Category Archives: Fotogalerie – klub

Z historie pošt města Prahy do roku 1918 – fotogalerie z přednášky


Ve čtvrtek 2. května jsme se opět sešli na klubové schůzce v Domě Portus, jejíž součástí byla přednáška pana Jaroslava Pecha na téma Z historie pošt města Prahy do roku 1918. Přednášku zahájil a přednášejícího a posluchače přivítal p. Ladislav Čechák, člen výboru klubu – organizátor odborné činnosti.

 

Další vynikající přednáška – Lubor Kunc v našem klubu 4.4.2024


Ve čtvrtek 4.4.2024 jsme v rámci naší klubové schůzky v Domě Portus měli příležitost vyslechnout vynikající přednášku p. Lubora Kunce, předsedy Českomoravské společnosti pro poštovní historii Svazu českých filatelistů a Sekce polních pošt uvedené odborné společnosti, na téma 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty. Jednalo se již o pátou přednášku pana Kunce v našem klubu, opět vysoce odbornou a přitom poutavým způsobem přednesenou, k čemuž přispěla promítaná prezentace.

 

Přídavná razítka poštovních úřadů v 19. století – fotogalerie z přednášky


Ve čtvrtek 7.března 2024 jsme se opět sešli na klubové schůzce v Domě Portus, jejíž součástí byla přednáška našeho přítele, zaníceného poštovního historika Ing. Luďka Janů na téma Přídavná razítka poštovních úřadů.

 

Přednášková lahůdka v podání Zdeňka Štěpána


Ve čtvrtek 1. února 2024 se konala naše druhá klubová schůzka v roce 2024, její součástí byla odborná přednáška, kterou nám přednesl pan Zdeněk Štěpán, člen našeho klubu na téma Slovensko 1939 a jeho přetisková provizoria. Podstatným znakem této přednášky bylo její zarámování do historických souvislostí, počínaje Pittsburskou dohodou ze dne 30.5.1918, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, ve kterém mělo mít Slovensko svou samostatnou státní správu, parlament a soudnictví.

 

První klubová schůzka v novém roce s přednáškou p. Vladimíra Dražana


Ve čtvrtek 4. ledna se konala naše první klubová schůzka v novém roce 2024. A jako obvykle, její součástí byla odborná přednáška, kterou nám tentokrát přednesl pan Vladimír Dražan, člen Klubu filatelistů 00-65 Apollofila, Praha, na téma Celiny Japonska z let 1873 – 1906. Toto téma, na první pohled náročné, nám pan Dražan dovedl přiblížit tak poutavě, že jsme se hravě přenesli do Japonska uvedeného období.

 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 5.10.2023


Dne 5.10.2023 se v rámci klubové schůzky v Domě Portus konala přednáška p. Josefa Chudoby (KF 04-01 Liberec) na téma Novinové známky Československa 1918 – 1939. Pan Chudoba nás seznámil s poštovním použitím novinových známek (tuzemsko i cizina) – poštovní tarify. Další část přednášky byla zaměřena na označení tiskových desek novinové známky 5h (zelená), na deskové vady a retuše a na desková čísla.

 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.4.2023


Dne 6.4.2023 se v rámci klubové schůzky v Domě Portus konala přednáška p. Martina Holého, vedoucího oddělení Známková tvorba České pošty, s.p., na téma Proces zrodu poštovních známek České republiky. Pan Martin Holý seznámil posluchače s celou cestou vzniku nové známky, která začíná schválením námětu Komisí pro přípravu emisního plánu poštovních známek Ministerstva průmyslu a obchodu, které je vydavatelem poštovních známek (komise rozhoduje o ročních emisních plánech s tříletým předstihem). Následuje předání návrhů České poště, s.p., která je producentem a distributorem poštovních známek a držitelem poštovní licence. Autory známek vybírá Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty (dvouletý předstih před plánovaným vydáním). Na základě rozhodnutí této komise pak oddělení Známková tvorba určí technologii výroby a formát známky ve spolupráci s dalšími útvary České pošty. Proces pak vede k tisku v Tiskárně Hradištko, s.r.o. (ofset, ocelotisk, kombinace), a distribuci známek v síti České pošty pak organizuje především útvar Postfila.

 

Klubová schůzka s přednáškou Dr. Petra Záruby


 

Liberecké ohlédnutí aneb jak sestavit filatelistický exponát


Národní komisař SČF nebo člen mezinárodní jury na světových filatelistických výstavách. V období 2009 – 2013 ředitel Evropské filatelistické asociace (FEPA). Předseda organizačních výborů Světových výstav PRAGA 2008 a PRAGA 2018. Čestný předseda Svazu českých filatelistů. Juryman pro poštovní historii. Úspěšný vystavovatel a tak dále. Výčet všech jeho funkcí či úspěchů by ovšem mohl být mnohem delší.

 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.10.2022


Vážení přátelé, přinášíme fotogalerii z dalšího klubového odpoledne přednáškového cyklu 2022-2023. Ve čtvrtek 6.10.2022 se konala odložená přednáška s názvem Automatové známky České republiky – uzavřená známková oblast. Tomáš Šilhán seznámil přítomné s automatovými známkami (v provozu v letech 2000 – 2020), s fungováním známkového automatu. Dále pak s vadami při tisku (flexotisk) známek a dalšími.

V zavedené české poštovní terminologii byly do automatu vkládány nálepky a až po tisku nominální hodnoty automat vydal zákazníkovi poštovní známku.

Ve filatelistické terminologii jsou však jako známka uváděny i tyto polotovary bez natištěné hodnoty.

Jednotlivé motivy na nálepkách jsou od r. 2000 – Hrad Veveří (tištěno ve Francii), od r. 2002 – Hrad Zvíkov (tištěno v Kolíně), od r. 2005 – Jindřichův Hradec a od r. 2008 – zámek Průhonice.

V průběhu přednášky byly promítány materiály, které v současné době vychází jako seriál na pokračování v časopise Filatelie.

Automatové známky (Tomáš Šilhán) – seriál na pokračování:

  • Filatelie č. 8/2021 – str. 1 – 8

  • Filatelie č. 9/2021 – str. 9 – 16

  • Filatelie č. 10/2021 – str. 17 – 24

  • Filatelie č. 12/2021 – str. 25 – 32

  • Filatelie č. 6/2022 – str. 33 – 36

  • Filatelie č. 9/2022 – str. 37 – 44

Pro další doplnění seriálu sledujte obsah dalších čísel časopisu Filatelie.

Fotogalerii připravil Ing. Tomáš Chudoba. 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar