Přijímáme nové členy


Náš Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. (IČ: 07235348, https://www.kf0015.cz/), přijímá nové členy, a to jak zájemce o tradiční sběratelské filatelistické obory, ale také sběratele otisků poštovních razítek všeho druhu (příležitostných ručních i strojových, otisků výplatních strojů a dalších), poštovních nálepek (R-nálepek a nálepek APOST, včetně příležitostných), celistvostí prošlých poštou a poštovních dokladů a amatérské poštovní historiky (např. se zájmem o určitý region). Vstupem do našeho klubu – pobočného spolku se člen stává také členem Svazu českých filatelistů, z.s. (dále jen „SČF“, IČ: 00442976, http://www.informace-scf.cz/). Rovněž přijímáme členy formou přestupu z jiných klubů filatelistů, např. z těch, které ukončily svoji činnost.

Každému zájemci o členství doporučujeme, aby se nejprve seznámil s činností našeho klubu na našich klubových schůzkách, na kterých informujeme o pořádání odborných přednášek o poštovní historii a současnosti a na kterých můžeme debatovat o nejrůznějších odborných zájmech a metodách sbírání. Naše klubové schůzky se konají každý první čtvrtek v měsíci kromě července a srpna v době od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.), v Praze 1, Starém Městě, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), viz mapka na našich internetových stránkách. Naše klubové schůzky jsou volně přístupné veřejnosti, seznámíte se zde s celou řadou sběratelů a s našimi službami pro členy, což může být pro zájemce o členství přínosné.

O našem klubu, jeho činnosti, o orgánech klubu a převažujícím sběratelském zaměření našich členů získáte řadu informací na již výše zmíněných internetových stránkách https://www.kf0015.cz/ a na dalších doménách třetího řádu https://special.kf0015.cz/ a https://modry.kf0015.cz/. Vytvoření, resp. zveřejnění dalších webových stránek připravujeme. Budeme rádi, když nám s tvorbou stávajících i nových webů a jejich náplní budete nápomocni Vašimi příspěvky, novými objevy, ukázkami ze sbírek a komentáři.

Součástí činnosti našeho klubu je také novinková služba českých a slovenských poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu (např. obálky prvního dne, známkové sešitky a poštovní celiny). O aktuálních možnostech odběrů Vás na klubových schůzkách může seznámit správce klubové novinkové služby. Předpokládáme osobní odběr připravených novinek na schůzkách proti hotovosti, a to nejméně jednou za tři měsíce. U nových objednávek přijímáme zúčtovatelné zálohy podle předpokládaného rozsahu odběrů novinek (inkasované trvalé zálohy pak mohou být upravovány a jsou vráceny členům při ukončení odběrů z novinkové služby). Naše novinková služba nabízí členům klubu také mimořádné produkty České pošty, s.p., odboru PostFila, pokud klub takovou nabídku pro své členy obdrží. V takových mimořádných případech informujeme členy klubu hromadnou e-mailovou zprávou a objednávky přijímáme odpovědí také ve formě e-mailu.

Korespondence, resp. komunikace se členy a veřejností je zejména zajišťována jednatelem z klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz. Důležité klubové informace, pozvánky na klubové schůze, na přednášky a další akce a aktuální nabídky jsou členům klubu rozesílány hromadnými e-maily. V takových e-mailech nebudou adresy příjemců ve Vaší došlé poště vidět – jsou umísťovány do rubriky tzv. skrytých adres, resp. skrytých kopií. Pokud pak jde o zprávy došlé do klubové e-mailové schránky, tak ty jsou automaticky rozesílány na osobní e-mailové adresy členů výboru klubu, kteří pak mohou podle svých funkcí potřebné záležitosti vyřizovat přímo.

Základní povinností člena klubu je úhrada ročních klubových a svazových příspěvků. Pokud jde o jejich aktuální výši, tak členská schůze klubu, která se konala 1.6.2017, stanovila výše klubových členských příspěvků počínaje rokem 2018 (diferencovaných podle věku), a to pro členy do 70 let věku ve výši 100 Kč a u členů s dosaženým věkem 70 let (v daném roce) ve výši 50 Kč. Spolu se stávajícím svazovým členským příspěvkem v roční výši 250 Kč činí od roku 2018 celkově roční plné členské příspěvky 350 Kč a roční příspěvky pro členy od 70 let věku činí 300 Kč. Vybrané svazové příspěvky jsou klubem poukazovány na bankovní účet SČF. Při úhradě členských příspěvků obdrží člen od pokladníka klubu příspěvkovou známku na daný rok, kterou je třeba vylepit do členského průkazu SČF. Novým členům klubu vystavuje členské průkazy SČF jednatel klubu. V případě přestupu z jiného klubu předloží přestupující člen jednateli svůj členský průkaz z klubu, ve kterém byl členem, a jednatel do průkazu zaznamená příslušné změny. Klubové členské průkazy nejsou vydávány.

Na včasné úhrady svazových členských příspěvků (v termínu do 31.3. daného roku) je každoročně vázán výdej prémiových tisků, resp. prémií pro členy SČF. Pro informaci lze uvést, že v roce 2018 to byla jednak služební dopisnice České pošty s pozvánkou na Den české filatelie 2018 a služební zálepka České pošty s novoročním přáním. V předchozích letech to byly tzv. černotisky a pozvánky na Dny české filatelie. O vydání členských prémií rozhoduje každoročně SČF po dohodě s Českou poštou, s.p., a členové našeho klubu si je mohou osobně vyzvednout na klubových schůzkách po výzvě a sdělení, že klubu byly již dodány.

Vzhledem k maximální vytíženosti členů výboru klubu a ke specializacím jednotlivých členů se nemůžeme plně věnovat začínajícím sběratelům, technickým otázkám pořádání sbírek, oceňování sbírek a tvorbě exponátů, avšak v rámci našich schůzek a dalších akcí můžeme zájemcům pomoci nalézt cestu ke zjištění potřebných informací.

V současné době má náš klub 68 členů. Budeme se těšit na Váš zájem seznámit se s námi a event. do našeho klubu vstoupit.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.
zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel


Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar