby, propagace činnosti Poštovního muzea a Poštovní minigalerie České pošty, s.p., a Clubu gentlemanů Žižkov, podíl na návrzích a realizaci nových příležitostných razítek aj.).

 

Filatelistický život našeho klubu v letech 1943/44


Téměř rok uplynul od oslav 70 let existence našeho klubu. Jaký byl filatelistický život jeho členů ve válečných letech 1943/1944? V prosinci 1943 a lednu 1944 probíhal zimní přednáškový cyklus. Byly prosloveny tyto přednášky, které byly doplněny „expozicemi ukázkových sbírek„ a „promítány světelné obrazy“:

 

Tečka na závěr našich oslav 70.výročí klubu


Dny od září roku 2012 do konce prosince 2013 se nesly ve znamení oslav 70.výročí založení našeho klubu filatelistůsběratelů specializovaných oborů. Blíží se konec roku 2013 a s jeho odchodem mizí v historii a archivu naše připomenutí vzniku a sedmdesátileté existence našeho společenství. Všechny akce uspořádané naším klubem měly více či méně vztah k tomuto milníku. Byly to přednášky, minivýstavka, příspěvky na našich vzniklých webových stránkách, brožura se vzpomínkou na začátky klubu, otce-zakladatele a čestného předsedy Václava Nebeského, obory, které jsme podporovali, slavnostní setkání se členy a příznivci klubu s ucelenou prezentací v Divadle u Valšů, procházky Prahou, exkurze do prostorů pošty a Státní tiskárny cenin, účast na akcích spřízněných spolků, vytvoření předmětů filatelistického zájmu a další akce. Naše výročí si s námi připomněli i významné osobnosti – vysocí představitelé České pošty, Poštovního muzea, výtvarníci, rytci a jiní přátelé. Věřím, že dojmy, zážitky, informace a zejména připomenutí naší identity zůstanou v myslích nás všech i pro příští léta.

 

Bulletin Klubu kultury SN ČR – 4/2013


Součástí syndikátu novinářů (SNČR) je Klub kultury (KK SNČR), jako jeden z jeho nejstarších klubů.


 

Fotogalerie z oslav III


Součástí programu oslav 70. výročí KF 00-15 Praha byla dne 1.11.2012 uskutečněna členská schůze KF 00-15 informující o přípravě oslav. Následovala beseda s rytcem Mildou Bláhou, spojená s použitím reklamního nepoštovního razítka.


 

Nerealizované artefakty (obálky)


V rámci příprav oslav 70. výročí klubu vypracoval Ivan Leiš čtyři návrhy na obálky s přítisky k výročí klubu pro potřeby filatelistů se záměrem je používat v den výročí založení klubu 13.5.2013. Na tomto místě jsou reprodukovány tři:


 

Klubové artefakty prošlé poštou


Na první klubové schůzce (5.9.2013) v novém přednáškovém cyklu byly během besedy (věnované klubovým oslavám), promítnuty i ukázky poštou prošlých dopisů a dopisnic s příležitostným razítkem, které používala pošta Praha 1 dne 3.dubna 2013 pak 13., 14. a 15. května 2013, též s využitím známek s personifikovanými kupóny z upravených tiskových listů, které u odboru PostFila České pošty objednal náš klub.


 

Klubová minivýstavka – ohlédnutí


Ohlédnutí za klubovou minivýstavkou v Domu Portus


 

Fotogalerie z oslav II


Fotogalerie z oslav 70 let klubu 13.5.2013


 

Vydané artefakty


1. Upravený tiskový list s kupony (UTL)

UTL s 9 známkami („Brána s pávem“ – dle výtvarného návrhu Karla Zemana s nominální hodnotou „A“) a 12 kupony (9 kuponů s jednotnou úpravou obsahující text 70 let KF, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha 1943 – 2013 a logo klubu, které vytvořil malíř a grafik Karel Dvořák). Kupony na pravé straně jsou odlišné, horní kupon dle návrhu České pošty, prostřední kupon obsahuje karikaturu Václava Nebeského od autora J. Kotrby a dolní kupon faksimile prvního klubového razítka.

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar