Category Archives: Specializované obory

Nabídka Známkové tvorby – Svatá Ludmila


Česká pošta, s.p. připravuje k emisi příležitostného poštovního aršíku Svatá Ludmila autora Karla Zemana a rytce Miloše Ondráčka vydání speciálního kompletu pamětní obálky s vloženým pamětním tiskem. Pamětní tisk s otiskem rytiny z aršíku zhotovené ocelotiskovým strojem WAITE v černé barvě, bude doplněn ve spodní části číslováním.

Černotisk bude vložen do speciální pamětní obálky s otiskem rytiny z FDC (bez označení „FDC“) a doprovodným textem.

 

Nové vlastní známky: Český tenis 2021


Datum vydání: 6. 10. 2021


 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Ostrava 1 (100 let českého volejbalu) – aktualizace


Aktualizace 13.9.2021


 

Nové vlastní známky: Veletrh Sběratel 2021


Datum vydání: 10. 9. 2021


 

Nové vlastní známky: 75 let chovu zvířat v Safari Parku Dvůr Králové


Datum vydání: 10. 9. 2021


 

Nové vlastní známky: 100 let českého volejbalu


Datum vydání: 10. 9. 2021


 

Bulletiny R-nálepek – č. 9/2021


Předkládáme vám číslo 9/2021, které obsahuje:

  • Bulletin – základní informace – včetně přílohy

  • příloha – Vady na rámečcích podacích čísel (prezentování tiskových vad rámečků s podacími čísly 1 – 50)


Ve spolupráci se Štěpánem Kučerou zpracoval Jiří Marko


 

Nové vlastní známky: Boj s pandemií


Datum vydání: 18. 8. 2021


 

Nabídka Známkové tvorby – Fresky z Poštovního muzea


U příležitosti konání veletrhu Sběratel 2021 bude dne 10.9.2021 vydán tiskový list známek s kupony s přítisky Fresky z Poštovního muzea. Pro přítisk je použita známka kat.č. 1115 – Tančící dům „E“. Přítisky na kuponech obsahují ukázky freskové výzdoby Poštovního muzea v Praze vytvořené Josefem Navrátilem.

 

Tři nové návrhy Olympsportu – modré otisky Neopost a příležitostné razítko (aktualizace)


Aktualizace 28.7.2021