Category Archives: Fotogalerie – klub

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.4.2023


Dne 6.4.2023 se v rámci klubové schůzky v Domě Portus konala přednáška p. Martina Holého, vedoucího oddělení Známková tvorba České pošty, s.p., na téma Proces zrodu poštovních známek České republiky. Pan Martin Holý seznámil posluchače s celou cestou vzniku nové známky, která začíná schválením námětu Komisí pro přípravu emisního plánu poštovních známek Ministerstva průmyslu a obchodu, které je vydavatelem poštovních známek (komise rozhoduje o ročních emisních plánech s tříletým předstihem). Následuje předání návrhů České poště, s.p., která je producentem a distributorem poštovních známek a držitelem poštovní licence. Autory známek vybírá Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty (dvouletý předstih před plánovaným vydáním). Na základě rozhodnutí této komise pak oddělení Známková tvorba určí technologii výroby a formát známky ve spolupráci s dalšími útvary České pošty. Proces pak vede k tisku v Tiskárně Hradištko, s.r.o. (ofset, ocelotisk, kombinace), a distribuci známek v síti České pošty pak organizuje především útvar Postfila.

 

Klubová schůzka s přednáškou Dr. Petra Záruby


 

Liberecké ohlédnutí aneb jak sestavit filatelistický exponát


Národní komisař SČF nebo člen mezinárodní jury na světových filatelistických výstavách. V období 2009 – 2013 ředitel Evropské filatelistické asociace (FEPA). Předseda organizačních výborů Světových výstav PRAGA 2008 a PRAGA 2018. Čestný předseda Svazu českých filatelistů. Juryman pro poštovní historii. Úspěšný vystavovatel a tak dále. Výčet všech jeho funkcí či úspěchů by ovšem mohl být mnohem delší.

 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.10.2022


Vážení přátelé, přinášíme fotogalerii z dalšího klubového odpoledne přednáškového cyklu 2022-2023. Ve čtvrtek 6.10.2022 se konala odložená přednáška s názvem Automatové známky České republiky – uzavřená známková oblast. Tomáš Šilhán seznámil přítomné s automatovými známkami (v provozu v letech 2000 – 2020), s fungováním známkového automatu. Dále pak s vadami při tisku (flexotisk) známek a dalšími.

V zavedené české poštovní terminologii byly do automatu vkládány nálepky a až po tisku nominální hodnoty automat vydal zákazníkovi poštovní známku.

Ve filatelistické terminologii jsou však jako známka uváděny i tyto polotovary bez natištěné hodnoty.

Jednotlivé motivy na nálepkách jsou od r. 2000 – Hrad Veveří (tištěno ve Francii), od r. 2002 – Hrad Zvíkov (tištěno v Kolíně), od r. 2005 – Jindřichův Hradec a od r. 2008 – zámek Průhonice.

V průběhu přednášky byly promítány materiály, které v současné době vychází jako seriál na pokračování v časopise Filatelie.

Automatové známky (Tomáš Šilhán) – seriál na pokračování:

  • Filatelie č. 8/2021 – str. 1 – 8

  • Filatelie č. 9/2021 – str. 9 – 16

  • Filatelie č. 10/2021 – str. 17 – 24

  • Filatelie č. 12/2021 – str. 25 – 32

  • Filatelie č. 6/2022 – str. 33 – 36

  • Filatelie č. 9/2022 – str. 37 – 44

Pro další doplnění seriálu sledujte obsah dalších čísel časopisu Filatelie.

Fotogalerii připravil Ing. Tomáš Chudoba. 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 7.4.2022


Vážení přátelé, přinášíme fotogalerii z dalšího klubového odpoledne přednáškového cyklu 2021-2022. Ve čtvrtek 7.4.2022 se konala několikrát odložená přednáška s názvem 100 let od zřízení poštovního úřadu na letišti Kbely a jeho využívání leteckou poštou. Jiří Kratochvíl a Bedřich Helm seznámili přítomné se stoletou historií poštovního úřadu na letišti Kbely. V průběhu přednášky byly promítány fotografie z letiště Kbely a z letiště v Praze-Ruzyni a dále celistvosti z různého období s různými razítky poštovního úřadu.

Fotogalerii připravil Ing. Tomáš Chudoba.


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.1.2022


Česká poštaVe čtvrtek 6. ledna 2022 jsme se při respektování všech aktuálních protiepidemických opatření opět sešli v Domě Portus na klubovém odpoledni, jehož součástí byla i další přednáška 42. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, tentokrát přednáška Ing. Romana Knapa Aktuální témata České pošty, s.p.. Odbornou část klubového odpoledne zahájil a přítomné přivítal Ing. Ladislav Čechák, člen výboru klubu. Popřál všem především pevné zdraví do roku 2022 a vyjádřil víru v uskutečnění všech dalších pravidelných schůzek a přednášek v průběhu roku. S upřímnou radostí přivítal hosty klubového odpoledne – generálního ředitele České pošty, s.p., Ing. Romana Knapa a tiskového mluvčího České pošty Ing. Matyáše Vitíka. S upřímnou radostí hlavně proto, že se to konečně napotřetí podařilo. Vždyť tato přednáška pana generálního ředitele měla svůj první termín již 2. dubna 2020, pak 7. ledna 2021 a teprve teď se to podařilo. Zatracený covid!

Slova se dále ujal Ing. Jiří Marko, předseda výboru klubu, který rovněž přivítal všechny přítomné na klubovém odpoledni v Domě Portus. V úvodu svého vystoupení připomněl smutnou událost, že nás 15. prosince 2021 ve věku 71 let navždy opustil PhDr. Jan Galuška, emeritní ředitel Poštovního muzea. Kromě další spolupráce s ním vzpomínáme zejména na jeho přednášku, kterou pronesl v našem klubu 5. března 2015 na téma Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země. Přítomní poté uctili památku Dr. Galušky minutou ticha. Ing. Marko se dále m.j. zmínil, že pořádání našich klubových odpolední s odbornými přednáškami muselo být přerušeno v období od listopadu 2020 do května 2021 vzhledem k epidemické situaci a z ní vyplývajících restrikcí. V závěru cyklu přednášek 2020 – 2021, resp. v červnu 2021 se nám alespoň podařilo zorganizovat přednášku věnovanou modrým výplatním otiskům. Sezónu 2021 – 2022 jsme v září minulého roku zahájili členskou schůzí klubu a již od října probíhají odborné přednášky 42. přednáškového cyklu. A právě na této, lednové schůzce napjatě očekáváme přednášku Ing. Romana Knapa.

Ing. Roman Knap, generální ředitel České pošty, tohoto důležitého státního podniku, jehož každodenní činnost vnímáme my, filatelisté a amatérští poštovní historici specifickým úhlem pohledu, nám svou přednáškou s prezentací přiblížil své vize dalšího směřování státní pošty v aktuální nelehké ekonomické, společenské i politické situaci, kdy půjde o organizační změny podniku, o racionalizaci funkcí sběrných přepravních uzlů a kdy nastane úbytek listovní pošty vzhledem k rozšíření povinnosti dalších subjektů využívat datové schránky. Ve svém vystoupení nás přesvědčil o své detailní znalosti práce pracovníků na nejrůznějších pozicích a o svém zájmu o jejich problémy (pokračování textu za fotogalerií).
Je bezesporu, že v prostředí našeho klubu filatelistů musel Ing. Roman Knap v závěru svého vystoupení očekávat diskusi s řadou dotazů a podnětů se vztahem k filatelii, provozu na poštách a doručování. Jako filatelisté se zájmem o poštovní provoz jsme z jeho odpovědí ocenili, jaký zájem věnuje Ing. Knap problematice známkové tvorby od návrhů námětů nových známek přes práci s výtvarníky a rytci až po problematiku tisku, včetně ekonomických, technických i enviromentálních souvislostí. V této části diskuse vystoupili Ing. Břetislav Janík, bývalý vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty, a p. Martin Holý, současný vedoucí tohoto oddělení, a doplnili odpovědi generálního ředitele o některé specifické souvislosti známkové tvorby, a to jak z řešených případů v nedávné minulosti, tak i ze současných podmínek, např. pokud se jedná o vydávání známek se sportovními náměty k významným sportovním událostem. Velmi rádi jsme také vyslechli slova, z nichž vyplynul mimořádný zájem Ing. Knapa o důstojné postavení Poštovního muzea s jeho historickým a společenským významem v začlenění do státní pošty. Bylo nám též velmi sympatické, že Ing. Knap se v postavení generální ředitele neváhá zabývat osobně i jednotlivými drobnými podněty klientů České pošty s cílem zlepšit její obraz v očích široké veřejnosti.

Z fotoreportáže, kterou pořídil Ing. Tomáš Chudoba, jsme vybrali 30 snímků pro připojenou fotogalerii. Současně přikládáme soubor s prezentací, kterou nám Ing. Roman Knap pro tento účel poskytl.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 3.6.2021


Po osmiměsíční pauze zapříčiněné koronavirem jsme mohli konečně uspořádat klubové odpoledne s odbornou přednáškou. Přednáška na téma Modré digitální otisky výplatních strojů se původně měla uskutečnit již v červnu 2020, nicméně okolnosti nám to jak známo nedovolily. Ve čtvrtek 3.6.2021 tak do Domu Portus po delší pauze dorazili členové našeho klubu, aby si vyzvedli filatelistické novinky (zajišťoval p. Všetečka), nové členské průkazy a prémie SČF z loňska (zajišťoval p. Kukačka). Jiří Maier rovněž kontroloval, zda byly řádně uhrazeny členské příspěvky. Na celou organizaci pak dohlížel p. Čechák, který zajišťoval mj. i dodržování protipandemických opatření.

 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 2.1.2020


Ve čtvrtek 2.1.2020 se konalo další klubové odpoledne v sále Dřevák Domu Portus s pokračováním našeho přednáškového cyklu 2019-2020 o poštovní historii a současnosti, tentokrát s přednáškou Davida Kopřivy Československé známky předběžné a souběžné – rarity z vídeňského poštovního archivu.

 

Klubová odpoledne (únor, březen, duben 2019)


Přinášíme vám souhrn tří přednášek, které se konaly v období únor – duben 2019.

Jaroslav Borůvka přednášel o poštovní historii Jaroměře. V roce 2015 vydalo Městské muzeum jeho knihu Poštovní historie královského věnného města Jaroměř, která v roce 2016 získala na mezistátní Česko–Slovenské výstavě ve Žďáru nad Sázavou ve třídě filatelistické literatury první místo a cenu jury.

Dalším přednášejícím byl pan Michal Hauzr. Prezentace „Poštovní zásilky v přeshraničním styku za protektorátu Čechy a Morava“ byla zaměřena na přeshraniční poštu (materiál byl shromažďován v průběhu 30 let) a obsahovala několik zajímavých položek.

Ing. Julius Cacka nás zasvěcoval do problematiky astrofilatelie. Vysvětlil rozdíl mezi tematickým a astrofilatelistickým zpracováním výstavního exponátu. Dále použití známek v astrofilatelii a také představil „Modrého Mauricia“ astrofilatelie.


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 3.1.2019


Ve čtvrtek 3.1.2019 se konalo další klubové odpoledne v sále Dřevák Domu Portus s pokračováním našeho přednáškového cyklu 2018-2019 o poštovní historii a současnosti, tentokrát s přednáškou Mgr. Michala Musila „Rakouské novinové kolky“.

Klubová schůzka začala samozřejmě výdejem připravených novinek u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky, úhradami členských příspěvků na rok 2019 u pokladníka p. Jiřího Maiera (pokud někteří naši členové ještě úhradu neprovedli) a vydáváním členských prémií za rok 2018 u jednatele Ing. Pravoslava Kukačky (zejména šlo o druhou členskou prémii – služební zálepku České pošty s novoročním přáním).

Přednášku Mgr. Michala Musila, člena Klubu filatelistů 06-40 „Vysočina“ Jihlava a předsednictva SČF, zahájil náš „vzdělavatel“ – organizátor odborné činnosti Ing. Ladislav Čechák přivítáním přednášejícího a posluchačů. Krátké slovo si pak vzal jednatel klubu Ing. Pravoslav Kukačka a stručně zhodnotil význam minulého roku 2018 pro náš klub, který oslavil 75.výročí svého založení a stal se pobočným spolkem SČF. Rovněž zmínil, že ke konci roku 2018 došlo ke změně ve výboru – předseda Ing. Ivan Leiš se po předchozím avizování vzdal svých funkcí, zejména z důvodů významné změny bydliště. Na jaře 2019 bude klub konat členskou schůzi, na které může dojít k doplnění výboru a k takovým návrhům jednatel přítomné členy klubu vyzval. Všem přítomným v sále pak popřál do nového roku 2019 zdraví, štěstí a mnoho dalších sběratelských a badatelských úspěchů.

Následovala přednáška Mgr. Michala Musila s perfektně připravenou prezentací, doprovázená zajímavou diskusí posluchačů. Malou amatérskou fotogalerii připravil Ing. Pravoslav Kukačka.

Autor příspěvku: Ing. Pravoslav Kukačka


 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar