Category Archives: Historie klubu

„Joe“ byl členem našeho klubu s číslem 1000


Je až neuvěřitelné, kolik významných a zajímavých filatelistických osobností prošlo naším klubem za jeho více jak sedmdesátiletou existenci. Jednou z takových osobností, která zaslouží naší vzpomínku je i všestranně nadaný MUDr. Josef „Joe“ Gruss, někdy též známý pod pseudonymem Joe Gruss (8.7.1884, Praha – 28.5.1968, Praha).

 

Z historie klubu: Myslíkova ulice č. 2 – Praha 2


Na zobrazených fotografiích je současná podoba místa, kam vedly kroky našich členů několikrát do měsíce od roku 1974 po dobu několika let, než jsme putovali na další místo. Tam, kde je nyní prodejna Rendl Light Studio, bylo Agitační středisko Národní fronty se vchodem z Myslíkovy ulice.

 

Začátky našeho klubu


Kronika Specializovaných oborů, která obsahuje i historii a nejdůležitější mezníky našeho klubu, jakož i výtah klubové kroniky otištěný v naší jubilejní brožuře v roce 2013, přispěly k osvětlení počátků našeho klubu po založení v roce 1943. Stále je však řada skutečností zahalena tmou.

 

Náš klub v roce 1976 (z historie)


Před několika dny jsem objevil ve svém archivu velmi zajímavý a pro mne cenný dokument, který více než vyčerpávajícím způsobem popisuje život našeho filatelistického klubu v roce 1976. Je to zpravodaj č.ZPRAVODAJ_01 4/1976, jehož aktivním redaktorem byl člen Václav Mahovský, který byl velkým propagátorem a sběratelem doporučených celistvostí R-nálepek. Zpravodaj neobsahoval odborné ZPRAVODAJ_0_Prednaskyčlánky, ale kompletní zápis z výroční členské schůze, z něhož vybírám některé zajímavé údaje. Pozornosti by neměl uniknout ani za článkem publikovaný seznam přednášek o filatelii (4. cyklus), které klub pořádal. Tento seznam je doplněn i o seznam přednášek dalšího klubu 00-65. Pokud si aktualizujete zveřejněnou kroniku našeho klubu, zcela jistě si některé údaje doplníte (kroniku najdete v brožuře k 70. výročí KF).

 

Filatelistický život našeho klubu 1977/1982 (2)


Díky Zpravodajům KF 00-15, které vycházely více méně pravidelně v období 1975-1982 a které velmi detailně zachovaly cenné informace ze života klubu. Navazuji na předchozí článek, který jsem věnoval zpravodajské činnosti klubu v těchto letech. Slíbil jsem, že se vrátím k dalším zajímavým informacím. Život klubu byl i v té době velmi bohatý.

 

Filatelistický život našeho klubu 1977/1982 (1)


Volně navazuji na první namátkovou poznámku o životě našeho klubu, kterou jsme zavěsili na stránky před několika týdny. Tehdy se střípky týkaly let krátce po založení klubu 1943/1944. Nyní přeskočíme řadu let a zastavíme se u období 1977/1982 a popíšeme jeden z fenoménů tehdejší doby – zpravodajství tištěnou formou.

 

Filatelistický život našeho klubu v letech 1943/44


Téměř rok uplynul od oslav 70 let existence našeho klubu. Jaký byl filatelistický život jeho členů ve válečných letech 1943/1944? V prosinci 1943 a lednu 1944 probíhal zimní přednáškový cyklus. Byly prosloveny tyto přednášky, které byly doplněny „expozicemi ukázkových sbírek„ a „promítány světelné obrazy“:

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar