Klubová minivýstavka – ohlédnutí


Ohlédnutí za klubovou minivýstavkou v Domu Portus


Ve čtvrtek 5.9.2013 jsme se v prvním klubovém setkání po prázdninovém období ohlédli za oslavami našeho kulatého výročí. Připomněli jsme si i minivýstavku ve vestibulu Domu Portus. Několik našich členů se na mne obrátilo, abych detailněji popsal vystavené exponáty. Rád to činím. Výstavka byla zahájena vernisáží dne 2.5.2013 a byla součástí mé přednášky o specializovaných oborech ve spojení naším klubem. Ukončena byla 27.6.2013. Naši členové, sympatizanti, ale i návštěvníci Domu Portus a laická veřejnost měli možnost se seznámit prostřednictvím vystavených exponátů jednak s činností a sběratelským zaměřením klubu, ale též výsledky naší práce za dlouhé období sedmdesáti let (vitrína č. 1). Ve vitríně č. 1 – kurátorem této vitríny a majitelem většiny exponátů byl Ivan Leiš (exponáty k výstavě uspořádané k výročí 100 let R-nálepek v českých zemích 1886–1986 byl Pravoslav Kukačka, R-nálepky dodal Ladislav Čechák). Druhou vitrínou jsme připomněli práci známého rytce Mildy Bláhy na několika málo ukázkách z jeho rozsáhlého díla. Exponáty dodal Milda Bláha a výstavu uspořádal ideově i prakticky Pravoslav Kukačka. Na malém prostoru jsme měli možnost ukázat alespoň malý pohled na obě činnosti. Část exponátů byla trojrozměrná.


Vitrína č. 1 (klubová) měla hlavní motto

„Z historie KF 00-15 a specializované obory“.


Tvořily ji tři části:

a) Co sbíráme? Ukázky z několika oborů.

b) Připomínka hlavních výstavy uspořádaných klubem. Ukázka předmětů poštovního provozu.

c) Ukázka publikační činnosti členů klubu.

Zbylo toho hodně k ukázce, bohužel technické možnosti byly omezené. Zejména se nedostávalo místo. V průvodním depozitáři byly uloženy diplomy a medaile, které obdrželi členové klubu za výstavní činnost (exponáty) anebo za účinnou pomoc při organizaci filatelistických výstav a dalších akcí. Zde byly i ukázky exponátů nejen dospělých, ale i našich mládežníků ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy klub pod vedením jejich vedoucího Vladimíra Vaňka prožíval svůj rozkvět. Ty se do vitrin pro nedostatek místa a pro složitost vystavení bohužel nedostaly. Na Exponetu či nověji na našich stránkách existuje možnost si najít šest exponátů našich členů a tím si virtuálně rozšířit shlédnutou vitrínovou výstavu.


 

Stránky: 1 2 3

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar