Klubová minivýstavka – ohlédnutí


výplatní otisky 1946-1992″ (4 – 2 díly), Monografie  československých a českých známek a poštovní historie – Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích 20. díl autora Jiřího Kratochvíla (5), rukopis „Československé výplatní otisky 1926-1992“ autorů Roberta di Casoly a Ivana Leiše (s přispěním Richarda Stambaugha) (6), zpravodaj Výplatní otisky z let 1978-1989 odpovědného redaktora Ivana Leiše a redaktora Pavla Stříteského (7) a Zpravodaj KF 00-15 z let 1977-1983 redaktora Václava Mahovského (8). Dodávám, že tato malá ukázka byla jen malým zlomkem naší publikační činnosti.


Druhá vitrína  ukázala výběr (zlomek) z rozsáhlé práce

významného českého rytce Mistra Mildy Bláhy.

Název expozice byl: „Pocta rytci Mildovi Bláhovi – ukázky z tvorby“. 


Část exponátů byla ve vitrínách, část v průvodních depozitářích pro nedostatek místa. V dolní části a na zadní stěně vitriny jsme viděli zvětšené návrhy razítek s otisky v originální velikosti, ukázky štočků, razítek a výplatních otisků. Napravo byly fotografie Mildy Bláhy s panem prezidentem Václavem Havlem, Mildy Bláhy v dílně a jeden z výsledků práce: dopisnici Věry Čáslavské s příležitostným razítkem. Uprostřed byly trojrozměrné exponáty štočků, válečkových razítek apod.

Pro úplný přehled uvádím, co z trojrozměrných předmětů (některé z nich nebyly určeny pro poštovné provoz) bylo Mistrem poskytnuto k vystavování (na některé se nedostalo): raznice – rytina na zbraňové součásti – hlavice razítkovacího stroje Grafos s rytinou – ukázka medaile – součást mechanismu strojku Postalia se štočkem – jednotlivé štočky do strojků Postalia – štočky do razítkovacího stroje Hasler – ruční válečkové razítko – pečetítko – plombovací kleště a ukázka olůvka  pečetítka. Dále to byly zkouška rytiny ručního příležitostného razítka – polotovar příležitostného razítka – razítko poštovny nepřijaté do provozu – ukázka okresního razítka – rytiny razítka vlakové pošty – ukázka razítka.

Veškeré ukázky rytin razítek v této expozici byly buď polotovary, zkušební kusy rytce nebo razítka dodatečně záměrně upravená, aby se předešlo jejich případnému zneužití.

IVAN_LEIS

Na konec této poznámky dodávám, že nepřikládám žádné ilustrace. Tyto čtenář či zájemce mohl vidět v zahajovací přednášce v září v našem klubu či zahlédnout na promítaném filmu „Oslavy 70“ Ivana Leiše anebo může ještě vidět v archivu fotografií.

Ing. Ivan Leiš  Email na Ing. Ivana Leiše


 

Stránky: 1 2 3

Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar