„Joe“ byl členem našeho klubu s číslem 1000


Je až neuvěřitelné, kolik významných a zajímavých filatelistických osobností prošlo naším klubem za jeho více jak sedmdesátiletou existenci. Jednou z takových osobností, která zaslouží naší vzpomínku je i všestranně nadaný MUDr. Josef „Joe“ Gruss, někdy též známý pod pseudonymem Joe Gruss (8.7.1884, Praha – 28.5.1968, Praha).

Je až neuvěřitelné, co za 83 let svého života dokázal ve svém občanském povolání a v dalších zájmových oblastech. Veřejné zdroje poskytují řadu detailů o jeho povolání gynekologa a porodníka, jakož i o jeho aktivitě ve sportu a olympijském hnutí. Skoupé jsou v dalším oboru, kterému se věnoval ve filatelii. V mém případě se stalo již pravidlem, že pokud jiné zdroje informací ve filatelii neexistují, tak otevřu vynikající knížku Václava Nebeského „Filatelistovo podzimní rozjímání“ (1975). Jak zpívají Werich s Voskovcem: „otevřeme bibli, tam to všechno je“. A skutečně.


Pocta ve formě legitimace s číslem 1000 vynikajícímu filatelistovi a člověku


GRUSS_FOTO_01Ti, kteří sledují náš web od roku 2013, roku jeho zřízení, již vědí, že náš klub byl založen uprostřed válečných let v roce 1943. První rok Václav Nebeský ve své knize popisuje první rok takto: „Míjí první rok výchovné a propagační činnosti, poznamenaný opravdovým zájmem o spolkové dění. Za dvanáct měsíců života klubu – od května 1943 do května 1944 – vydala novinková služba klubu členům za 1.600.000 K známek, pokladna při 932 členech vykazuje na hotovosti už 23.441 K. Stáváme se po Klubu českých filatelistů největším klubem v Ústředí a v nejbližší době přivítáme tisícího člena. „Uvažujeme, komu nabídnout tuto poctu, aby legitimace s číslem 1000 odpovídala významem svému nositeli. V červnu 1944 dovrší 60 let univerzitní profesor MUDr. Josef Gruss, předseda Ústředí filatelistických spolků, a není pochyb, že právě on bude nositelem onoho jubilejního čísla, v němž se tají úspěšná práce hrstky nadšenců z výboru klubu. A věříme, že čelný představitel českého filatelistického života neodmítne naši poctu. Legitimace byla slavnostně odevzdána, na svého tisícího člena jsme mohli být právem hrdi.“ (str. 56 a 57). Není bez zajímavosti, že jedním dechem Václav Nebeský dodává, že „legitimaci s číslem 1 jsem měl od založení klubu já“.

O osobě Josefa Grusse se Václav Nebeský zmiňuje i dál (na straně 186), bohužel jen krátce:

„Prof. MUDr. JOSEF GRUSS (1884-1968), nositel Řádu práce, člen Mezinárodního olympijského výboru a dlouholetý člen Mezinárodní filatelistické organizace, usiloval záhy po rozpolcení Svazu československých filatelistických spolků o jeho opětné sloučení s Jednotou. Svým přátelským jednáním a upřímným úsměvem si získal všeobecnou oblibu a v těžkých okupačních letech byl roku 1943zvolen tehdejšího Ústředí českých filatelistů. Dva roky poté, ve slavném roce 1945, mu byla udělena Kolínská cena za zásluhy o filatelii a plným právem vyvedl naši organizaci neblahým období okupace a války bez poskvrny do svobodného poválečného života a rozkvětu.“


GRUSS_FOTO_02Náhoda ve formě bezcílného internetového brouzdání tomu chtěla, aby mne zavedla na stránky zpravodaje Olymsport z roku 2013, kde jsem objevil na straně 122 korespondenci jednoho ze zakladatelů Olympsportu u nás Václava Robina Duška, evangelického faráře ze Strakonic s MUDr. Josefem Grussem. Celá (částečná) korespondence je velice zajímavá. V jednom dopise se profesor Gruss rozepisuje o své filatelistické kariéře a sběratelském zájmu. Jedná se však jen o střípek, jakkoliv cenný. „Jak vidím z Vašeho dopisu, jste zpraven o mé filatelistické činnosti, kterou ve zkratce zopakuji. Do minulého roku (dopis je z roku 1965 – pozn. aut.), byl jsem od roku 1946 členem FIP za Čechy a když jsem loni abdikoval, dali mi medaili a jmenovali čestným předsedou. V ústředí SČSF jsem byl celou řadu let předsedou, kdy se mi dvakrát podařilo sjednotiti rozvaděnou českou filatelii. Sám jsem sběratelem, mezinárodně však nevystavuji, mám pro to své důvody, sportovní a olympijské známky sbírám po léta a ukázku z nich jsem letos na zvláštní požádání vystavoval v Žatci, kde jsem obdržel 2. cenu výstavy, ovšem v souvislosti s jinými sbírkami“. Na internetu či ve výstavních katalozích a filatelistických časopisech bychom našli zcela jistě další detaily o Josef Grussovi a jeho filatelistickém životě. Časem se jistě dozvíme více.

Třebas i detail o jeho členství v našem klubu …


Zastavme se i u Grussových dalších aktivit, které jsou neméně zajímavé.

Významný lékař


MUDr. Josef Gruss byl významným lékařem – gynekologem a porodníkem. Kromě svého povolání se významně angažoval při založení jednotné organizace (České gynekologické a porodnické společnosti) vzniklé v roce 1921 v Praze. V letech 1945 – 1946 byl jejím předsedou (čtvrtým od založení). Dějiny této společnosti jsou nerozlučně spjaty se založením odborného časopisu. V dubnu vyšlo první číslo Rozhledů v chirurgii a gynekologii, časopis měnil název, u zrodu pozdější České gynekologie se angažoval prof. Josef Gruss , stal se jejím prvním šéfredaktorem (léta 1936 – 1945). MUDr. Josef Gruss byl i významným odborným publicistou a autorem odborných publikací (např. publikace o opouzdřených zánětech pobřišnice z roku 1922), vědeckých i vědeckopopulárních knih. Přednáší na Univerzitě Karlově. Od r. 1933 profesorem.


„JOE“ hokejovým mušketýrem, sportovcem a sportovním funkcionářem


Snad nejvíce záznamů na internetových sítích pod různými hlavičkami je na téma aktivní sportovní činnosti a jeho funkcionářském působení v českých, československých a mezinárodních strukturách včetně olympijského hnutí. K úspěšné činnosti ve sportovních kolektivech a sportovních svazech různého druhu mu pomohla jeho společenská vytříbenost, zralost, dobrosrdečná povaha, vstřícnost, empatie a vynikající jazyková vybavenost. Je toho tolik, co dokázal, takže se omezím na přehlednou datovou kroniku. Zcela jistě mi z ní nechtěně vypadla řada důležitých Grussových aktivit, což je mi líto. Proto o to vřeleji zvu zájemce k brouzdacímu kolečku na internetu s heslem „MUDr. Josef Gruss“ (pozor nepleťte si jej s jeho neméně slavným jmenovcem – hercem). Od mládí se věnoval tenisu, šermu, atletice, lyžování, fotbalu, hokeji s míčkem na ledě.


1901

stal se členem hokejového týmu Slavia Praha

1903

působil jako hokejový rozhodčí

1906

intenzivně propaguje lední hokej, překládá z francouzštiny kanadská pravidla později jejich evropskou interpretaci, překládá i pravidla fotbalu

1907

získává přezdívku JOE,pořádá přípravnou schůzku v kavárně Louvre za účelem vytvoření hokejové organizace

1908

zařazen do hokejového týmu, spoluiniciuje Český svaz hokejový

1908

účastní se IV. olympijských her v Londýně (pod pseudonymem Josef Mičkovský se zúčastňuje tenisového turnaje ve dvouhře a čtyřhře s J. Rösslerem-Ořovským)

1908-1909

vstoupil do dějin českého hokeje jako jeden z osmi českých hokejových mušketýrů, byl jako brankář v týmu prvních osmi českých reprezentantů, kteří reprezentovali Čechy, zároveň byl vedoucí výpravy a delegát na mezinárodním kongresu LIHG, spoluzaložil Český svaz hokejový, působil jako funkcionář v domovském klubu SK Slavia

23.1.1909

v Chamonix odehrál v turnaji dva zápasy proti Francii (1:8) a Švýcarsku (2:8)

1910

šermoval na světovém šampionátu v Bruselu

1919

kapitánem našeho tenisového týmu na Pershingově olympiádě v Paříži. V dalších letech se stal třikrát lyžařským mistrem Prahy, závodil v lehké atletice (běžel i slavné Běchovice), hrál fotbal, později se stal i předsedou České amatérské atletické unie a šermířského svazu

1920

předseda Československé sportovní obce

1920-1925

předsedou Československého šermířského svazu

1922-1929

předsedou ČŠK Riegel, pracoval ve svazech atletiky

1929-1951

předsedou Československého olympijského výboru (ČSOV)

1946-1965

členem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) jako druhý Čech

6.5.2010

uveden do Síně slávy českého hokeje


Hokejoví mušketýři a česká vlajka v Londýně


Zájemcům o život Josefa Grusse doporučuji si přečíst na https://cs.wikipedia.org/wiki historii hokejových mušketýrů, jejich členem byl Josef Gruss. Poučné a zajímavé čtení. Zajímavá je i historka, která je dost zasutá, o vystoupení českých sportovců na IV. olympijských hrách v Londýně. Nástup pod českou vlajkou za dob Rakouska-Uherska je více než zajímavý. Není divu, že jsme měli štěstí v tom, že dobré základy českého sportu (hokeje zvlášť), ale i filatelie položily takové osobnosti jako byl prof. MUDr. Josef Gruss. Možná, že bychom bez jeho vlivu hráli do dnešní doby něco jako hockey „s napalovaným míčkem a ne s plochými holemi a toušem okrouhlým z kaučuku o průměru 7 cm a 2 cm tloušťky“ a „puku či touši říkali pivní tácek“.

Při vší skromnosti: že by jeho vliv byl i klubu filatelistů? Díky za to, pane profesore. Která osobnost nás překvapí příště?

Zdroje:

 1. Josef Gruss

 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Gruss (lékař)

 3. https://www.cgps.cz/o-spolecnosti/

 4. https://www.sinslavycslh.cz

 5. https://www.olympic.cz/home

Autor: Ivan Leiš


 

3 Responses to „Joe“ byl členem našeho klubu s číslem 1000

 1. Petr Partyk napsal:

  No, pane předsedo, tento článek mne utvrdil v tom, že jsem hrdý na příslušnost do KF-0015.
  Váš široký záběr, rozhled a přesné pojmenování situací velmi oceňuji.

   
 2. Ivan Leiš napsal:

  Vážený pane Partyku,

  díky za vaše krásná slova a ocenění, které pohladilo. Psát o osobnostech je mou velkou zálibou a pokud se článek podaří, tak mám radost dvojnásobnou.

  Jsem rád, že žijeme v době, kdy můžeme psát o lidech a navíc o lidech, kteří patřili do entity, jejímiž jsme po mnoha letech členy. To jsme dřív jaksi nemohli, pokud to nebyly postavy spjaté s ideologií vládnoucí třídy. Proto nevznikla ani encyklopedie osobností české a československé filatelie k naší velké škodě.

  Tak, jak jsem si před lety získal přízeň šéfredaktora Filatelie ing. Vítězslava Houšky články o Albertu Jonášovi a F. T. Winklerovi, tak v poslední době mám velké potěšení z toho, že si získávám uznání od osobností jako jste například vy. Díky.

  Při psaní o Joeovi jsem se radoval ze zasutých skutečností, na které jsem při studiu historických materiálů přicházel. Radost byla umocněna i hrdostí, že patřím do klubu, kde byly takové osobnosti jako český mušketýr Joe (ale i jiní!). Takže zase někdy nad podobnými články ….Jen kdyby bylo více historických materiálů a podkladů.

  Hezké letní dny.

  Váš Ivan Leiš

  Přeji hezké dny a zase někdy na shledanou nad články o osobnostech

   
 3. Vlasta Tauchenová napsal:

  Vážení pánové,
  přijměte mé velké blahopřání. Článkem o prof.Josefu Grussovi jste připomněli nejen filatelistickou osobnost, ale též i sportovce zajímajícího se o různé sporty a významného činovníka českého a světového olympijského hnutí. Vyšlo to perfektně – zrovna v době konání Letních olympijských her v Riu de Janeiro. Díky.

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar